ISSN 2070-7401 (Print), ISSN 2411-0280 (Online)
Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa
CURRENT PROBLEMS IN REMOTE SENSING OF THE EARTH FROM SPACE

  

Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa, 2011, Vol. 8, No. 3, pp. 38-46

New LESSA technology resources and digital terrain map analysis. Methodology

A.A. Zlatopolsky 
Space Research Institute of RAS, 117997, 84/32, Profsoyuznaya Str., Moscow, Russia
New operations in the orientation characteristics analysis technology, LESSA are described - short stripes filtering and lineaments calculation in fragments. Test results on the Scythia region DTM show reliability and trustworthiness of the LESSA orientation characteristics. Examples of the additional analysis of those characteristics are presented.
Keywords: orientation characteristics, digital terrain map, lineament
Full text

References:

  1. Zaitsev V.A., Zlatopolsky A.A., Panina L.V., Vos'maya Vserossiiskaya Otkrytaya Ezhegodnaya Konferentsiya “Sovremennye Problemy Distantsionnogo Zondirovaniya Zemli iz Kosmosa” (Eighth All-Russian Open Annual Conference “Current Problems in Remote Sensing of the Earth from Space”), Moscow, IKI RAN, 15-19 November 2010, The book of abstracts, 2010, pp. 272-273.
  2. Zlatopolsky A.A., Avtomatizirovannyi lineamentnyi analiz pri strukturno-geologicheskikh i metallogenicheskikh issledovaniyakh (Automated lineament analysis in structural-geological and metallogenic studies), Moscow: Nedra, 1988, pp. 14-28.
  3. Panina L.V., Vestn. Mosk. un-ta. Series 4. Geologiya, 2009, No. 1, pp. 23-31.
  4. Milanovskii E.E., Koronovskii N.V., Orogennyi vulkanizm i tektonika Al'piiskogo poyasa Evrazii (Orogenic volcanism and tectonics of the Alpine belt of Eurasia), Moscow: Nedra, 1973, 278 p.
  5. Nechaev Yu.V., Sobisevich A.L., Vserossiiskaya Konferentsiya s Elementami Nauchnoi Shkoly dlya Molodezhi “Prirodnye Protsessy, Geodinamika, Seismotektonika” (All-Russian Conference with elements of the scientific school for young people “Natural processes, geodynamics and seismotectonics”), Priel'brus'e, 2–7 September 2010.