ISSN 2070-7401 (Print), ISSN 2411-0280 (Online)
Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa
CURRENT PROBLEMS IN REMOTE SENSING OF THE EARTH FROM SPACE

  

Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa, 2018, Vol. 15, No. 6, pp. 235-244

Improving the accuracy of estimating communication session continuance of Earth remote sensing spacecrafts with ground based data receiving stations for reliable high speed radio links

A.A. Kascheev 1 , V.V. Mironov 1 
1 Ryazan State Radio Engineering University, Ryazan, Russia
Accepted: 12.10.2018
DOI: 10.21046/2070-7401-2018-15-6-235-244
This paper presents the task of assessing the communication session continuance of spacecrafts with ground-based receiving stations during Earth remote sensing with respect to the reliability of high speed radio links. The problem is based on the assumption that during Earth surface observations, data communication occurs in case the spacecraft is located within the radio coverage of a receiving station, whereas outside it data accumulation takes place in the on-board memory.
The method is proposed to calculate geographic references of the ground-based receiving stations’ radio coverage zone boundaries based on the assessment of the current signal/noise ratio (SNR) at a high speed radio link receiver input and its comparison with the threshold SNR under different data communication bit error probabilities. A mathematical expression to assess the continuance of spacecraft communication sessions with ground based receiving stations regarding: the probability of a bit error while transferring data through a high speed radio link; the capacity of the onboard memory; a radio signal parameters (anti-noise coding method and rate, signal phase-shift keying type and index) is obtained. The influence of the data communication bit error probability on the continuance of space craft communication sessions with receiving stations and its estimation accuracy is studied. Recommendations for evaluating the continuance of spacecraft communication sessions with ground based receiving stations for unreliable and highly reliable radio links are provided.
Keywords: radio coverage zones, Earth remote sensing space crafts, receiving stations, high speed radio links, communication session continuance, on-board equipment, on-board memory, anti-noise coding
Full text

References:

 1. Kamnev V. E., Cherkasov V. V., Chechin G. N., Sputnikovye seti svyazi (The satellite telecommunications), Moscow: Al’pina Pablisher, 2004, 536 p.
 2. Kashcheev A. A., (2106a), Sistemnyi podkhod k vyboru propusknoi sposobnosti vysokoskorostnoi radiolinii dlya sovremennykh kosmicheskikh apparatov distantsionnogo zondirovaniya Zemli (The System approach to choice of reception capacity to speediest radioline for modern cosmic device of the remote flexing the Land), Vestnik Samarskogo gosudarstvennogo aerokosmicheskogo universiteta imeni akademika S. P. Koroleva (natsional’nogo issledovatel’skogo universiteta), 2016, Vol. 15, No. 1, pp. 180–186.
 3. Kashcheev A. A., (2106b), Otsenka operativnosti dostavki informatsii po vysokoskorostnoi radiolinii kosmicheskikh sistem distantsionnogo zondirovaniya Zemli (Assessment of the Efficiency of Information Delivery on the High-Speed Radioline of Space Systems of Remote Sensing of the Earth), Zhurnal radioelektroniki, 2016, No. 8, 10 p., URL: http://jre.cplire.ru/jre/aug16/4/text.pdf.
 4. Kurenkov V. I., Salmin V. V., Abramov B. A., Osnovy ustroistva i modelirovaniya tselevogo funktsionirovaniya kosmicheskikh apparatov nablyudeniya (The Bases device and modeling of the target operation cosmic device observations), Samara: Izd. Samarskogo gosudarstvennogo aerokosmicheskogo universiteta, 2006, 296 p.
 5. Loupian E. A., Balashov I. V., Burtsev M. A., Efremov V. Yu., Kashnitskii A. V., Kobets D. A., Krasheninnikova Yu. S., Mazurov A. A., Nazirov R. R., Proshin A. A., Sychugov I. G., Tolpin V. A., Uvarov I. A., Flitman E. V., Sozdanie tekhnologii postroeniya informatsionnykh sistem distantsionnogo monitoringa (Creation technology buildings of the information systems remote monitoring), Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa, 2015, Vol. 12, No. 5, pp. 53–75.
 6. Mashbits L. M., Zony obsluzhivaniya sistem sputnikovoi svyazi (The Zones of the servicing the systems satellite relationship), Moscow: Radio i svyaz’, 1982, 169 p.
 7. Mironov V. V., Murtazov A. K., Usovik I. V., Sistemnye metody monitoringa okolozemnogo kosmicheskogo prostranstva (System methods for monitoring near-Earth space), Ryazan’: Book Jet, 2018, 318 p.
 8. Urmaev M. S., Kosmicheskaya fotogrammetriya (Cosmic photogrammetry), Moscow: Nedra, 1989, 279 p.
 9. Hagenaver J., Hocher P., A Viterbi algorithm with soft-decision outputs and its applications, IEEE Global Telecommunications Conf. (GLOBECOM’89), 1989, Vol. 3, pp. 1680–1685.
 10. Pyndiah R., Near-optimum decoding of product codes: Block Turbo Codes, IEEE Transactions on Communications, 1998, Vol. 46, Issue 8, pp. 1003–1010.
 11. Viterbi A. J., Error bounds for convolutional codes and an asymptotically optimum decoding algorithm, IEEE Transactions on Information Theory, 1967, Vol. 12, Issue 2, pp. 260–269.