ISSN 2070-7401 (Print), ISSN 2411-0280 (Online)
Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa
CURRENT PROBLEMS IN REMOTE SENSING OF THE EARTH FROM SPACE

  

Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa, 2012, Vol. 9, No. 1, pp. 32-38

Mathematical model of on-board processor for subpixel remote sensing data processing for improvement of CCS resolution

S.V. Blazevich 1, V.N. Vintaev 2, A.L. Grekov 1, A.V. Sekirin 1, N.N. Ushakova 2
1 Belgorod State University, str. Pobedy, 85, 308015, Belgorod, Russia
2 Belgorod University of Consumer Cooperatives, str. Sadovaya, 116 and, Belgorod, Russia
This paper presents the results of mathematical modeling of the processor which is oriented on solution problem of synthesizing digital images based on sub-pixel technology using methods of increase of the efficiency and productivity counting for the application of the processor on the board of a space vehicle.
Keywords: on board processor, digital image processing, digital satellite image synthesis, sub-pixel scanning
Full text

References:

 1. Blazhevich S.V., Vintaev V.N. i Ushakova N.N., Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa, 2010, Vol. 7, No. 4, pp. 9–13.
 2. Akho A., Postroenie i analiz vychislitel'nykh algoritmov (Construction and analysis of computational algorithms), Moscow: Mir, 1979, 536 p.
 3. Vintaev V.N., Vychislitel'noe ustroistvo na osnove problemno-orientirovannoi komp'yuternoi arifmetiki. Dissertatsiya na soisk. uch.st. kand.tekhn. nauk (Computing device on the basis of problem-oriented computer arithmetic. Candidate's tech. sci. thesis), Moscow, 1989, 118 p.
 4. Prett U., Tsifrovaya obrabotka izobrazhenii (Digital image processing), Moscow: Mir, Book No. 2, 1982, 790 p.
 5. Kappelini V., Tsifrovye fil'try i ikh primenenie (Digital filters and their application), Moscow: Energoatomizdat, 1983, 360 p.
 6. Zhang Y., Processing Logic of the Radar Map Ensuring High-Res in a Millimeterwave, Journal of Infrared and Millimeter Waves, 1998, Vol. 17, No. 4, pp. 293–298.
 7. Makarov O.N., Zhurnal vychislitel'noj matematiki i matematicheskoj fiziki, 1975, Vol. 15, pp. 1095–1105.
 8. Kazmirchuk A.A., Sbornik dokladov VI Vsesoyuznoy shkoli-seminara (Proc. 6th All-Soviet workship), Lvov, 1987, Ch.2, pp. 71–72.
 9. Moren K., Hilbert space methods, Moscow: Mir, 1965, 570 p.
 10. Evreinov E.V., Khoroshevskii V.G., Odnorodnye vychislitel'nye sistemy (Homogeneous computing systems), Novosibirsk, 1978, 318 p.
 11. Vintaev V.N., Urazbakhtin A.I., Ushakova N.N., Telekommunikatsii, 2004, No. 11, pp. 34–36.
 12. Guld S., Variatsionnye metody v zadachakh o sobstvennykh znacheniyakh (Variational methods in problems of eigenvalues), Moscow: Mir, 1970, 328 p.
 13. Ushakova N.N., Korrektsiya tsifrovykh kosmicheskikh izobrazhenii na osnove verifitsiruyushchego modelirovaniya. Dissertatsiya na soiskanie uch. stepeni kandidata tekhn. nauk (Digital space images correction on the basis of verifying modeling. Candidate's tech. sci. thesis), Kursk, 2004, 256 p.
 14. Vintaev V.N., Gamidov V.V., Ismailov K.Kh., Soobshcheniya NPOKI, Vol. 1, 1984, pp. 38-51.
 15. Alieva M.A., Ismailov K.Kh., Issledovanie Zemli iz kosmosa, No. 2, 1987, pp. 112–117.