ISSN 2070-7401 (Print), ISSN 2411-0280 (Online)
Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa
CURRENT PROBLEMS IN REMOTE SENSING OF THE EARTH FROM SPACE

  

Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa, 2012, Vol. 9, No. 3, pp. 259-268

Use of remotely-sensed data for modeling crop production of maize

A.D. Kleshenko , T.A. Naidina , T.A. Goncharova 
National Research Institute of Agricultural Meteorology, 249038, Obninsk, Lenin's Av., 82
Remotely-sensed data was used in new dynamic simulation model of crop production of maize. On the basis of the simulation model the dynamic statistical method for the purpose of predicting the yield of grain maize was developed for using in the operational practice of Hydromet. The efficiency of the method of forecasting crop yields with and without the satellite information in the simulation model of growth and forming of maize grain was estimated for regions of the South and the North Caucasus federal district.
Keywords: remotely-sensed data, NDVI, maize, simulation model, productivity, crop production
Full text

References:

 1. Alekhina N.D., Balnokin Yu.V., Gavrilenko V.F., Fiziologiya rastenii: Uchebnik dlya stud. vuzov (Vegetable physiology: textbook for students), Moscow: Izd. tsentr “Akademiya”, 2005, 640 p.
 2. Budagovskii A.I., Nichiporovich A.A., Ross Yu.K., Izvestiya AN SSSR. Ser. Geografiya, 1964, No. 6, pp. 13–27.
 3. Kleshchenko A.D., Naidina T.A., Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa, 2011, Vol. 8, No. 1, pp. 170–178.
 4. Kleshchenko A.D., Naidina T.A., Goncharova T.A., 9-ya Otkrytaya Vseros. konf. “Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa” (9th All-Russian Open Conference “Actual problems in remote sensing of the Earth from space”), Moscow, IKI RAN, 14–18 November 2011, p. 358, CD-ROM.
 5. Kleshchenko A.D., Naidina T.A., Goncharova T.A., Proc. 5th International Conference “The Earth from Space - the Most Effective Solutions”, Moscow: Binom, 2011, pp. 151–152.
 6. Komotskaya L.V., Lomtsova O.N., Trudy Gidrometeorol. NITS SSSR, 1991, No. 325.
 7. Metodicheskie ukazaniya po provedeniyu proizvodstvennykh (operativnykh) ispytanii novykh i usovershenstvovannykh metodov gidrometeorologicheskikh i geliogeofizicheskikh prognozov (Methodical instructions on carrying out the manufacturing testing of new and advanced methods of hydrometeorological and heliogeophysical forecasts), Moscow: Goskomgidromet, 1991, pp. 98–107.
 8. Naidina T.A., Trudy IPG, 2011, pp. 189–194.
 9. Polevoi A.N., Prikladnoe modelirovanie i prognozirovanie produktivnosti posevov (Applied modelling and forecasting of the crops productivity), Leningrad: Gidrometeoizdat, 1988, 320 p.
 10. Rusakova T.I., Lebedeva V.M., Gringof I.G., Shklyaeva N.M., Meteorologiya i gidrologiya, 2006, No. 7, pp. 101–108.
 11. Svisyuk I.V., Agrometeorologicheskie prognozy, raschety, obosnovaniya (Agrometeorological calculations, forecasts, justification), Leningrad: Gidrometeoizdat, 1991.
 12. Sivkov S.I., Metody rascheta kharakteristik solnechnoi radiatsii (Methods of calculation of solar radiation characteristics), Leningrad: Gidrometeoizdat, 1968, 232 p.
 13. Sirotenko O.D., Matematicheskoe modelirovanie vodno-teplovogo rezhima i produktivnosti agroekosistem (Mathematical modeling of water-thermal mode and agroecosystems productivity), Leningrad: Gidrometeoizdat, 1981, 167 p.
 14. Strashnaya A.I., Proc. International Scientisic Conference “Agrometeorology in the 21st century”, Moscow: Izd-vo RGAU – MSKhA imeni K.A. Timiryazeva, 2009, pp. 131–143.
 15. Chirkov Yu.I., Agrometeorologicheskie usloviya i produktivnost' kukuruzy (Agrometeorological conditions and corn productivity), Leningrad: Gidrometeoizdat, 1969, 251 p.
 16. Monsi M., Saeki T., The Journal of Japanese Botany, 1953, Vol. 14, No. 1, pp. 22–52.