ISSN 2070-7401 (Print), ISSN 2411-0280 (Online)
Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa
CURRENT PROBLEMS IN REMOTE SENSING OF THE EARTH FROM SPACE

  

Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa, 2021, Vol. 18, No. 1, pp. 19-30

Methodology for assessing the comparability of measurements by the MSS radiometer of the Kanopus-V satellite constellation based on the survey of natural calibration sites

A.S. Stremov 1 , A.I. Vasilyev 1 
1 Research Center for Earth Operative Monitoring of Russian Space Systems JSC, Moscow, Russia
Accepted: 26.01.2021
DOI: 10.21046/2070-7401-2021-18-1-19-30
The article considers the problem of assessing the comparability of measurements by the MSS radiometer of the Kanopus-V Earth observation satellite constellation. To assess the comparability of measurements, an experimental technique was proposed, in accordance with which a series of measurements (more than 120) of natural calibration sites Libya 4, Gobabeb, Niger was carried out for the period 2018–2020. Further, in result of data processing of the Kanopus-V MSS data in an automated mode, the spectral reflectance was calculated. Within the framework of the methodology, MSS measurements were normalized relative to the measurements of Sentinel-2 MSI for the same polygons and the same period under consideration. Thus, the invariance of observations to the characteristics of the surface of the calibration sites was achieved. The final results of comparing the data of Kanopus-V MSS and the Sentinel-2 MSI measurements demonstrate comparability between individual spectral bands measurements within 2 STD values of the MSI measurements. In addition, accuracy of reflectance measurements demonstrate the comparability (except for the RED band of Kanopus-V No. 1) within 1 STD value of the MSI measurements. At the same time, it is crucial to have additional intercalibration of sensors to ensure the comparability of measurements for all spectral bands of Kanopus-V MSS radiometers.
Keywords: Kanopus-V, MSS radiometer, Earth observation satellite constellation, Earth observation data comparability, natural calibration sites, Sentinel-2 MSI
Full text

References:

 1. Aleksanin A. I., D’yakov S. E., Kachur V. A., Morozov M. A., Fomin E. V., Kachestvo pervichnoi obrabotki dannykh sputnikov Resurs-P i Kanopus-V (The quality of the primary data processing of the Resurs-P and Kanopus-V satellites), Materialy Semnadtsatoi Vserossiiskoi otkrytoi konferentsii “Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa” (Proc. 17th Open Conf. “Current Problems of Remote Sensing of the Earth from Space”), 11–15 Nov. 2019, Moscow: IKI RAN, 2019, p. 507.
 2. Boyarchuk K. A., Volkov S. N., Gorbunov A. V., Kosmicheskii kompleks operativnogo monitoringa tekhnogennykh i prirodnykh chrezvychainykh situatsii “Kanopus-V” s kosmicheskim apparatom “Kanopus-V” No. 1 (Space system Kanopus-V for operative monitoring of man-made and natural emergencies with spacecraft Kanopus-V No. 1), Moscow, FGUP “NPPVNIIEM”, 2011, 110 p.
 3. Vasil’ev A. I., Kalibrovka sІemochnoi apparatury kosmicheskogo apparata “Kanopus-V” v protsesse ego ekspluatatsii (Calibration of Kanopus-V satellite sensor during its operation), Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa, 2015, V. 12, No. 1, pp. 203–214.
 4. Vasil’ev A. I., Stremov A. S., Eksperiment po sopostavleniyu dannykh OLI Landsat 8 i dannykh MSI Sentinel 2A na osnove psevdo invariantnogo kalibrovochnogo poligona Libia 4 (An experiment of comparison OLI Landsat 8 data and MSI Sentinel-2A data based on the pseudo-invariant calibration site LIBIA 4), 16-ya Vserossiiskaya otkrytaya konferentsiya “Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa” (16th All-Russia Open Conf. “Current Problems of Remote Sensing of the Earth from Space”), Book of abstr., 12–16 Nov. 2018, Moscow: IKI RAN, 2018, p. 507.
 5. Vasil’ev A. I., Krylov A. V., Raichenko B. V., Programmnyi kompleks dlya postroeniya fotoskhem mestnosti po dannym s kosmicheskogo apparata “Kanopus-V” No. 1 (A software package for photoschemes composition based on data from the Kanopus-V No. 1), Voprosy elektromekhaniki. Trudy VNIIEM. Prilozhenie za 2014 g. Materialy 2-i mezhdunarodnoi nauchno-tekhnicheskoi konferentsii “Aktual’nye problemy sozdaniya kosmicheskikh sistem distantsionnogo zondirovaniya Zemli” (Materials of the 2th international scientific and technical conf. “Actual problems of creation of space remote sensing systems of the Earth”), Electromechanical matters, VNIIEM studies, 2014, pp. 205–212.
 6. Vasil’ev A. I., Stremov A. S., Kovalenko V. P., Issledovanie dannykh kompleksa shirokozakhvatnoi mul’tispektral’noi apparatury KA “Resurs-P” dlya resheniya spektrometricheskikh zadach (Study of Resurs-P wide-swath multispectral equipment data applicability to spectrometric tasks), Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa, 2017, Vol. 14, No. 4, pp. 36–51, DOI: 10.21046/2070-7401-2017-14-4-36-51.
 7. Vasil’ev A. I., Stremov A. S., Kovalenko V. P., Mikheev A. A., Metodika sopostavleniya bazovykh produktov MSS KA “Kanopus-V” i Landsat ETM+(Methodology of Kanopus-V MSS and Landsat ETM+ basic product comparison), Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa, 2018, Vol. 15, No. 4, pp. 36–48, DOI: 10.21046/2070-7401-2018-15-4-36-48.
 8. Zhukov B. S., Kondrat’eva T. B., Polyanskii I. V., Permitina L. I., Poletnaya radiometricheskaya kross-kalibrovka kompleksa mnogozonal’noi sputnikovoi sІemki na KA “Meteor-M” No. 1 po spektroradiometru MODIS na KA Terra (In-flight radiometric cross-calibration of Multispectral Satellite Imaging System on-board Meteor-M No. 1 relative to spectroradiometer MODIS on-board Terra), Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa, 2014, Vol. 11, No. 2, pp. 123–137.
 9. Kuznetsov A. E., Pobaruev V. I., Poshekhonov V. I., Presnyakov O. A., Programmnyi kompleks obrabotki informatsii ot skanerno-kadrovykh sІemochnykh sistem KA “Kanopus-V” i “BKA” (A software system for information processing from scanner-frame imaging systems SC “Kanopus-V” and “BKA”), Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa, 2014, Vol. 11. No. 1, pp. 287–300.
 10. Krylov A. V., Vasil’ev A. I., Postroenie besshovnogo sploshnogo pokrytiya po dannym gruppirovki KA Kanopus-V, Materialy Semnadtsatoi Vserossiiskoi otkrytoi konferentsii “Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa” (Proc. 17th Open Conf. “Current Problems of Remote Sensing of the Earth from Space”), 11–15 Nov. 2019, Moscow: IKI RAN, 2019, p. 509.
 11. Silyuk O. O., Katkovskii L. V., Metodika i rezul’taty kross-kalibrovki izobrazhenii Belorusskogo kosmicheskogo apparata i drugikh sІemochnykh sistem (Methods and results of image cross-calibration of the Belarusian satellite and other sensors), Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa, 2016, Vol. 13, No. 4, pp. 261–270, DOI: 10.21046/2070-7401-2016-13-4-261-270.
 12. Stremov A. S., Vasil’ev A. I., Eksperiment po sopostavleniyu dannykh MSS gruppirovki KA Kanopus-V (An experiment of comparison MSS sensor of Kanopus-V constellation), Materialy Semnadtsatoi Vserossiiskoi otkrytoi konferentsii “Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa” (Proc. 17th Open Conf. “Current Problems of Remote Sensing of the Earth from Space”), 11–15 Nov. 2019, Moscow: IKI RAN, 2019, p. 511.
 13. Cosnefroy H., Leroy M., Briottet X., Selection and characterization of Saharan and Arabian desert sites for the calibration of optical satellite sensors, Remote Sensing of Environment, 1996, Vol. 58, pp. 101–114, DOI: 10.1016/0034-4257(95)00211-1.
 14. Dinguirard M., Slater P. N., Calibration of Space-Multispectral Imaging Sensors: A Review, Remote Sensing of Environment, 1999, Vol. 68, pp. 194–205, DOI: 10.1016/S0034-4257(98)00111-4.