ISSN 2070-7401 (Print), ISSN 2411-0280 (Online)
Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa
CURRENT PROBLEMS IN REMOTE SENSING OF THE EARTH FROM SPACE

  

Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa, 2019, Vol. 16, No. 1, pp. 266-271

Analysis of winter crops development in the southern regions of the European part of Russia in February 2019 based on remote monitoring

E.A. Loupian 1 , K.A. Bulanov 2 , P.V. Denisov 3 , Yu.S. Krasheninnikova 1 , D.E. Plotnikov 1 , V.A. Tolpin 1 , K.A. Troshko 3, 4 , I.A. Uvarov 1 
1 Space Research Institute RAS, Moscow, Russia
2 Ministry of Agriculture of Russia, Moscow, Russia
3 Analytical Center of the Ministry of Agriculture of Russia, Moscow, Russia
4 Institute of Geography RAS, Moscow, Russia
Accepted: 28.02.2019
DOI: 10.21046/2070-7401-2019-16-1-266-271
In February 2019, in some of the southern regions of Russia, the dynamics of the winter crops development resembles the situation that was observed in 2018. As in 2018, in 2019, the vegetation of winter crops is much more active in these regions than usual. The detailed analysis of the situation in some regions of the south of Russia indicates that at the beginning of 2018 and 2019, the intensity of winter vegetation, reliably represented by the NDVI index, significantly exceeds the average annual values. It allows us to conclude that the development of winter crops in the southern regions of the European Russia in February 2019 is similar to February 2018. This kind of dynamics may pose a certain threat to further development of the crops, as it can lead to the lack of moisture in the soil at further stages of their development. The analysis, in particular, indicates that, compared to 2018, in the Republic of Crimea the conditions for further development of winter crops are more favorable this year, since in January 2019 a significant amount of precipitation fell and more soil moisture could have accumulated than in 2018. The situation in Stavropol region is different. In this region in January – February 2019 much less precipitation fell than the average annual rate, but the vegetation of winter crops is much more intense than in 2018, when precipitation was rather close to the average annual rate. It significantly increases the risks of further abnormal development of winter crops in the region. The paper also reports that a similar situation was observed in many regions of southern Russia at the end of February. There are regions, where the accumulated precipitation for the period January – February 2019 was significantly less than the average annual values. It increases the risks of further inadequate development of winter crops in such regions and can lead to a decrease in their yield compared to 2018.
Keywords: crops monitoring, Earth observation satellite systems, remote sensing
Full text

References:

  1. Kozubenko I. S., Beglyarov R. R., Vandysheva N. M., Babak V. A., Denisov P. V., Troshko K. A., Ispol’zovanie materialov distantsionnogo zondirovaniya Zemli v Edinoi federal’noi informatsionnoi sisteme o zemlyakh sel’skokhozyaistvennogo naznacheniya (The use of remote sensing data in the Integrated Federal Information System on Agricultural Lands (IFIS AL)), Primenenie sredstv distantsionnogo zondirovaniya Zemli v sel’skom khozyaistve (Application of Earth remote sensing tools in agriculture), Proc. 2nd All-Russia Conf., Saint Petersburg, 26–28 Sept. 2018, Saint Petersburg: FGBNU AFI, 2018, pp. 19–25.
  2. Loupian E. A., Savin I. Yu., Bartalev S. A., Tolpin V. A., Balashov I. V., Plotnikov D. E., Sputnikovyi servis monitoringa sostoyaniya rastitel’nosti (“VEGA”) (Satellite Service for Vegetation Monitoring VEGA), Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa, 2011, Vol. 8, No. 1, pp. 190–198.
  3. Loupian E. A., Bartalev S. A., Tolpin V. A., Zharko V. O., Krasheninnikova Yu. S., Oksyukevich A. Yu., Ispol’zovanie sputnikovogo servisa VEGA v regional’nykh sistemakh distantsionnogo monitoringa (VEGA satellite service applications in regional remote monitoring systems), Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa, 2014, Vol. 11, No. 3, pp. 215–232.
  4. Loupian E. A., Proshin A. A., Burtsev M. A., Balashov I. V., Bartalev S. A., Efremov V. Yu., Kashnitskiy A. V., Mazurov A. A., Matveev A. M., Sudneva O. A., Sychugov I. G., Tolpin V. A., Uvarov I. A., Tsentr kollektivnogo pol’zovaniya sistemami arkhivatsii, obrabotki i analiza sputnikovykh dannykh IKI RAN dlya resheniya zadach izucheniya i monitoringa okruzhayushchei sredy (IKI center for collective use of satellite data archiving,processing and analysis systems aimed at solving the problems of environmental study and monitoring), Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa, 2015, Vol. 12, No. 5, pp. 263–284.
  5. Loupian E. A., Bartalev S. A., Krasheninnikova Yu. S., Nablyudenie anomal’no rannego razvitiya sel’skokhozyaistvennykh kul’tur v yuzhnykh regionakh Rossii vesnoi 2016 goda na osnove dannykh distantsionnogo monitoringa (Observing an abnormally early development of crops in the southern regions of Russia in spring 2016 using remote monitoring data), Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa, 2016, Vol. 13, No. 2, pp. 240–243, DOI: 10.21046/2070-7401-2016-13-2-240-243.
  6. Loupian E. A., Bartalev S. A., Krasheninnikova Yu. S., Plotnikov D. E., Tolpin V. A., Anomal’noe razvitie yarovykh kul’tur v regionakh evropeiskoi chasti Rossii v 2017 godu (Abnormal development of spring crops in European Russia in 2017 ), Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa, 2017, Vol. 14, No. 3, pp. 324–329, DOI: 10.21046/2070-7401-2017-14-3-324-329.
  7. Loupian E. A., Bartalev S. A., Krasheninnikova Yu. S., Plotnikov D. E., Tolpin V. A., Uvarov I. A., Analiz razvitiya ozimykh kul’tur v yuzhnykh regionakh evropeiskoi chasti Rossii vesnoi 2018 goda na osnove dannykh distantsionnogo monitoringa (Analysis of winter crops development in the southern regions of the European part of Russia in spring of 2018 with use of remote monitoring), Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa, 2018, Vol. 15, No. 2, pp. 272–276, DOI: 10.21046/2070-7401-2019-15-2-272-276.
  8. Plotnikov D. E., Bartalev S. A., Loupian E. A., Metod detektirovaniya letne-osennikh vskhodov ozimykh kul’tur po dannym radiometra MODIS (Method of summer-fall sprouts of winter crops detection with MODIS radiometer data), Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa, 2008, Issue 5, No. 2, pp. 322–330.
  9. Tolpin V. A., Loupian E. A., Bartalev S. A., Plotnikov D. E., Matveev A. M., Vozmozhnosti analiza sostoyaniya sel’skokhozyaistvennoi rastitel’nosti s ispol’zovaniem sputnikovogo servisa “VEGA” (Possibilities of agricultural vegetation condition analysis with the “VEGA” satellite service), Optika atmosfery i okeana, 2014, Vol. 27, No. 7(306), pp. 581–586.
  10. Bartalev S. A., Plotnikov D. E., Loupian E. A., Mapping of arable land in Russia using multiyear time series of MODIS data and the LAGMA classification technique, Remote Sensing Letters, 2016, Vol. 7, No. 3, pp. 269–278, DOI: 10.1080/2150704X.2015.1130874.