ISSN 2070-7401 (Print), ISSN 2411-0280 (Online)
Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa
CURRENT PROBLEMS IN REMOTE SENSING OF THE EARTH FROM SPACE

  

Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa, 2011, Vol. 8, No. 3, pp. 17-24

Creating 3D thermal field's models with wavelet analysis in remote thermal image sensing of Earth from space

V.L. Onegov 1, L.K. Karimova 2
1 TRANS-SERVIS Ltd, 187118 Kirishi, Volhovskaya quay, 18
2 Kazan Federal University, 420008 Kazan, Kremlevskaya, 18
The article observes using wavelet analysis in remote thermal image sensing. Carry out separation of local sources of heat in the thermal field with using wavelet analysis. Observed using wavelet analysis in processing thermal space images of Skoropadovskoe.
Keywords: remote thermal sensing, space image, wavelet analysis, thermal imaging tomography, thermal field
Full text

References:

  1. Dobeshi I., Desyat' lektsii po veivletam (Ten lectures on wavelets), Izhevsk: NITs “Regulyarnaya khaoticheskaya dinamika”, 2001, 464 p.
  2. Karimov K.M., Valeev S.G., Eronina E.V., Georesursy, 2005, No. 2 (7), pp. 41-47.
  3. Karimov K.M., Onegov V.L., Kokutin S.N., Sokolov V.N., Vasev V.F., Georesursy, 2009, No. 1 (29), pp. 38–42.
  4. Karimov K.M., Onegov V.L., Kokutin S.N., Sokolov V.N., Karimova L.K., Vasev V.F., Geologiya, geofizika i razrabotka neftyanykh i gazovykh mestorozhdenii, 2009, No. 5, pp. 24–31.
  5. Lukanin V.N., Shatrov M.G., Kamfer G.M., Nechaev S.G., Ivanov I.E., Matyukhin L.M., Morozov K.A., Teplotekhnika (Heat engineering), Moscow: Vyssh. shk., 2000, 671 p.
  6. Petukhov A.P., Vvedenie v teoriyu bazisov vspleskov (Introduction to the theory of bases of wavelets), Saint-Petersburg: Izd-vo SPbGTU, 1999, 132 p.
  7. Khisamov R.S., Voitovich E.D., Liberman V.B., Gatiyatullin N.S., Voitovich S.E., Tektonicheskoe i neftegeologicheskoe raionirovanie territorii Tatarstana (Tectonic and geological zoning of the territory of Tatarstan), Kazan': FEN, 2006, 328 p.
  8. Yakovlev A.N., Vvedenie v veivlet-preobrazovaniya (Introduction to wavelet transform), Novosibirsk: Izd-vo NGTU, 2003, 104 p.