ISSN 2070-7401 (Print), ISSN 2411-0280 (Online)
Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa
CURRENT PROBLEMS IN REMOTE SENSING OF THE EARTH FROM SPACE

  

Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa, 2011, Vol. 8, No. 4, pp. 303-309

The satellite monitoring of quantitative parameters of forest ecosystems of Pechoro-Ilych Nathural Reserve

V.V. Elsakov , I.O. Marushak 
Institute of Biology Komi SC UrD RAS, 167610, Syktyvkar, Kommunisticheskaja 28
The preliminary mapping of changes of quantitative parameters of forest ecosystems Pechoro-Ilych natural reserve was done with using of remote sensing data. The landscape structure, natural seral transformation of communities, revegetation after fires and windfalls were the main sources of changes. The Terra-MODIS data analysis demonstrate the stable trend of NDVI index decrease related with natural age-specific processes.
Keywords: vegetation cover, Pechoro-Ilych natural reserve, Ural, remote sensing
Full text

References:

 1. Akovetskii V.I., Deshifrirovanie snimkov (Interpretation of the results of survey), Moscow: Nedra, 1983, 374 p.
 2. Vostochnoevropeiskie lesa: istoriya v golotsene i sovremennost' (East European forests: history in Holocene and present state), In 2 books, Tsentr ekologii i produktivnosti lesov, Moscow: Nauka, 2004, Book 1, 2004, 479 p.
 3. Elsakov V.V., Marushak I.O., Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa, 2010, Vol. 7, No. 1, pp. 310-318.
 4. Elsakov V.V., Shchanov V.M., Trudy Pechoro-Ilychskogo zapovednika, Issue 14, Syktyvkar, 2005, pp. 54-58.
 5. Klimatologicheskii spravochnik po SSSR (Climatological reference of the USSR), Issue 1, Evropeiskaya chast' SSSR (European part of the USSR), Leningrad: Glavnaya geofizicheskaya observatoriya, 1932, 118 p.
 6. Neifel'dt V.N., Istoriya i problemy na puti razvitiya Pechoro-Ilychskogo biosfernogo zapovednika (History and problems on the way of development of the Pechora-Ilych biosphere reserve), In: Rossiiskie biosfernye rezervaty na sovremennom etape (Russian biosphere reserves at the present stage), Moscow: 2006, 231 p.
 7. Rozhkov A.A., Kozak V.T., Ustoichivost' lesov (The sustainability of forests), Moscow: Agropromizdat, 1989, 239 p.
 8. Sukachev V.N., Problemy botaniki, Vol. 1, Moscow-Leningrad: Izd-vo AN SSSR, 1950, pp. 449-464.
 9. Tuzhilkina V.V., Bobkova K.S., Martynyuk Z.P., Fiziologiya rastenii, 1998, Vol. 45, pp. 914-918.
 10. Tuzhilkina V.V., Bobkova K.S., Lesnoi zhurnal, 2010, No. 2, pp. 17-23.
 11. Flora i rastitel'nost' Pechoro-Ilychskogo biosfernogo zapovednika (Flora and vegetation of the Pechora-Ilych biosphere reserve), Ekaterinburg: UrO RAN, 1997, 384 p.
 12. Tsel'niker Yu.L., Malkina I.S., Fiziologiya rastenii, 1994, Vol. 41, No. 3, pp. 325-330.
 13. Ekologicheskie problemy pogloshcheniya uglekislogo gaza posredstvom lesovosstanovleniya i lesorazvedeniya v Rossii (analiticheskii obzor) (Environmental issues carbon sequestration through reforestation and afforestation in Russia (analytical review)), Moscow, 1996, 154 p.