ISSN 2070-7401 (Print), ISSN 2411-0280 (Online)
Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa
CURRENT PROBLEMS IN REMOTE SENSING OF THE EARTH FROM SPACE

  

Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa, 2018, Vol. 15, No. 4, pp. 181-188

Variability of frontal zones and short-period internal waves in the Barents and Kara Seas from satellite observations during the warm period of 2007

E.I. Svergun 1, 2 , A.V. Zimin 1 , O.A. Atadzhanova 1, 2 , A.A. Konik 1, 2 , E.V. Zubkova 2 , I.E. Kozlov 2, 3 
1 P. P. Shirshov Institute of Oceanology RAS, Moscow, Russia
2 Russian State Hydrometeorological University, Saint Petersburg, Russia
3 Marine Hydrophysical Institute RAS, Sevastopol, Russia
Accepted: 28.05.2018
DOI: 10.21046/2070-7401-2018-15-4-181-188
In this work we analyze the influence of frontal zone dynamics on the generation and distribution of short-period internal waves (SIWs) in the Barents and the Kara Seas during an ice-free season based on analysis of satellite data. In the Barents Sea, marginal ice frontal zone and polar front zone are considered. They occupy up to 8 % of the total sea area. As shown, only 5 % of the total number of internal wave manifestations were recorded inside these frontal zones. In July, their number reaches 18 % in the marginal ice frontal zone. In the Kara Sea, estuarine and marginal ice frontal zones are considered, covering areas up to 10 % of the entire sea. On average, 18 % of the total number of SIW manifestations were observed inside frontal zone regions of the Kara Sea. The maximum number of internal waves (33 %) is observed in August in the most dynamic estuarine frontal zone, associated with the Ob and the Yenisei river runoff. Factors that determine the features of the space-time distribution of short-period internal waves in the regions of pronounced frontal dynamics are discussed.
Keywords: internal waves, frontal zones, satellite observations, the Barents Sea, the Kara Sea
Full text

References:

 1. Zatsepin A. G., Zav’yalov P. O., Kremenetskii V. V., Poyarkov S. G., Solov’ev D. M., Poverkhnostnyi opresnennyi sloi v Karskom more (Desalinated surface layer in the Kara Sea), Okeanologiya, 2010, Vol. 50, No. 5, pp. 698–708.
 2. Zatsepin A. G., Morozov E. G., Paka V. T., Demidov A. N., Kondrashov A. A., Korzh A. O., Kremenetskii V. V., Poyarkov S. G., Solov’ev D. M., Tsirkulyatsiya vod v yugo-zapadnoi chasti Karskogo morya v sentyabre 2007 g. (Water circulation in the southwestern part of the Kara Sea in September 2007), Okeanologiya, 2010, Vol. 50, No. 5, pp. 683–697.
 3. Zimin A. V., Zakonomernosti submezomasshtabnykh protsessov i yavlenii v Belom more (Regularities of submesoscale processes and phenomena in the White Sea), Uchenye zapiski RGGMU, 2016, No. 44, pp. 104–120.
 4. Kozlov I. E., Kudryavtsev V. N., Zubkova E. V., Atadzhanova O. A., Zimin A. V., Romanenkov D. A., Shapron B., Myasoedov A. G., Raiony generatsii nelineinykh vnutrennikh voln v Barentsevom, Karskom i Belom moryakh po dannym sputnikovykh RSA izmerenii (Areas of generation of nonlinear internal waves in the Barents, Kara and White Seas from data of satellite SAR measurements), Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa, 2014, Vol. 11, No. 4, pp. 338–345.
 5. Konik A. A., Atadzhanova O. A., Zimin A. V., Izmenchivost’ kharakteristik temperatury poverkhnosti morya v raione frontal’nykh zon Karskogo morya za 2007 i 2011 gody (Variability of characteristics of sea surface temperature in the area of frontal zones in the Kara Sea in 2007 and 2011), XV Vserossiiskaya otkrytaya konferentsiya “Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa” (XV All-Russia Open Conf. “Current Problems in Remote Sensing of the Earth from Space”), Book of Abstracts, Moscow, IKI RAN, 13–17 November 2017, p. 261.
 6. Konik A. A., Atadzhanova O. A., Zimin A. V., Kolichestvennye otsenki izmenchivosti osnovnykh frontal’nykh zon Barentseva morya v 2007 i 2011 godakh po dannym temperatury poverkhnosti morya (Quantitative evaluation of the variability of the main frontal zones of the Barents Sea in 2007 and 2011, according to the sea surface temperature), XV Vserossiiskaya otkrytaya konferentsiya “Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa” (XV All-Russia Open Conf. “Current Problems in Remote Sensing of the Earth from Space”), Book of Abstracts, Moscow, IKI RAN, 13–17 November 2017, p. 262.
 7. Lavrova O. Yu., Mityagina M. I., Sabinin K. D., Vozmozhnye mekhanizmy generatsii vnutrennikh voln v severo-vostochnoi chasti Chernogo morya (Possible generation mechanisms of internal waves in the North-Eastern part of the Black Sea), Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa, 2008, Vol. 2, No. 5, pp. 128–136.
 8. Ozhigin V. K., Ivshin V. A., Trofimov A. G., Karsakov A. L., Antsiferov M. Yu., Vody Barentseva morya: struktura, tsirkulyatsiya, izmenchivost’ (Waters of the Barents Sea: structure, circulation and variability), Murmansk: PINRO, 2016, 260 p.
 9. Romanenkov D. A., Zimin A. V., Rodionov A. A., Atadzhanova O. A., Kozlov I. E., Izmenchivost’ frontal’nykh razdelov i osobennosti mezomasshtabnoi dinamiki vod Belogo morya (The variability of the frontal sections and features of the mesoscale dynamics of waters of the White sea), Fundamental’naya i prikladnaya gidrofizika, 2016, Vol. 9, No. 1, pp. 59–72.
 10. Kozlov I., Romanenkov D., Zimin A., Chapron B., SAR observing large-scale nonlinear internal waves in the White Sea, Remote Sensing of Environment, 2014, Vol. 147, pp. 99–107, DOI: 10.1016/j.rse.2014.02.017.
 11. Kozlov I., Kudryavtsev V., Zubkova E., Atadzhanova O., Zimin A., Romanenkov D., Myasoedov A., Chapron B., SAR observations of internal waves in the Russian Arctic seas, 2015 IEEE Intern. Geoscience and Remote Sensing Symp. (IGARSS), Milan, 2015, pp. 947–949, DOI: 10.1109/IGARSS.2015.7325923.
 12. Morozov E. G., Kozlov I. E., Shchuka S. A., Frey D. I., Internal tide in the Kara Gates Strait, Oceanology, 2017, Vol. 57, No. 1, pp. 8–18, DOI: 10.1134/S0001437017010106.