ISSN 2070-7401 (Print), ISSN 2411-0280 (Online)
Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa
CURRENT PROBLEMS IN REMOTE SENSING OF THE EARTH FROM SPACE

  

Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa, 2019, Vol. 16, No. 5, pp. 293-300

Changes in methane content in the atmosphere of Kazakhstan from ground and satellite data

A.Kh. Akhmedzhanov 1 , N.D. Akhmetov 1 , T.K. Karadanov 1 
1 National Centre of Space Research and Technology, Almaty, Republic of Kazakhstan
Accepted: 24.07.2019
DOI: 10.21046/2070-7401-2019-16-5-293-300
The features of the distribution of methane in the atmosphere of Kazakhstan are considered on the basis of space sensing data. At all seasonal distributions, a tendency is observed towards an increase in the methane content in Kazakhstan over the period under consideration. Generally, the content of methane decreases sharply higher the 100 hPa level (altitude about 16 km). The maximum content of methane is observed in July in the atmosphere in the region from 600 hPa to 200 hPa. According to the vertical distributions, the highest methane content is observed in the northeast of Kazakhstan, while the lowest in the south. According to 2016–2018 ground observations of Kazgidromet, the highest methane concentrations in the surface layer of the atmosphere are observed in the cities of Ust-Kamenogorsk, Ridder, Semey and Karaganda. East Kazakhstan, Karaganda and Pavlodar Regions are the territories with maximum methane content in the atmosphere. Turkestan Region is the region with the minimum content of methane in the atmosphere.
Keywords: atmosphere, greenhouse gas, methane, contents, vertical profile, remote sensing, solar irradiance
Full text

References:

  1. Makarova M. V., Poberovskii A. V., Yagovkina S. V., Karol I. L., Lagun V. E., Paramonova N. N., Privalov V. I., Issledovanie protsessov formirovaniya polya metana v atmosfere severo-zapadnogo regiona Rossiiskoi Federatsii (Study of methane field formation processes in the atmosphere of the North-Western region of the Russian Federation), Izvestiya Rossiiskoi akademii nauk. Fizika atmosfery i okeana, 2006, Vol. 2, pp. 237–249.
  2. Makarova M. V., Gavrilov N. M., Timofeev Yu. M., Poberovskii A. V., Sravneniya sputnikovykh (GOSAT) i nazemnykh fur’e-spektrometricheskikh izmerenii soderzhaniya metana vblizi Sankt-Peterburga (Comparisons of Satellite (GOSAT) and GroundBased Fourier Spectro), Issledovanie Zemli iz kosmosa, 2013, No. 6, pp. 50–56.
  3. https://kazhydromet.kz/ru/bulleten/okrsreda.
  4. Khamatnurova M. Yu., Gribanov K. G., Zakharov V. I., Razrabotka algoritmov opredeleniya raspredeleniya metana v atmosfere iz spektrov sputnikovogo radiometra IASI/METOP (Development of algorithms for determination of methane distribution in the atmosphere from Iasi/METOP satellite radiometer spectra), Optika atmosfery i okeana, 2017, Vol. 30, No. 9, pp. 794–798.
  5. Bousquet P., Ciais P., Miller J. B., Dlugokencky E. J., Hauglustaine D. A., Prigent C., Van der Werf G. R., Peylin P., Brunke E.-G., Carouge C., Langenfelds R. L., Lathière J., Papa F., Ramonet M., Schmidt M., Steele L. P., Tyler S. C., White J., Contribution of anthropogenic and natural sources to atmospheric methane variability, Nature, 2006, Vol. 443, pp. 439–443.