ISSN 2070-7401 (Print), ISSN 2411-0280 (Online)
Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa
CURRENT PROBLEMS IN REMOTE SENSING OF THE EARTH FROM SPACE

  

Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa, 2018, Vol. 15, No. 5, pp. 169-178

Verification of the two-dimensional hydrodynamic model of the Lena River near Yakutsk by time-varying satellite data

E.D. Kornilova 1 , I.N. Krylenko 1, 2 , P.P. Golovlyov 1 , A.A. Sazonov 1, 2 , A.N. Nikitsky 3 
1 Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia
2 Water Problems Institute RAS, Moscow, Russia
3 GK SCANEX, Moscow, Russia
Accepted: 30.07.2018
DOI: 10.21046/2070-7401-2018-15-5-169-178
The article is devoted to the study of areas and flooding boundaries using methods of hydrodynamic modeling, remote sensing data and GIS-technologies. The area of the Lena River near Yakutsk (75 km) was chosen as the study object. Hydrodynamic modeling was carried out using the software package Stream_2D (Belikov, Kochetkov, 2014), which is based on solving the two-dimensional equations of Saint-Venant. The interpretation of satellite images was held in the software package ERDAS Imagine using an automated classification of k-means, which is based on the methods of cluster analysis. As a result, the dependencies of flooding areas, determined on the basis of two independent methods, were constructed on water discharge. Thus, remote sensing data allow conducting a qualitative verification of the hydrodynamic model, and the accuracy of estimates of flooding areas mainly depends not on the type of used satellite images, but on the hydrological situation, which is expressed quantitatively by water discharge, and the presence or absence of ice phenomena.
Keywords: modeling, hydrodynamic model, remote sensing data, flooding, floodplain, spatial images, hydrology, Lena, Yakutsk, ice congestion
Full text

References:

 1. Aibulatov D. N., Zotov L. V., Frolova N. L., Chalov S. R., Sovremennye vozmozhnosti ispol’zovaniya metodov distantsionnogo zondirovaniya dlya polucheniya informatsii o vodnykh ob”ektakh Modern possibilities of using remote sensing methods for obtaining information about water bodies), Zemlya iz kosmosa, naibolee effektivnye resheniya, 2015, No. S, pp. 34–37.
 2. Baryshnikov N. B., Gidravlicheskie soprotivleniya rechnykh rusel (Hydraulic resistances of river beds), St. Petersburg: RGGMU, 2003, 147 p.
 3. Belikov V. V., Semenov A. Yu., Chislennyi metod raspada razryva dlya resheniya uravnenii teorii melkoi vody (The numerical method of disintegration of a discontinuity for solving the equations of the theory of shallow water), Zhurnal vychislitel’noi matematiki i matematicheskoi fiziki, 1997, Vol. 37, No. 8, pp. 1006–1019.
 4. Belikov V. V., Kochetkov V. V., Programmnyi kompleks STREAM_2D dlya rascheta techenii, deformatsii dna i perenosa zagryaznenii v otkrytykh potokakh (Mathematical modeling of complex sections of channels of large rivers The program complex STREAM_2D for the calculation of currents, deformations of the bottom and transport of contaminants in open streams), Certificate of state registration of software No. 2014612181 (RU), Reg. 20.02.2014.
 5. Zaitsev A. A., Chalov R. S., Ruslovye protsessy i regulirovanie rusla r. Lena v raione g. Yakutska (Channel processes and regulation of the riverbed of the Lena River near Yakutsk), Vodnye resursy, 1989, No. 5, pp. 75–81.
 6. Knizhnikov Yu. F., Kravtsova V. I., Tutubalina O. V., Aerokosmicheskie metody geograficheskikh issledovanii (Aerospace methods of geographical research), Moscow: Akademiya, 2011, 416 p.
 7. Krylenko I. N., Opyt primeneniya kosmicheskikh snimkov dlya komp’yuternogo modelirovaniya zatopleniya territorii pri navodneniyakh na rekakh (Experience in applying space images for computer modeling of flooding in flooding on rivers), 2-ya Mezhdunarodnaya konferentsiya “Zemlya iz kosmosa ― naibolee effektivnye resheniya” (2nd Intern. Conf. “Earth from spacethe most effective solutions”), Book of Abstracts, Moscow, 2005, pp. 104–106.
 8. Kyunzh Zh. A., Kholli F. M., Vervei A., Chislennye metody v zadachakh rechnoi gidravliki (Numerical methods in problems of river hydraulics), Moscow: Energoatomizdat, 1985, 255 p.
 9. Chalov R. S., Kirik O. M., Iliasov A. K., Botavin D. V., Yakutskiy vodnyy uzel na r. Lene: problemy ruslovykh protsessov, istoriya, sovremennost, perspektivy, vozmozhnosti upravleniya (Yakutsk water node on the Lena River: problems of channel processes, history, modernity, prospects, management capabilities), Vodnoye khozyaystvo Rossii: problemy, tekhnologii, upravleniye, 2012, No. 3, pp. 44–56.
 10. Chalov R. S., Zavadskii A. S., Ruleva S. N., Kirik O. M., Prokopyev V. P., Androsov I. M., Sakharov A. I., Morfologiya, deformatsii, vremennye izmeneniya rusla r. Leny i ikh vliyanie na khozyaistvennuyu infrastrukturu v raione g. Yakutska (Morphology, deformations, temporary changes in the Lena riverbed and their impact on the economic infrastructure in the Yakutsk area), Geomorfologiya, 2016, No. 3, pp. 22–35.
 11. Belikov V. V., Krylenko I. N., Alabyan A. M., Sazonov A. A., Glotko A. V., Two-dimensional hydrodynamic flood modelling for populated valley areas of russian rivers, Changes in Flood Risk and Perception in Catchments and Cities, Proc. IAHS, 2015, Vol. 370, pp. 69–74.
 12. Domeneghetti A., Tarpanelli A., Brocca L., Barbetta S., Moramarco T., Castellarin A., Brath A., The use of remote sensing-derived water surface data for hydraulic model calibration, Remote Sensing of Environment, 2014, No. 149, pp. 130–141.
 13. Kanungo T., Mount D. M., Netanyahu N., Piatko C., Silverman R., Wu A. Y., An efficient k-means clustering algorithm: Analysis and implementation, IEEE Trans. Pattern Analysis and Machine Intelligence, 2002, No. 24, pp. 881–892.
 14. Zaitsev A. A., Belikov V. V., Militeev A. N., Using computer modeling for regulation of sediment transport under hydraulic structures on a large river, Sediment Transfer through the Fluvial System, Proc. Intern. Symp., Moscow, 2004, pp. 386–394.