ISSN 2070-7401 (Print), ISSN 2411-0280 (Online)
Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa
CURRENT PROBLEMS IN REMOTE SENSING OF THE EARTH FROM SPACE

  

Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa, 2011, Vol. 8, No. 2, pp. 18-25

Effect of temperature stress on the microwave polarization characteristics of ice covers

G.S. Bordonskiy , A.A. Gurulev , S.D. Krylov 
Institute of Natural Resources, Ecology and Cryology SB RAS, 672090 Chita, Butin st., 26
The effect of mechanical stress on the appearance of additional electromagnetic waves in fresh water ice cover at microwaves was studied. It was founded that the presence of ice preferential orientation of the crystals and the occurrence of flow led to specific polarized incoherent additional waves. Their appearance should be considered when interpreting the radiosounde data icy objects at to temperature changes affected.
Keywords: microwaves, ice, additional waves, polarization, ice flow
Full text

References:

 1. Agranovich V.M., Ginzburg V.L., Kristallooptika s uchetom prostranstvennoi dispersii i teoriya eksitonov (The crystal optics with spatial dispersion, and the theory of excitons), Moscow: Nauka, 1979, 432 p.
 2. Bashkirtseva I.A., Zubarev A.Yu., Iskakova L.Yu., Ryashko L.B., Nelineinaya dinamika, 2009, Vol. 5, No. 4, pp. 603-620.
 3. Bogorodskii V.V., Bentli Ch., Gudmansen P., Radioglyatsiologiya (Radioglaciology), Leningrad: Gidrometeoizdat, 1983, 312 p.
 4. Bordonskiy G.S., Gurulev A.A., Krylov S.D., Pis'ma v zhurn. tekhn. fiziki, 2009, Issue 22, pp. 46-54.
 5. Bordonskiy G.S., Gurulev A.A., Krylov S.D., Tsybikzhapov A.Ts., Tsyrenzhapov S.V., Zhurnal tekhnicheskoi fiziki, 2006, Vol. 76, No. 5, pp. 94-97.
 6. Bordonskiy G.S., Gurulev A.A., Orlov A.O., Tsyrenzhapov S.V., Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa, 2010, Vol. 7, No. 3, pp. 139-144.
 7. Brekhovskikh L.M., Volny v sloistykh sredakh (Waves in layered media), Moscow: Izd-vo AN SSSR, 1957, 502 p.
 8. Bykov V.P., Lazernaya elektrodinamika. Elementarnye i kogerentnye protsessy pri vzaimodeistvii lazernogo izlucheniya s veshchestvom (Laser electrodynamics. Elementary and coherent processes in the interaction of laser radiation with matter), Moscow: Fizmatlit, 2006, 384 p.
 9. Bykov V.P., UFN, 1991, Vol. 161, No. 10, pp. 145-173.
 10. Datsenko L.I., Klad'ko V.P., Machulin V.F., Molodkin V.B., Dinamicheskoe rasseyanie rentgenovskikh luchei real'nymi kristallami v oblasti anomal'noi dispersii (Dynamical scattering of x-rays by real crystals in region of anomalous dispersion), Kiev: Akademperiodika, 2002, 352 p.
 11. Zheleznyakov B.B., Kocharovskii B.B., Kocharovskii Vl.V., UFN, 1989, Vol. 159, Issue 2, pp. 193-256.
 12. Drews R., Eisen O., Weikusat I., Kipfstuhl S., Lambrecht A., Steinhage D., Wilhelms F., Miller H., The Cryosphere, 2009, No. 3, pp. 195-203.
 13. Petrenko V., Whitworth R.W., Physics of Ice, Oxford Univ. Press, 2002, 347 p.