ISSN 2070-7401 (Print), ISSN 2411-0280 (Online)
Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa
CURRENT PROBLEMS IN REMOTE SENSING OF THE EARTH FROM SPACE

  

Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa, 2021, Vol. 18, No. 1, pp. 165-172

Remote monitoring of winter crops condition in the winter of 2020-2021 in the European territory of Russia

E.A. Loupian 1 , I.I. Sereda 1 , P.V. Denisov 1, 2 , K.A. Troshko 1, 3 , D.E. Plotnikov 1 , V.A. Tolpin 1 
1 Space Research Institute RAS, Moscow, Russia
2 OOO Space Research Institute for the Earth, Moscow, Russia
3 Institute of Geography RAS, Moscow, Russia
Accepted: 08.03.2021
DOI: 10.21046/2070-7401-2021-18-1-165-172
In the second half of 2020, a unique situation for winter crops development was observed in the European part of Russia. extremely unfavorable conditions for their growth appeared as a result of the most extensive autumn drought in the XXI century. This has caused many winter crops have not reached the necessary stages of development. In such a situation, favorable weather conditions in the winter and spring are extremely important for the preservation of the crop. This paper presents the main results of monitoring the winter crops conditions in the winter period 2020-2021. The regions where the risks of negative development of winter crops are the greatest are identified. The prospects for the yield of winter crops for the harvest of 2021 are shown. It is indicated that, in general, the weather conditions in winter had a positive impact on the development of winter crops in the European part of Russia.
Keywords: crops monitoring, winter crops, Earth observation satellite systems, remote sensing.
Full text

References:

  1. Loupian E.A., Savin I.Yu., Bartalev S.A., Tolpin V.A., Balashov I.V., Plotnikov D.E., Sputnikovyi servis monitoringa sostoyaniya rastitel’nosti (“VEGA”) (Satellite Service for Vegetation Monitoring VEGA), Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa, 2011, Vol. 8, No. 1, pp. 190–198.
  2. Loupian E.A., Bartalev S.A., Krasheninnikova Yu.S., Plotnikov D.E., Tolpin V.A., Anomal’noe razvitie yarovykh kul’tur v regionakh evropeiskoi chasti Rossii v 2017 godu (Abnormal development of spring crops in European Russia in 2017 ), Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa, 2017, Vol. 14, No. 3, pp. 324–329, DOI: 10.21046/2070-7401-2017-14-3-324-329.
  3. Loupian E.A., Bartalev S.A., Krasheninnikova Yu.S., Plotnikov D.E., Tolpin V.A., Uvarov I.A., Analiz razvitiya ozimykh kul’tur v yuzhnykh regionakh evropeiskoi chasti Rossii vesnoi 2018 goda na osnove dannykh distantsionnogo monitoringa (Analysis of winter crops development in the southern regions of the European part of Russia in spring of 2018 with use of remote monitoring), Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa, 2018, Vol. 15, No. 2, pp. 272–276, DOI: 10.21046/2070-7401-2019-15-2-272-276.
  4. Loupian E.A., Proshin A.A., Burtsev M.A., Kashnitskii A.V., Balashov I.V., Bartalev S.A., Konstantinova A.M., Kobets D.A., Mazurov A.A., Marchenkov V.V., Matveev A.M., Radchenko M.V., Sychugov I.G., Tolpin V.A., Uvarov I.A., Opyt ekspluatatsii i razvitiya tsentra kollektivnogo pol’zovaniya sistemami arkhivatsii, obrabotki i analiza sputnikovykh dannykh (TsKP “IKI-Monitoring”) (Experience of development and operation of the IKI-Monitoring center for collective use of systems for archiving, processing and analyzing satellite data), Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa, 2019, Vol. 16, No. 3, pp. 51–170.
  5. Loupian E.A., Denisov P.V., Sereda I.I., Troshko K.A., Plotnikov D.E., Tolpin V.A. Nablyudenie razvitiya ozimyh kul'tur v yuzhnyh regionah Rossii vesnoj 2020g. na osnove dannyh distancionnogo monitoringa, Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa, 2020, Vol. 17, No. 2, pp. 285-291.
  6. Loupian E.A., Denisov P.V., Sereda I.I., Troshko K.A., Plotnikov D.E., Tolpin V.A. Unikal'nye usloviya razvitiya ozimyh kul'tur, nablyudaemye po dannym sputnikovogo monitoringa na evropejskoj territorii Rossii v oktyabre 2020 g., Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa, 2020, Vol. 17, No. 5, pp. 304-310.
  7. Plotnikov D.E., Bartalev S.A., Loupian E.A. Metod detektirovaniya letne-osennih vskhodov ozimyh kul'tur po dannym radiometra MODIS, Sovremennye problemy distancionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa. 2008. Vol 5. No. 2. pp. 322-330.
  8. Tolpin V.A., Loupian E.A., Bartalev S.A., Plotnikov D.E., Matveev A.M., Vozmozhnosti analiza sostoyaniya sel’skokhozyaistvennoi rastitel’nosti s ispol’zovaniem sputnikovogo servisa “VEGA” (Possibilities of agricultural vegetation condition analysis with the “VEGA” satellite service), Optika atmosfery i okeana, 2014, Vol. 27, No. 7(306), pp. 581–586.