ISSN 2070-7401 (Print), ISSN 2411-0280 (Online)
Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa
CURRENT PROBLEMS IN REMOTE SENSING OF THE EARTH FROM SPACE

  

Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa, 2019, Vol. 16, No. 6, pp. 115-129

Comparison of airborne and satellite measurements of Kamchatka volcanoes spectral reflectance

M.Yu. Belyaev 1 , L.V. Katkovsky 2 , V.A. Siliuk 2 , B.I. Belyaev 2 , S.I. Bruchkovskaya 2 , D.A. Ivanov 2 , A.M. Esakov 1 , V.E. Fokin 3 
1 S. P. Korolev Rocket and Space Сorporation “Energia”, Korolev, Russia
2 A. N. Sevchenko Institute of Applied Physical Problems of Belarusian State University, Minsk, Republic of Belarus
3 Yu. A. Gagarin Research and Test Cosmonaut Training Center, Star City, Moscow Region, Russia
Accepted: 18.09.2019
DOI: 10.21046/2070-7401-2019-16-6-115-129
The paper presents the results of comparison of aircraft and spaceborne measurements of reflection spectra of a number of volcanoes and their adjacent areas of the Kamchatka Peninsula. Spaceborne data were obtained from Landsat-8 OLI sensor. Airborne measurements were carried out using a high spectral resolution spectroradiometer FSR from the Tu-134LK aircraft of the Yu. A. Gagarin Research and Test Cosmonaut Training Center as part of cosmonauts training program for performing visual instrumental observations from the International Space Station (ISS), in particular, such space experiments as Uragan, Dubrava and Scenario. Verification of the airborne and satellite data was performed both by spectral values of radiance at the top of the atmosphere, and by the spectral reflectance at the Earth surface. The airborne radiance spectra were recalculated to the top of atmosphere to the conditions of satellite measurements, and atmospheric correction of the airborne spectra was done to obtain the reflectance spectra of the underlying surface. The surface reflectance values in the Landsat-8 atmospheric correction bands were generated using the LaSRC (Landsat Surface Reflectance Code). In addition, the radiance and reflectance spectra of the surface obtained from the FSR were recalculated into the corresponding average values for the Landsat-8 OLI bands using the relative spectral sensitivities of the OLI bands.
Keywords: Kamchatka volcanoes, reflection spectra, airborne measurements, satellite data, atmospheric correction
Full text

References:

  1. Belyaev M. Yu., Desinov L. V., Karavaev D. Yu., Legostaev V. P., Ryazantsev V. V., Yurina O. A., Osobennosti provedeniya i ispol’zovaniya rezul’tatov sʺemki zemnoi poverkhnosti, vypolnyaemoi ekipazhami rossiiskogo segmenta MKS (Features of imaging the Earth surface and using the results of the imaging made by the ISS Russian segment crews), Kosmicheskaya tekhnika i tekhnologii, 2015, No. 1, pp. 17–30.
  2. Belyaev B. I., Belyaev M. Yu., Sarmin E. E., Gusev V. F., Desinov L. V., Ivanov V. A., Krot Yu. A., Martinov A. O., Ryazantsev V. V., Sosenko V. A., Ustroistvo i letnye ispytaniya nauchnoi apparatury “Videospektral’naya Sistema” na bortu rossiiskogo segmenta MKS (Design and flight tests of science hardware “Video-spectral system” on board the Russian segment of the ISS), Kosmicheskaya tekhnika i tekhnologii, 2016, No. 2(13), pp. 70–79.
  3. Katkovskii L. V., Belyaev B. I., Sosenko V. A., Ablameiko S. V., Apparatno-programmnyi kompleks “Kalibrovka” dlya nazemnogo spektrometrirovaniya podstilayushchei poverkhnosti i atmosfery (Hardware-software complex “Calibration” for ground-based spectrometry of the underlying surface and atmosphere), Materialy 7-go Belorusskogo kosmicheskogo kongressa (Proc. 7th Belarusian Space Congress), Minsk, 2017, Vol. 2, pp. 36–40.
  4. Stanchik V. V., Khomitsevich A. D., Fotospektroradiometr dlya polevykh izmerenii spektrov otrazheniya obʺektov (Photospectroradiometer for field measurements of reflection spectra of objects), Prikladnye problemy optiki, informatiki, radiofiziki i fiziki kondensirovannogo sostoyaniya: materialy 4-i Mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii (Applied Problems of Optics, Informatics, Radiophysics and Condensed Matter Physics: Proc. Conf.), Minsk, 11–12 May 2017, pp. 145–147.
  5. Belyaev M. Y., Cheremisin M. V., Esakov A. M., Integrated monitoring of earth surface from onboard ISS Russian segment, 69th Intern. Astronautical Congress (IAC), Bremen, Germany, 2018, IAC-18.B3.3.4, pp. 1–9.
  6. Katkovsky L. V., Martinov A., Siliuk V. A., Ivanov D., Kokhanovsky A. A. (2018a), Fast Atmospheric Correction Method for Hyperspectral Data, Remote Sensing, 2018, Vol. 10(11), p. 1698, available at: https://doi.org/10.3390/rs10111698.
  7. Katkovsky L. V., Martenov A., Siliuk V. A., Ivanov D. (2018), SHARC method for fast atmospheric correction method for hyperspectral data, Remote Sensing of Clouds and the Atmosphere XXIII: Proc. SPIE Remote Sensing, Berlin, Germany, 2018, Vol. 10786, DOI: 10.1117/12.2323455.
  8. Zanter K., Landsat-8 (L8) Data Users Handbook: Version 4.0, Geological Survey U. S., Department of the Interior, Sioux Falls, South Dakota: EROS, 2019, 115 p., URL: https://prd-wret.s3-us-west-2.amazonaws.com/assets/palladium/production/atoms/files/LSDS-1574_L8_Data_Users_Handbook_v4.pdf.