ISSN 2070-7401 (Print), ISSN 2411-0280 (Online)
Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa
CURRENT PROBLEMS IN REMOTE SENSING OF THE EARTH FROM SPACE

  

Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa, 2020, Vol. 17, No. 7, pp. 283-291

ISDM-Rosleskhoz: 15 years of operation and evolution

N.A. Kovalev 1 , E.A. Loupian 2 , I.V. Balashov 2 , S.А. Bartalev 2 , M.A. Bourtsev 2 , D.V. Ershov 3, 2 , N.P. Krivosheev 1 , A.A. Mazurov 2 
1 FBU Avialesookhrana, Pushkino, Moscow Region, Russia
2 Space Research Institute RAS, Moscow, Russia
3 Center for Forest Ecology and Productivity RAS, Moscow, Russia
Accepted: 28.12.2020
DOI: 10.21046/2070-7401-2020-17-7-283-291
The paper marks the 15-th anniversary of the Wildfires Monitoring Information System of the Federal Forestry Agency (ISDM-Rosleskhoz, https://nffc.aviales.ru). Creation and development of the system was partaken by many organizations, including the Aerial Forest Protection Central Base (Avialesookhrana), Space Research Institute of the Russian Academy of Sciences (IKI RAS), Center for Forest Ecology and Productivity of the Russian Academy of Sciences (CEPF RAS), State Research Center “Planeta”, OOO Inkom, Institute of Solar-Terrestrial Physics of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences (ISTP SB RAS), Saint Petersburg Forestry Research Institute (SPbNIILH). The system provides uniform near real-time information necessary for wildfires development and impact monitoring all over the Russia territory and border areas. The paper highlights the main trends and key stages of ISDM-Rosleskhoz development and evolution during the entire operation time span. Constant evolution of the System has made it grow and remain the largest system for monitoring wildfires and their impact operated by Forest Protection Services both in Russia and in the world. The paper also briefly provides priority development fields for the System for the coming years.
Keywords: wildfires remote monitoring, remote sensing, information systems, distributed data processing, satellite data processing, web interfaces, very large data archives, satellite data
Full text

References:

 1. Abushenko N. A., Bartalev S. A., Belyaev A. I., Ershov D. V., Zakharov M. Yu., Korovin G. N., Koshelev V. V., Krasheninnikova Yu. S., Loupian E. A., Mazurov A. A., Min’ko N. P., Nazirov R. R., Semenov S. M., Tashchilin S. A., Flitman E. V., Shchetinskii V. E., Opyt i perspektivy organizatsii operativnogo sputnikovogo monitoringa territorii Rossii v tselyakh sluzhby pozharookhrany lesov (Experience and Perspectives of Near-Realtime Satellite Monitoring of Russia’s Territory for the Needs of Forest Fires Services), Issledovanie Zemli iz kosmosa, 1998, No. 3, pp. 89–95.
 2. Abushenko N. A., Bartalev S. A., Belyaev A. I., Ershov D. V., Korovin  G. N., Koshelev V. V., Loupian E. A., Krasheninnikova Yu. S., Mazurov A. A., Min’ko N. P., Nazirov R. R., Proshin A. A., Flitman E. V., Sistema sbora, obrabotki i dostavki sputnikovykh dannykh dlya resheniya operativnykh zadach sluzhby pozharookhrany lesov Rossii (The System for Satellite Data Collection, Processing and Distribution to Solve the Tasks of Forest Fire Protection Service of Russia), Naukoemkie tekhnologii, 2000, Vol. 1, No. 2, pp. 4–18.
 3. Bartalev S. A., Ershov D. V., Korovin G. N., Kotel’nikov R. V., Loupian E. A., Shchetinskii V. E., Informatsionnaya sistema distantsionnogo monitoringa lesnykh pozharov Federal’nogo agentstva lesnogo khozyaistva RF (sostoyanie i perspektivy razvitiya) (Forest fires remote monitoring information system of the Russian Federal Agency for Forestry (status and development prospects)), Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa, 2008, Issue 5, Vol. 2, pp. 419–429.
 4. Bartalev S. A., Ershov D. V., Korovin G. N., Kotelnikov R. V., Lupyan E. A., Tshetinskii V. E., Osnovnye vozmozhnosti i struktura informatsionnoi sistemy distantsionnogo monitoringa lesnykh pozharov Federal’nogo agentstva lesnogo khozyaistva (ISDM Rosleskhoz) (The main functionalities and structure of the Forest Fire Satellite Monitoring Information System of Russian Federal Forestry Agency (SMIS-Rosleshoz)), Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa, 2010, Vol. 7, No. 2, pp. 97–105.
 5. Bartalev S. A., Stytsenko F. V., Egorov V. A., Loupian E. A., Sputnikovaya otsenka gibeli lesov Rossii ot pozharov (Russia’s forest fire damage estimation), Lesovedenie, 2015, No. 2, pp. 83–94.
 6. Bartalev S. A., Egorov V. A., Zharko V. O., Loupian E. A., Plotnikov D. E., Khvostikov S. A., Shabanov N. V., Sputnikovoe kartografirovanie rastitel’nogo pokrova Rossii (Land cover mapping over Russia using Earth observation data), Moscow: IKI RAN, 2016, 208 p.
 7. Belyaev A. I., Korovin G. N., Loupian E. A., Ispol’zovanie sputnikovykh dannykh v sisteme distantsionnogo monitoringa lesnykh pozharov MPR RF (Using the satellite data in the systme of forest fires remote monitoring of Russian Agency for Forest Resources), Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa, 2005, Issue 2, Vol. 1, pp. 20–29.
 8. Belyaev A. I., Korovin G. N., Loupian E. A., Sostoyanie i perspektivy razvitiya Rossiiskoi sistemy distantsionnogo monitoringa lesnykh pozharov (Russian forest fires remote monitoring system development state and perspectives), Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa, 2006, Issue 3, Vol. 1, pp. 341–350.
 9. Burtsev M. A., Uspenskii S. A., Kramareva L. S., Antonov V. N., Kalashnikov A. V., Balashov I. V., Kashnitskii A. V., Loupian E. A., Matveev A. M., Proshin A. A., Sovremennye vozmozhnosti i perspektivy razvitiya Ob″edinennoi sistemy raspredelennoi raboty s dannymi NITs “Planeta” (Actual features and evolution prospects of the SRC “Planeta” distributed data operation united system), Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa, 2019, Vol. 16, No. 3, pp. 198–212, DOI: 10.21046/2070-7401-2019-16-3-198-212.
 10. Ershov D. V., Korovin G. N., Loupian E. A., Mazurov A. A., Tashchilin S. A., Rossiiskaya sistema sputnikovogo monitoringa lesnykh pozharov (Russian forest fires satellite monitoring system), Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa, 2004, Issue 1, Vol. 1, pp. 47–57.
 11. Kashnitskii A. V., Loupian E. A., Bartalev S. A., Bartalev S. S., Balashov I. V., Efremov V. Yu., Stytsenko F. V., Optimizatsiya interaktivnykh protsedur kartografirovaniya garei v informatsionnykh sistemakh distantsionnogo monitoringa prirodnykh pozharov (Optimization of burn mapping interactive procedures in remote fire monitoring information systems), Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa, 2015, Vol. 12, No. 4, pp. 7–16.
 12. Korovin G. N., Bartalev S. A., Integrirovannaya sistema monitoringa lesnykh pozharov (Forest fires monitoring integrated system), Lesnoe khozyastvo, 1998, No. 4, pp. 45–48.
 13. Kotel’nikov R. V., Lupyan E. A., Bartalev S. A., Ershov D. V., Kosmicheskii monitoring lesnykh pozharov: istoriya sozdaniya i razvitiya ISDM-Rosleskhoz (Space Monitoring of Forest Fires: History of Creation and Development of ISDM-Rosleskhoz), Lesovedenie, 2019, No. 5, pp. 399–409, DOI: 10.1134/S0024114819050048.
 14. Loupian E. A., Mazurov A. A., Flitman E. V., Ershov D. V., Korovin G. N., Novik V. P., Abushenko N. A., Altyntsev D. A., Koshelev V. V., Tashchilin S. A., Tatarnikov A. V., Sukhinin A. I., Ponomarev E. I., Grishin A. M., Afonin S. V., Belov V. V., Gridnev Yu. V., Matvienko G. G., Solov’ev V. S., Antonov V. N., Tkachenko V. A., Sputnikovyi monitoring lesnykh pozharov v Rossii. Itogi. Problemy. Perspektivy: analiticheskii obzor (Satellite Monitoring of Forrest Fires in Russia. Results. Problems. Perspectives: analytical review), Novosibirsk: IOA SO RAN, 2003, Ser. “Ekologiya”, Issue 68, 134 p.
 15. Loupian E. A., Bartalev S. A., Ershov D. V., Kotel’nikov R. V., Balashov I. V., Burtsev M. A., Egorov V. A., Efremov V. Yu., Zharko V. O., Kovganko K. A., Kolbudaev P. A., Krasheninnikova Yu. S., Proshin A. A., Mazurov A. A., Uvarov I. A., Stytsenko F. V., Sychugov I. G., Flitman E. V., Khvostikov S. A., Shulyak P. P., Organizatsiya raboty so sputnikovymi dannymi v informatsionnoi sisteme distantsionnogo monitoringa lesnykh pozharov Federal’nogo agentstva lesnogo khozyaistva (ISDM-Rosleskhoz) (Satellite data processing management in Forest Fires Remote Monitoring Information System (ISDM-Rosleskhoz) of the Federal Agency for Forestry), Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa, 2015, Vol. 12, No. 5, pp. 222–250.
 16. Loupian E. A., Proshin A. A., Burtsev M. A., Kashnitskii A. V., Balashov I. V., Bartalev S. A., Konstantinova A. M., Kobets D. A., Mazurov A. A., Marchenkov V. V., Matveev A. M., Radchenko M. V., Sychugov I. G., Tolpin V. A., Uvarov I. A. (2019a), Opyt ekspluatatsii i razvitiya tsentra kollektivnogo pol’zovaniya sistemami arkhivatsii, obrabotki i analiza sputnikovykh dannykh (TsKP “IKI-Monitoring”) (Experience of development and operation of the IKI-Monitoring center for collective use of systems for archiving, processing and analyzing satellite data), Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa, 2019, Vol. 16, No. 3, pp. 151–170, DOI: 10.21046/2070-7401-2019-16-3-151-170.
 17. Loupian E. A., Balashov I. V., Bartalev S. A., Burtsev M. A., Dmitriev V. V., Senko K. S., Krasheninnikova Yu. S. (2019b), Lesnye pozhary na territorii Rossii: osobennosti pozharoopasnogo sezona 2019 g. (Forest fires in Russia: specifics of the 2019 fire season), Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa, 2019, Vol. 16, No. 5, pp. 356–363, DOI: 10.21046/2070-7401-2019-16-5-356-363.
 18. Stytsenko F. V., Bartalev S. A., Egorov V. A., Loupian E. A., Metod otsenki stepeni povrezhdeniya lesov pozharami na osnove sputnikovykh dannykh MODIS (Post-fire forest tree mortality assessment method using MODIS satellite data), Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa, 2013, Vol. 10, No. 1, pp. 254–266.
 19. Stytsenko F. V., Bartalev S. A., Ivanova A. A., Loupian E. A., Sychugov I. G., Vozmozhnosti otsenki ploshchadei lesnykh pozharov v regionakh Rossii na osnove dannykh sputnikovogo detektirovaniya aktivnogo goreniya (Forest burnt area assessment possibilities in regions of Russia based on active fires detection by satellites), Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa, 2016, Vol. 13, No. 6, pp. 289–298, DOI: 10.21046/2070-7401-2016-13-6-289-298.
 20. Khvostikov S. A., Balashov I. V., Bartalev S. A., Efremov V. Yu., Loupian E. A., Regional’naya optimizatsiya parametrov prognoznoi modeli prirodnykh pozharov i operativnoe modelirovanie dinamiki ikh razvitiya s ispol’zovaniem dannykh sputnikovykh nablyudenii (Regional scale optimization of wildfire model parameters and modeling of wildfire dynamic using remote sensing data), Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa, 2012, Vol. 9, No. 3, pp. 91–100.
 21. Khvostikov S. A., Bartalev S. A., Loupian E. A., Veroyatnostnoe prognozirovanie razvitiya prirodnykh pozharov metodom Monte-Karlo na osnove integratsii v imitatsionnuyu model’ dannykh sputnikovogo detektirovaniya ochagov goreniya (Stochastic wildfire model based on Monte-Carlo method and remote sensing data integration), Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa, 2016, Vol. 13, No. 5, pp. 145–156, DOI: 10.21046/2070-7401-2016-13-5-145-156.
 22. Shulyak P. P., Ershov D. V., Korovin G. N., Kontrol’ dinamiki krupnykh lesnykh pozharov i otsenka effektivnosti i svoevremennosti ikh obnaruzheniya i tusheniya (Control of large forest fires dynamics and estimating of efficiency and timeliness of the detection and suppression), Lesovedenie, 2014, No. 5, pp. 30–41.
 23. Abushenko N. A., Bartalev S. A., Belyaev A. I., Ershov D. V., Zakharov M. Y., Loupian E. A., Korovin G. N., Koshelev V. V., Krasheninnikova Yu. S., Mazurov A. A., Min’ko N. P., Nazipov R. R., Semenov S. M., Tashchilin S. A., Flitman E. V., Shchetinsky V. Y., Near Real-time Satellite Monitoring of Russia for Forest Fire Protection, Mapping Science and Remote Sensing, 1999, Vol. 36, No. 1, pp. 54–61.