ISSN 2070-7401 (Print), ISSN 2411-0280 (Online)
Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa
CURRENT PROBLEMS IN REMOTE SENSING OF THE EARTH FROM SPACE

  

Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa, 2011, Vol. 8, No. 3, pp. 167-172

Hardware systems for processing, storage and presentation data of the central nodes of the Forest Fire Satellite Monitoring Information System of Russian Federal Forestry Agency (SMIS-Rosleshoz)

M.V. Radchenko 1, I.V. Balashov 1, V.Y. Efremov 1, R.V Kotelnikov 2, E.A. Loupian 1, A.A. Mazurov 1, S.E. Miklashevich 1, A.A. Proshin 1, E.V. Flitman 1
1 Space Research Institute of RAS, 117997, Moscow, 84/32, Profsoyuznaya str
2 Avialesookhrana, 141200, Pushkino, Moscow Region, 20, Gorkogo str
This article describes the realization of the Forest Fire Satellite Monitoring Information System of Russian Federal Forestry Agency (SMIS-Rosleshoz), the main tasks of system and method of selection of equipment for the functioning of the central and reserved nodes. The article also provides a brief analysis of the lessons learned from the system operational use.
Keywords: remote sensing, forest monitoring, hardware systems, automated methods for data processing, information systems
Full text

References:

  1. Abushenko N.A., Bartalev S.A., Belyaev A.I., Ershov D.V., Korovin G.N., Koshelev V.V., Loupian E.A., Krasheninnikova Yu.S., Mazurov A.A., Min'ko N.P., Nazirov R.R., Proshin A.A., Flitman E.V., Naukoemkie tekhnologii, 2000, Vol. 1, No. 2, pp. 4-18.
  2. Ershov D.V., Korovin G.N., Loupian E.A., Mazurov A.A., Tashchilin S.A., Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa, 2004, Issue 1, pp. 47-57.
  3. Belyaev A.I. , Korovin G.N. , Loupian E.A., Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa, 2005, Issue 2, Vol. 1, pp. 20-29.
  4. Bartalev S.A., Ershov D.V., Korovin G.N., Kotelnikov R.V., Loupian E.A., Shchetinskii V.E., Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa, 2010, Vol. 7, No. 2, pp. 97-105.
  5. Flitman E.V., Balashov I.V., Bourtsev M.A., Galeev A.A., Egorov V.A., Kotelnikov R.V., Loupian E.A., Mazurov A.A., Matveev A.M., Proshin A.A., Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa, 2011, Vol. 8, No. 1, pp. 127-138.