ISSN 2070-7401 (Print), ISSN 2411-0280 (Online)
Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa
CURRENT PROBLEMS IN REMOTE SENSING OF THE EARTH FROM SPACE

  

Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa, 2018, Vol. 15, No. 1, pp. 183-192

General methodology and results of spectroradiometric research of reflective properties of the Heracleum Sosnowskyi in the range 320–1100 nm for Earth remote sensing

A.N. Grigoriev 1 , D.M. Ryzhikov 1 
1 Saint Petersburg State University of Aerospace Instrumentation, Saint Petersburg, Russia
Accepted: 15.01.2018
DOI: 10.21046/2070-7401-2018-15-1-183-192
The article presents the results of research implemented for solving the case of detecting the Heracleum Sosnowskyi areas by multispectral optoelectronic means of Earth remote sensing. Current stage of conducting the above mentioned study is the proposed general methodology of field spectroradiometric research of the Heracleum Sosnowskyi. It includes main steps to choose testing range, evaluate the Heracleum Sosnowskyi properties and to perform calibration and spectroradiometric measurements with the following data processing and analysis. Several recommendations on performing field research with spectroradiometer are formulated. The description of proposed methodology realization with using PSR-1100 spectroradiometer is presented. Its provides the obtaining of values of radiance and coefficient of reflectance depending on the radiation wavelength in the range 320–1100 nm. The description of selected testing range in Leningrad region is provided. The projective coverage areas va­lues of different underlying surface types of the testing range is evaluated. The results for spectroradiometric measurements of the Heracleum Sosnowskyi on the flowering phenological phase and of the grass vegetation are presented. The analysis of the Heracleum Sosnowskyi spectral reflectivity is performed on the basis of received data. The result is the features of reflective properties of the Heracleum Sosnowskyi separate elements in comparison with reflective properties of grass vegetation. The analysis also considers typical parameters of modern multispectral optoelectronic means of Earth remote sensing from space.
Keywords: spectral brightness coefficient, spectroradiometer, Heracleum Sosnowskyi, Earth remote sensing
Full text

References:

  1. GnusarevN. V., ShabakovE. I., GrigorievA. N., Metod opredeleniya spektral’nykh kharakteristik ob˝ektov pri reshenii zadachi kosmicheskogo giperspektral’nogo nablyudeniya (Method for determining the spectral characteristics of objects in the solution of the problem of hyperspectral space observation), Informatsiya i kosmos, 2008, No. 4, pp. 77–82.
  2. GrigorievA. N., Metodika formirovaniya spektral’nykh kharakteristik ob˝ektov na osnove mul’tivremen­nykh dannykh kosmicheskoy giperspektral’noy s˝emki (The method of formation of objects spectral cha­racteristics on the basis of multitemporal data of space hyperspectral remote sensing), Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa, 2014, Vol. 11, No. 2, pp. 175–184.
  3. ZhiglovaO. V., Ispol’zovanie geoinformatsionnykh tekhnologii pri vyyavlenii ochagov borshchevika Sosnovskogo (The use of geoinformation technologies in the detection of Heracleum Sosnowskyi outbreaks), Zashchita i karantin rastenii, 2012, No. 5, pp. 8–9.
  4. KondratyevS. A., RyzhikovD. M., TimofeevA. S., Chichkova E. F., Identifikatsiya tipov podstilayushchey poverkhnosti dlya otsenivaniya territorii po dannym sputnikovoy s˝emki LANDSAT-8 na primere vodosbora reki Narvy (Identification of the underlying surface types for the estimation of territories from the satellite LANDSAT-8 imagery using the example of the Narva River catchment zone), Trudy Voenno-kosmicheskoy akademii imeni A. F. Mozhaiskogo, 2016, No. 653, pp. 121–125.
  5. KondratyevK. Y., FedchenkoP. P., Spektral’naya otrazhatel’naya sposobnost’ i raspoznavanie rastitel’nosti (Spectral reflectance and vegetation recognition), Leningrad: Gidrometeoizdat, 1982, 216 p.
  6. MirkinB. M., NaumovaL. G., Metod klassifikatsii rastitel’nosti po Braun-Blanke v Rossii (The method of vegetation classification according to Brown-Blanke in Russia), Zhurnal obshchey biologii, 2010, Vol. 70, No. 1, pp. 66–77.
  7. RyzhikovD. M., Avtomatizatsiya deshifrirovaniya kosmicheskikh snimkov po etalonnomu spektral’nomu obrazu listvennogo lesa (Automation of the space images interpretation by deciduous forest spectral signature), In: Nauchnaya sessiya GUAP: sb. dokl. Ch. II. Tekhnicheskie nauki (Scientific Session GUAP. Part 2. Engineering), St. Petersburg: GUAP 2015, pp. 292–297.
  8. SimonovG. A., NikulnikovV. A., ZateevV. S., Borshchevik Sosnovskogo — zlostnyi zasoritel’ poley (Heracleum Sosnowskyi — malicious weed of fields), Uchenye zapiski Orlovskogo Gosudarstvennogo universiteta. Seriya: estestvennye, tekhnicheskie i meditsinskie nauki, 2011, No. 3, pp. 324–326.
  9. GrigorievA. N., ShilinB. V., Analysis of seasonal variations of the spectral characteristics of landscape components, using the data of Hyperion space video spectrometer, J. Optical Technology, 2013, Vol. 80, No. 6, pp. 360–362.