ISSN 2070-7401 (Print), ISSN 2411-0280 (Online)
Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa
CURRENT PROBLEMS IN REMOTE SENSING OF THE EARTH FROM SPACE

  

Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa, 2015, Vol. 12, No. 1, pp. 9-17

NDVI seasonal dynamics of perennial grasses and its use for classification of their crops in the Belgorod Region

E.A. Terekhin1 
1 Belgorod State National Research University, Federal and Regional Centre for Aerospace Monitoring , Belgorod, Russia
Results of the study of the seasonal dynamics of NDVI index and spectral reflection properties of perennial grasses grown in the Belgorod region are presented. NDVI values based on MOD13Q1 data obtained from MODIS images at intervals of 16 days were studied. Seasonal NDVI values during the period from March 5 to December 2, 2012 on the basis of data from 100 agricultural fields were studied. Seasonal dynamics of NDVI allowed us to classify fields with perennial grasses, different in terms of seeding and number of mowings. Fields differing in terms of grass seeding were identified on the basis of different values of the index in the early to mid-April period. It was found that for fields with previous-year seeding the NDVI values in the early to mid April were significantly higher than those for fields with grass seeded the current year. Increased values of NDVI index for fields with perennial grass crops from previous years help detecting these fields against other fields, except for fields with winter crops. Fields that differ in number of mowings during a year are identified by the number of sharp drop in index values observed after each mowing.
Keywords: perennial grasses, seasonal dynamics, remote sensing data, NDVI, Landsat ETM+, MODIS, MOD13Q1, Belgorod region
Full text

References:

  1. http://belapk.ru
  2. Kalinin N.A., Pyankov S.V., Sviyazov E. M., Smirnova A.A. Tekhnologiya kompleksnoy otsenki fitomassy sel'skokhozyaystvennykh kul'tur po dannym distantsionnogo zondirovaniya (Technology of the complex estimation of crop biomass according to remote sensing data) Vestnik Udmurtskogo universiteta, 2010, No. 6-4, pp. 11-18.
  3. Lisetskii F.N., Kovaleva T.N. Ispol'zovaniye kosmicheskogo monitoringa dlya izucheniya ele-mentov vodnogo balansa v tselyakh adaptivnogo zemleustroystva agrolandshaftov (Using space monitoring for the study of water balance elements for purposes of adaptive agrolandscape arrangement) Nauchnyye vedomosti BelGU. Seriya Yestestvennyye nauki, 2011, Vol. 17, No. 21, pp. 108-118.
  4. Povkh V.I., Shlyakhova L.A., Boeva I.N. Otsenka struktury posevnykh ploshchadey sel'skokhozyaystvennykh kul'tur po sputnikovoy informatsii vysokogo razresheniya (Assessment of the structure of agricultural crop areas using high resolution satellite data). Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa, 2013, Vol. 10, No. 4, pp. 224-228.
  5. Sergeeva O.S. Ispol'zovaniye spektral'noy otrazhatel'noy sposobnosti pochv i agrofitotseno-zov dlya monitoringa plodorodiya pochv: synopsis diss. kand. biol. nauk (Using spectral reflectance of soils and agrophytocenosis for monitoring soil fertility), Tyumen', 2011, 20 p.
  6. Terekhin E.A. Informativnost' spektral'nykh vegetatsionnykh indeksov dlya deshifrirovaniya sel'skokhozyaystvennoy rastitel'nosti (The efficiency of spectral indices for interpretation agricultural vegetation), Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa, 2012, Vol. 9, No. 4, pp. 243-248.
  7. Terekhin E.A. Analiz spektral'nykh svoystv sel'skokhozyaystvennoy rastitel'nosti Belgorodskoy oblasti po sputnikovym dannym MODIS (Analysis of spectral properties of agricultural vegetation of the Belgorod region from MODIS satellite data), Nauchnyye vedomosti Belgorodskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: yestestvennyye nauki, 2013, No. 10 (153), Issue 23, pp. 150-156.
  8. https://lpdaac.usgs.gov.