ISSN 2070-7401 (Print), ISSN 2411-0280 (Online)
Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa
CURRENT PROBLEMS IN REMOTE SENSING OF THE EARTH FROM SPACE

  

Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa, 2019, Vol. 16, No. 1, pp. 137-146

Variability of the content of suspended organic matter along the southwestern Crimean coast according to ship and satellite observations

A.S. Kukushkin 1 , A.V. Parkhomenko 2 
1 Marine Hydrophysical Institute RAS, Sevastopol, Russia
2 Kovalevsky Institute of Marine Biological Research RAS, Sevastopol, Russia
Accepted: 28.01.2019
DOI: 10.21046/2070-7401-2019-16-1-137-146
The article discusses the results of the use of ship (archival) data on the content of suspended organic matter (SOM), ship and satellite data on the chlorophyll a concentration for studying the variability of SOM component content (suspended organic carbon, nitrogen, phosphorus) in the surface layer of the shelf zone of the southwestern Crimea. On the basis of ship data on SOM content and chlorophyll a, seasonal regression equations were obtained between these values measured simultaneously in the surface layer of the studied sea region. With the use of these equations and accessible ship and satellite data on the concentration of chlorophyll a, the seasonal concentrations of the SOM components were calculated, the difference from the measured seasonal concentrations was in the range of 10–25 %. The measured and calculated concentrations of suspended organic carbon were used to assess its seasonal spatial distribution in the surface layer of the investigated region. According to the measured and calculated (according to satellite data) concentrations of SOM components, their annual variability agrees well with the annual course of phytoplankton development in the shelf waters of the southwestern Crimea. The received results prove correctness of the performed calculations of SOM component content and confirm the utility of using satellite data on chlorophyll a concentration to study SOM component spatial and intra-annual variability.
Keywords: chlorophyll a concentration, suspended organic matter, shipboard and satellite observations, regression equations, variability, Black Sea
Full text

References:

 1. Burlakova Z. P., Eremeeva L. V., Konovalov S. K., Sezonnaya i prostranstvennaya izmenchivost’ soderzhaniya vzveshennogo organicheskogo veshchestva v deyatel’nom sloe Chernogo morya (Seasonal and spatial variability of concentration of suspended organic matter in active layer of the Black Sea), Morskoi gidrofizicheskii zhurnal, 1998, No. 5, pp. 30–62.
 2. Vostokov S. V., Vzveshennoe veshchestvo kak pokazatel’ produktivnosti v zapadnoi chasti Chernogo morya (Suspended matter as the indicator of production in western part of the Black Sea), Okeanologiya, 1996, Vol. 36, No. 2, pp. 260–267.
 3. Georgieva L. V., Vidovoi sostav i dinamika fitotsena (Species composition and dynamics of phytocene), In: Plankton Chernogo morya (Black Sea plankton), Kiev: Naukova dumka, 1993, pp. 31–55.
 4. Krivenko O. V., Parkhomenko A. V., Prostranstvennaya i vremennaya izmenchivost’ biomassy fitoplanktona v Chernom more za period 1948–2001 gg. (Spatial and time variability of phytoplankton biomass in the Black Sea during 1948–2001), Morskoi ekologicheskii zhurnal, 2010, Vol. 9, No. 4, pp. 5–24.
 5. Kukushkin A. S., Izmenchivost’ soderzhaniya vzveshennogo organicheskogo veshchestva v severo-zapadnoi chasti Chernogo morya (Variability of suspended organic matter in North-western part of the Black Sea), Okeanologiya, 2013, Vol. 53, No. 5, pp. 626–642.
 6. Kukushkin A. S., Izmenchivost’ soderzhaniya vzveshennogo organicheskogo veshchestva v verkhnem sloe glubokovodnoi chasti Chernogo morya (Variability of suspended organic matter in the surface layer in the Black Sea (deep-sea areas)), Okeanologiya, 2014, Vol. 54, No. 5, pp. 646–658.
 7. Kukushkin A. S., Parkhomenko A. V., Izmenchivost’ soderzhaniya vzveshennogo organicheskogo fosfora v verkhnem sloe glubokovodnoi oblasti Chernogo morya (Variability of suspended organic phosphorus in the upper layer of deep part of the Black Sea), Okeanologiya, 2015, Vol. 55, No. 2, pp. 252–261.
 8. Kukushkin A. S., Parkhomenko A. V. (2018a), Otsenka primenimosti sputnikovykh dannykh dlya issledovaniya izmenchivosti soderzhaniya vzveshennogo organicheskogo veshchestva v poverkhnostnom sloe Chernogo morya (Satellite Data Applicability Evaluation for Studying the Suspended Organic Matter Variability in the Surface Layer of the Black Sea), Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa, 2018, Vol. 15, No. 1, pp. 195–205.
 9. Kukushkin A. S., Parkhomenko A. V. (2018b), Variabil’nost’ vzveshennogo organicheskogo fosfora v severo-zapadnoi chasti Chernogo morya (Variability of Particulate Organic Phosphorus in the Northwestern Part of the Black Sea), Okeanologiya, 2018, Vol. 58, No. 3, pp. 374–390.
 10. Suetin V. S., Kucheryavyi A. A., Suslin V. V., Korolev S. N., Kontsentratsiya pigmentov fitoplanktona v severo-zapadnoi chasti Chernogo morya po dannym izmerenii sputnikovym tsvetovym skanerom CZCS (Concentrations of phytoplankton in the North-western part of the Black sea based on data of measurements by satellite color scanner CZCS), Morskoi gidrofizicheskii zhurnal, 2000, No. 2, pp. 74–82.
 11. Black Sea Database. Supplied with Ocean Base 3.07 DBMS, 2003, NATO SfP-971818 ODBMS Black Sea Project, CD-ROM.
 12. Suslin V. V., Churilova T. Ya., A regional algorithm for separating light absorption by chlorophyll a and coloured detrital matter in the Black Sea, using 480–560 nm bands from ocean colour scanners, Intern. J. Remote Sensing, 2016, Vol. 37, No. 18, pp. 4380–4400.