ISSN 2070-7401 (Print), ISSN 2411-0280 (Online)
Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa
CURRENT PROBLEMS IN REMOTE SENSING OF THE EARTH FROM SPACE

  

Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa, 2011, Vol. 8, No. 3, pp. 82-90

Assimilation problem for an "image" of velocities in a model of magnetic hydrodynamics

V. Agoshkov 1, S. Kostrykin 1, A. Semenenko 2
1 Institute of Numeric mathematics RAS, 119333 Moscow, 8 Gubkina str
2 Moscow Institute of Physics and Technology, 141700, Dolgoprudniy, 9 Institutskiy lane
Mathematical models of physical processes in vertical flow, created in magnetic hydrodynamic way in a thin layer of rotating liquid, are proposed. An inverse problem on restoring electric field vector is stated and studied, an algorithm of numerical solution is formulated and the results of numerical experiments are presented.
Keywords: inverse problems, variational data assimilation, images, adjoint problems
Full text

References:

  1. Ponomarev V.M., Khapaev A.A., Yakushkin I.G., DAN, 2009, Vol. 425, No. 6, pp. 821-826.
  2. Agoshkov V.I., Metody optimal'nogo upravleniya i sopryazhennykh uravnenii v zadachakh matematicheskoi fiziki (Methods of optimal control and adjoint equations in problems of mathematical physics), Moscow: IVM RAN, 2003, 256 p.
  3. Marchuk G.I., Sarkisyan A.S., Matematicheskoe modelirovanie tsirkulyatsii okeana (Mathematical modeling of ocean circulation), Moscow: Nauka, 1988, 304 p.
  4. Yanovskii B.M., Zemnoi magnetizm (The earth's magnetism), Leningrad: Izd-vo Leningradskogo un-ta, 1964.
  5. Kirko I.M., Kirko G.E., Magnitnaya gidrodinamika. Sovremennoe videnie problem (Magnetic hydrodynamics. Modern vision), Moscow-Izhevsk, NITs “Regulyarnaya i khaoticheskaya dinamika”, Izhevskii institut komp'yuternykh issledovanii, 2009, 632 p.
  6. Doronin Yu.P., Dinamika okeana (The ocean dynamics), Leningrad: Gidrometioizdat, 1980, 304 p.
  7. Arakava A., Lemb V.R., In: Modeli obshchei tsirkulyatsii atmosfery (Models of the General circulation of the atmosphere), Leningrad: Gidrometeoizdat, 1981, 352 p.
  8. Agoshkov V.I., Kostrykin S.V., Semenenko A., Inverse problem for a model of magnetic hydrodynamics, Russ. J. Numer. Anal. Math. Modelling, 2011, Vol. 26, No. 1, pp. 1-15.