ISSN 2070-7401 (Print), ISSN 2411-0280 (Online)
Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa
CURRENT PROBLEMS IN REMOTE SENSING OF THE EARTH FROM SPACE

  

Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa, 2019, Vol. 16, No. 1, pp. 171-180

Multi-year average intra-annual cycle of hydrooptical characteristics, chlorophyll a and surface temperature of the Black Sea from satellite data

Yu.V. Artamonov 1 , E.A. Skripaleva 1 , A.A. Latushkin 1 , A.V. Fedirko 1 
1 Marine Hydrophysical Institute RAS, Sevastopol , Russia
Accepted: 26.10.2018
DOI: 10.21046/2070-7401-2019-16-1-171-180
On the basis of monthly means of sea surface temperature, concentration of chlorophyll a, diffuse attenuation coefficient at the wavelength of 490 nm and remote sensing reflectance at the wavelength of 555 nm according to the array of satellite measurements COPERNICUS (1998–2017) spatial and temporal characteristics of climatic intra-annual variability of these parameters were analyzed. The regions of the highest intra-annual variability of these characteristics are identified. It is shown that a decrease in the level of seasonal variability of temperature, chlorophyll a concentration and diffuse attenuation coefficient is observed at the northern coasts of the sea, while in the southern coasts, a decrease in the level of seasonal temperature variability is accompanied by an increase in the level of variability of the chlorophyll a concentration and the diffuse attenuation coefficient. It was shown that in the intra-annual cycle, the main maximum of the chlorophyll a concentration and the diffuse attenuation coefficient in the northwestern shelf is observed in May, at the time of the highest rate of warming up of water and about a month after the maximum of the Danube runoff, in the southern part of the western shelf and in the deep sea — in November, when the maximum cooling rate of the waters is observed. The correlation between the sea surface temperature, concentration of chlorophyll a, diffuse attenuation coefficient and remote sensing reflectance is estimated. It is revealed that seasonal changes in bio-optical parameters are in better agreement with the intensity of the temperature changes from month to month.
Keywords: Black Sea, satellite data, seasonal variability, sea surface temperature, chlorophyll a concentration, diffuse attenuation coefficient, remote sensing reflectance
Full text

References:

 1. Artamonov Yu. V., Skripaleva E. A., Shugaev A. V., Regional’nye osobennosti sezonnoi izmenchivosti raspredeleniya khlorofilla “a” i opticheskikh kharakteristik na poverkhnosti Chernogo morya (Regional features of seasonal variability of the distributions of chlorophyll a and optical characteristics on the Black Sea surface), In: Sistemy kontrolya okruzhayushchei sredy (Control systems of the environment), Sevastopol: EKOSI-Gidrofizika, 2008, pp. 216–219.
 2. Artamonov Yu. V., Belokopytov V. N., Skripaleva E. A., Osobennosti izmenchivosti gidrologicheskikh i bioopticheskikh kharakteristik na poverkhnosti Chernogo morya po dannym sputnikovykh i kontaktnykh izmerenii (The features of variability of hydrological and biooptical characteristics on the Black Sea surface according to satellite and contact measurements), In: Ustoichivost’ i evolyutsiya okeanologicheskikh kharakteristik ekosistemy Chernogo morya (Stability and evolution of oceanologic characteristics of Black Sea ecosystem), V. N. Ereveev, S. K. Konovalov (eds.), Sevastopol: EKOSI-Gidrofizika, 2012, pp. 88–115.
 3. Gazetov E. I., Andrianova O. R., Medinets V. I., Belevich R. R., Morozov V. N., Otsenka vliyaniya stoka reki Dunai na otdel’nye gidrologicheskie kharakteristiki severo-zapadnoi chasti Chernogo morya v 2004–2013 gg. (Assessment of the Danube river influence on some hydrological characteristics of the northwestern Black Sea in 2004–2013), Odessa National University Herald. Geographical and geological sciences, 2015, Vol. 20, Issue 4, pp. 22–34.
 4. Ivanov V. A., Belokopytov V. N., Okeanografiya Chernogo morya (Oceanography of Black Sea), Sevastopol: EKOSI-Gidrofizika, 2011, 209 p.
 5. Karabashev G. S., Evdoshenko M. A., Proyavleniya Osnovnogo chernomorskogo techeniya, tsveteniya kokkolitoforid i kontinental’nogo stoka v srednemesyachnykh raspredeleniyakh koeffitsienta yarkosti Chernogo morya (Manifestations of the Rim Current, Coccolithophores Blooms, and Continental Runoff in the Long-term Monthly Mean Distributions of Satellite Reflectance Coefficient of the Black Sea), Okeanologiya, 2015, Vol. 55, No. 1, pp. 44–55, DOI: 10.7868/S0030157415010086.
 6. Kopelevich O. V., Vazyulya S. V., Saling I. V., Sheberstov S. V., Burenkov V. I. (2015a), Elektronnyi Atlas “Bioopticheskie kharakteristiki morei Rossii po dannym sputnikovykh skanerov tsveta 1998–2014 gg.” (Electronic Atlas “Biooptical characteristics of the Russian Seas from satellite ocean color data of 1998–2014”), Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa, 2015, Vol. 12, No. 6, pp. 99–110.
 7. Kopelevich O. V., Sheberstov S. V., Saling I. V., Vazyulya S. V., Burenkov V. I. (2015b), Sezonnaya i mezhgodovaya izmenchivost’ bioopticheskikh kharakteristik vod poverkhnostnogo sloya Barentseva, Belogo, Chernogo i Kaspiiskogo morei po sputnikovym dannym (Seasonal and inter-annual changeability of bio-optical characteristics in the surface layer of the Barents, White, Black and Caspian Seas from satellite data), Fundamental’naya i prikladnaya gidrofizika, 2015, Vol. 8, No. 1, pp. 7–16.
 8. Cokacar T., Oguz T., Kubilay N., Satellite detected early summer coccolithophore blooms and their interannual variability in the Black Sea, Deep-Sea Research, 2004, Part I, Vol. 51, pp. 1017–1031.
 9. Gordon H. R., Boynton G. C., Balch W. M., Groom S. B., Harbour D. S., Smyth T. J., Retrieval of coccolithophore calcite concentration from SeaWiFS imagery, Geophysical Research Letters, 2001, Vol. 28, No. 8, pp. 1587–1590.
 10. Kopelevich O. V., Burenkov V. I., Sheberstov S. V., Lukyanova E. A., Prokhorenko O. V., Bio-optical characteristics of the seas of Russia from data of the SeaWiFS satellite ocean color scanner, Moscow: P. P. Shirshov Institute of Oceanology RAS, 2005.
 11. Kopelevich O., Burenkov V., Sheberstov S., Vazyulya S., Kravchishina M., Pautova L., Silkin V., Artemiev V., Grigoriev A., Satellite monitoring of coccolithophore blooms in the Black Sea from ocean color data, Remote Sensing of Environment, 2014, Vol. 146, pp. 113–123.