ISSN 2070-7401 (Print), ISSN 2411-0280 (Online)
Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa
CURRENT PROBLEMS IN REMOTE SENSING OF THE EARTH FROM SPACE

  

Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa, 2010, Vol. 7, No. 3, pp. 115-119

Estimation reconstructed electron density profiles by GLONASS/GPS signals in ionosphere

A.V. Tertyshnikov 1, I.V. Surovtseva 1, V.O. Skripachev 1, V.M. Smirnov2, E.V. Smirnova2, V.L. Frolov3
1 S&T center «Cosmonit» JSC «RSS», 117997, Moscow, 84/32 Profsoyuznaya str
2 Institute of Radioengineering and Electronics of RAS, 141190, Fryazino, Moscow region, 1 Vvedensky sq
3 3Ionospheric Radiophysical Research Institute, 603950, Nizhny Novgorod, 25 B. Pechorskaya str
Comparing reconstructed electron density profiles by GLONASS/GPS signals in ionosphere with data ground ionosonde
situated on «Sura» heating facility and International Reference Ionosphere (IRI-2007) model. The received
correspondence a found to be satisfactory and confirm possibility reconstruct electron density profiles by signals of
global navigation satellite systems.
Keywords: radiosounding, ionosphere, signals of navigation satellites, electron density profiles, vertical sounding, ground ionosonde, ionograms
Full text