ISSN 2070-7401 (Print), ISSN 2411-0280 (Online)
Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa
CURRENT PROBLEMS IN REMOTE SENSING OF THE EARTH FROM SPACE

  

Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa, 2011, Vol. 8, No. 2, pp. 257-263

Preliminary data processing of microwave radiometer MTVZA-GY based on spacecraft «Meteor-M» №1

I.A. Barsukov , O.V Nikitin , A.M. Streltsov , I.V. Cherny , G.M. Chernyavsky 
Scientific-Technological Center Kosmonit, JSC Russian Space Systems, 117997 Moscow, 84/32 Profsoyuznaya str
The following paper describes characteristics and functions of microwave-radiometer MTVZA-GY based on spacecraft «Meteor-M» №1. MTVZA-GY data ground preprocessing are described. This preprocessing consist of: unpacking, geographical and time gridding, radiometric calibration, creation of information products files.
Keywords: Earth remote sensing, meteorology, spacecraft "Meteor-M", satellite radiometer, microwave radiometer MTVZA-GY, radiothermal radiation, antenna temperature, brightness temperature, calibration of microwave radiometer
Full text

References:

 1. Boldyrev V.V., Gorobets N.N., Il'gasov P.A., Nikitin O.V., Pantsov V.Yu., Prokhorov Yu.N., Strel'nikov N.I., Streltsov A.M., Cherny I.V., Chernyavsky G.M., Yakovlev V.V., Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa, 2008, Issue 5, Vol. 1, pp. 243-248.
 2. Zabolotskikh E.V., Timofeev Yu.M., Uspenskii A.B., Mitnik L.M., Bobylev L.P., Iokhannessen O.M., Cherny I.V., Izv. RAN. Fizika atmosfery i okeana, 2002, Vol. 38, No. 5, pp. 670-675.
 3. Gus'kov G.Ya., Moiseev S.S., Cherny I.V., Vtorichnye neustoichivosti v sisteme okean-atmosfera i metod mikrovolnovoi diagnostiki prirodnykh katastrof (Secondary instabilities in the system ocean-atmosphere and the method of microwave diagnostics of natural disasters), Preprint IKI AN SSSR, Pr-1762 (Preprint IKI USSR Academy of Sciences, PR-1762), Moscow,1991, 34 p.
 4. Cherny I.V., Chernyavsky G.M., Uspenskii A.B., Pegasov V.M., Issledovanie Zemli iz kosmosa, 2003, No. 6, pp. 1-15.
 5. Nakonechnyi V.P., Pantsov V.Yu., Prokhorov Yu.N., Strel'nikov N.I., Cherny I.V., Chernyavsky G.M., Danilov S.G., Kazantsev O.Yu., Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa, 2004, pp. 197-203.
 6. Kleespies T.J., McMillin L.M., Technical Proceedings of Eleventh International ATOVS Study Conference. Budapest, 2000, September.
 7. Barsukov I.A., Boldyrev V.V., Il'gasov P.A., i dr., SVCh-radiometr MTVZA-GYa sputnika “Meteor-M” No. 1 // Trudy Vserossiiskoi nauchno-tekhnicheskoi konferentsii “Aktual'nye problemy raketno-kosmicheskogo priborostroeniya i informatsionnykh tekhnologii”, Moscow: Fizmatlit, 2009, pp. 99-107.
 8. Esepkina N.A., Korol'kov D.V., Pariiskii Yu.N., Radioteleskopy i radiometry (Radio telescopes and radiometers), Moscow: Nauka, 1973, 416 p.
 9. Kardashev N.S., Strukov I.A., Sputnikovyi radioastronomicheskii eksperiment “Relikt”. Nauka i chelovechestvo (Satellite radio astronomy experiment “Relict”. Science and humanity), Moscow: Znanie, 1987, pp. 173-185.
 10. Barsukov I.A., Nikitin O.V., Streltsov A.M, Cherny I.V., Kosmonavtika i priborostroeniye, 2009, Issue 1 (58), pp. 131-137.
 11. Brown S.T., Ruf C.S., Journal of Atmospheric and Oceanic Technology, 2005, Vol. 22, pp. 1340-1352.
 12. Volosyuk V.K., Kravchenko V.F., Statisticheskaya teoriya radiotekhnicheskikh sistem distantsionnogo zondirovaniya i radiolokatsii (Statistical theory of radio systems of remote sensing and radar systems), Moscow: Fizmatlit, 2008, 704 p.
 13. Stepanenko V.D., G. G. Shchukin, L.P. Bobylev, S.Yu. Matrosov, Radioteplolokatsiya v meteorologii (The just in meteorology), Leningrad: Gidrometeoizdat, 1987, 284 p.