ISSN 2070-7401 (Print), ISSN 2411-0280 (Online)
Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa
CURRENT PROBLEMS IN REMOTE SENSING OF THE EARTH FROM SPACE

  

Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa, 2011, Vol. 8, No. 1, pp. 170-177

Use of remotely-sensed data for modeling of physiological process of plants in the simulation models of forecasting of productivity of agricultural crops

A. D. Kleshenko , T. A. Naidina 
All-Russian Research Institute of Agricultural Meteorology, 249038, Obninsk, 82 Lenins avenue
The opportunities to use of the remotely-sensed data in the simulation models of forecasting of productivity of agricultural crops are considered. The interrelation of the ground and satellite data is established. It is shown, that normalized difference vegetation index (NDVI) of arable lands well enough reflects a seasonal course of photosynthesis of agricultural crops. The equation of calculation of the leaf area index on the satellite data for grain crops is obtained. The results to use of the remotely-sensed data in the working simulation model of forecasting of productivity of spring wheat are submitted.
Keywords: remotely-sensed data, simulation model, productivity, normalized difference vegetation index (NDVI), photosynthesis
Full text

References:

  1. Antonov V.N., Sladkikh L.A., Geomatika, 2009, No. 3.
  2. Bryksin V.M., Razrabotka matematicheskoi modeli i programmnykh sredstv otsenki urozhainosti zernovykh kul'tur v usloviyakh Zapadnoi Sibiri: avtoreferat dis. na soiskanie uchenoi stepeni kandidata tekhn. nauk (Development of mathematical models and software tools for the assessment of productivity of grain crops in conditions of Western Siberia: Avtoreferat dis. on competition of a scientific degree of the candidate of technical Sciences), Barnaul, 2009, 22 p.
  3. Evtyushkin A.V., Rychkova N.V., In: Informatsionnye tekhnologii i kosmicheskii monitoring (Information technologies and space monitoring), Tret'ya nauchno-prakticheskaya konferentsiya “Elektronnaya Rossiya” (The third scientific-practical conference “Electronic Russia”), Ekaterinburg: “Izdatel'stvo Basko”, 2004, pp. 54–61.
  4. Naidina T.A., In: Materialy XIV Mezhdunar. nauch. konf., posvyashch. pamyati general. konstruktora raket.-kosmich. sistem akademika M. F. Reshetneva (Proceedings of XIV International Scientific Conference Dedicated to the Memory of General Designer of Rocket and Space Systems, Academician M. F. Reshetnev), Krasnoyarsk, 2010, pp. 197–198.
  5. Polevoi A.N., Prikladnoe modelirovanie i prognozirovanie produktivnosti posevov (Applied modelling and forecasting of productivity of crops), Leningrad: Gidrometeoizdat, 1988, 320 p.
  6. Sysenko I.S., Azarenko A.M., Rudyaga A.S., Nauchnyi zhurnal KubGAU, 2007, No. 31 (7).
  7. Tolpin V.A., Bartalev S.A., Matveev A.M., Loupian E.A., Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa, 2009, Issue 6, Vol. 2, pp. 560 – 571.
  8. Shilenko P.Yu., Vliyanie sistemy osnovnoi obrabotki pochvy, doz udobrenii i gerbitsidov na produktivnost' kukuruzy na vyshchelochennykh chernozemakh Zapadnogo Predkavkaz'ya: avtoreferat dis. na soiskanie uchenoi stepeni kandidata s.-kh. nauk (Influence of the system of main soil processing, doses of fertilizers and herbicides on corn productivity on leached Chernozem of West pre-Caucasus: author's abstract of the dissertation on competition of a scientific degree of the candidate of C. agricultural Sciences), Krasnodar, 2006.
  9. Нuete A., Justice C., van Leeuwen W., Modis vegetation index (MOD13). Algorithm theoretical basis document. Verion 3, April, 1999, 120 p.