ISSN 2070-7401 (Print), ISSN 2411-0280 (Online)
Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa
CURRENT PROBLEMS IN REMOTE SENSING OF THE EARTH FROM SPACE

  

Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa, 2011, Vol. 8, No. 4, pp. 39-47

Selection of base digital satellite images for the image synthesis of an Earth's surface section represented in digital pixels with significantly smaller aperture

S.V. Blazevich 1, V.N. Vintaev 2, E.S. Selyutina 1, N.N. Ushakova 2
1 Belgorod State University
2 Belgorod University of Consumer Cooperatives
The paper presents a solution of the problem of search, identification and selection of database fragments of digital satellite images of the same section of the earth's surface whose mutual spatial shift can constitute not only integer values of pixels but also portions of pixel aperture in order to use these images in the synthesis of the resulting image with subpixel representation.
Keywords: digital satellite image synthesis, sub-pixel resolution, base satellite image selection
Full text

References:

 1. Vintaev V.N., Ushakova N.N., Mel'nikova I.V., Gadzhiev M.G., Zhukov A.V., Sb. dokl. Mezhdunarodnoi nauch.-tekhnich. Internet-konferentsii “Informatsionnye Tekhnologii v Upravlenii i Modelirovanii” (Proceedings of the International scientific Internet conference “Information Technologies in Management and Modeling”), Belgorod: Izd-vo BGTU im. V.G. Shukhova, 2005, pp. 37-43.
 2. Radiolokatsionnye stantsii vozdushnoi razvedki (Radar aerial reconnaissance), Moscow: Voenizdat, 1983, 152 p.
 3. Gorelik A.L., Metody raspoznavaniya (Methods of recognition), In: A.L. Gorelik, V.A. Skripkin, Moscow: Vysshaya shkola, 1984, 208 p.
 4. Nad' I., Matematicheskie Metody Raspoznavaniya Obrazov (Mathematical methods of pattern recognition): Mater. III Vsesoyuzn. konf. (Materials of III all-Union conference), L'vov, 1987, Part 1, pp. 193-194.
 5. Vintaev V.N., Urazbakhtin A.I., Ushakova N.N., Telekommunikatsii, 2004, No. 6, pp. 26-28.
 6. Tikhonov V.I., Nelineinaya fil'tratsiya i kvazikogerentnyi priem signalov (Nonlinear filtering and quasicoherent reception of signals), In: V.I. Tikhonov, N.K. Kul'man, Moscow: Sovetskoe radio, 1975, 704 p.
 7. Beits R., Vosstanovlenie i rekonstruktsiya izobrazhenii (Restoration and reconstruction of images), In: R. Beits, M. Mak-Donnel, Moscow: Mir, 1989, 336 p.
 8. Prett U., Tsifrovaya obrabotka izobrazhenii (Digital image processing), Moscow: Mir, 1982, Kn. 2, 790 p.
 9. Patrik E.A., Osnovy teorii raspoznavaniya obrazov (Fundamentals of the theory of pattern recognition), Moscow: Sovetskoe radio, 1980, 408 p.
 10. Tepli B.D., Balakrishnan S.N., Aerokosmicheskaya tekhnika, 1990, No. 10, pp. 24-33, (Journal of Guidance, Control and Dynamics, 1990, No. 1, pp. 121-127).
 11. Vintaev V.N., Gamidov V.V., Ismailov K.Kh., Soobshcheniya NPOKI, 1984, No. 1, Baku: Izd. “ELM”, pp. 38-51.
 12. Vintaev V.N., Ismailov T.K., Ismailov K.Kh., Mamedov F.A., Gadzhiverdiev A.Z., Iskanderov M.M., Ustroistvo dlya sbora i obrabotki dannykh aerokosmicheskikh izmerenii (A device for collection and processing of data of aerospace measurements), AS SSSR No. 1174938, BI No. 31, 23.08.85.
 13. Ushakova N.N., Korrektsiya tsifrovykh kosmicheskikh izobrazhenii na osnove verifitsiruyushchego modelirovaniya, - Diss. na soiskanie uchenoi stepeni kand. tekh. nauk (Correction of digital space images on the basis of verifying modeling - the Dissertation on competition of a scientific degree of the candidate of technical Sciences), Belgorod, BGTU im. V.G. Shukhova, 2004, 255 p.
 14. Minko V.A., In: V.A. Minko, V.N. Vintaev, B.F. Podporinov, N.N. Ushakova, Ekologiya i Bezopasnost' Zhiznedeyatel'nosti: Sb. dokladov mezhdunar. nauchno-prakt. konf. (Ecology and Life Safety: Sat. reports international. scientific-practical use. Conf.), Penza, 2002, pp. 50-51.
 15. Vintaev V.N., Konstantinov I.S., Ushakova N.N., Shapirenko I.V., Tezisy dokladov IV mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii “Pilotiruemye polety v kosmos” (Abstracts of the IV international scientific-practical conference “Manned Space Flight”), Zvezdnyi gorodok, Moscow region, 2000.
 16. Vintaev V.N., Sovremennye problemy tekhnicheskogo, estestvenno-nauchnogo i gumanitarnogo znaniya: Sb. dokladov region. nauchn.-prakt.konf. (Modern Problems of Technical, Natural-Scientific and Humanitarian Knowledge: Proceedings of the regional scientific-practical conference), Gubkin, 2001, pp. 121-125.
 17. Kornilov V.Yu., Invariantnoe predstavlenie izobrazhenii dlya raspoznavaniya kosmicheskikh ob"ektov, - Diss. na soiskanie uchenoi stepeni dokt. tekh. nauk (Invariant representation of images for recognition of space objects, - the Dissertation on competition of a scientific degree of the doctor of technical Sciences), Saint-Petersburg, Voenno-kosmicheskaya akademiya imeni A.F. Mozhaiskogo, 2005, 326 p.
 18. Tikhonov V.I., Statisticheskaya radiotekhnika (Statistical radio engineering), Moscow: Sovetskoe radio, 1966, 677 p.
 19. Geche F.E., Rasparallelivanie obrabotki informatsii: Sb. dokladov VII Vsesoyuzn. shk.-seminara (Parallelizing of information processing: Sat. papers of the VII all-Union school-seminar), L'vov, 1989, Part 2, pp. 34-36.