ISSN 2070-7401 (Print), ISSN 2411-0280 (Online)
Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa
CURRENT PROBLEMS IN REMOTE SENSING OF THE EARTH FROM SPACE

  

Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa, 2018, Vol. 15, No. 3, pp. 148-156

On ice conditions of the Small Aral Sea in the modern period according to 2008–2017 satellite data

T.F. Kuzmichyova 1 
1 Marine Hydrophysical Institute RAS, Sevastopol, Russia
Accepted: 17.05.2018
DOI: 10.21046/2070-7401-2018-15-3-148-156
In the present work, the images of the northern part of the former Aral Sea (the Northern Aral Sea) received in 2008–2017 from the AQUA/TERRA satellites by the MODIS scanner are analyzed. For the analysis the region of the Northern Aral Sea is chosen in which salinity began to decrease quickly after construction of the Kok-Aral dam through the Berga Strait. The period (2008–2017) is chosen so that the salinity of the Northern Aral Sea approximately coincides with salinity of these waters during the pre-desiccation period (1940–1960, 50 years ago). For each of these years, the moment of formation of the first ice and the moment when ice has completely thawed are identified. The corresponding tables are compiled and compared with tables of the pre-desiccation period.
The following conclusions are drawn: 1) early, average and late dates of formation of the first ice in the Gulf Sary-Cheganak (the Northern Aral Sea) during the pre-desiccation period well coincide with early, average and late dates of formation of the first ice during the modern period (2008–2017); 2) early, average and late dates when ice has completely thawed during the pre-desiccation period well coincide with early, average and late dates when ice has completely thawed during the modern period (2008–2017). Thus, the analysis of the AQUA/TERRA MODIS images of 2008–2017 indicates no climate change near the Northern Aral Sea, neither towards warming nor cold snap.
The formula for the determination of salinity in remote areas of the sea is obtained based on the freezing temperature derived from satellite data and the table of freezing temperature dependence on salinity. It is shown that the accuracy of salinity definition equals 1  ‰ when the accuracy of satellite temperature measurement equals 0.05  °C (with the current accuracy of 0.6–1  °C).
Keywords: Northern Aral Sea, salinity, ice, climate, AQUA/TERRA satellites, MODIS
Full text

References:

  1. Aladin N. V., Plotina zhizni, ili plotina dlinoyu v zhizn’ (Life dam, or life long dam), Astrakhanskii vestnik ekologicheskogo obrazovaniya, 2012, No. 3, pp. 206–216.
  2. Aladin N. V., Plotnikov I. S., Sovremennaya fauna ostatochnykh vodoemov, obrazovavshikhsya na meste byvshego Aral’skogo morya (Modern fauna of the residual reservoirs formed on the place of the former Aral Sea), Trudy Zoologicheskogo instituta RAN, 2008, Vol. 312, No. 1/2, pp. 145–154.
  3. Bortnik V. N., Chistyaeva S. P., Gidrometeorologiya i gidrokhimiya morei SSSR (Hydrometeorology and hydrochemistry of the seas of the USSR), Vol. 7, Aral’skoe more, Leningrad: Gidrometeoizdat, 1990, 196 p.
  4. Gusev A. M., Osnovy okeanologii (Fundamentals of oceanology), Moscow: Izd. Moskovskogo universiteta, 1983, 248 p.
  5. Zav’yalov P. O., Arashkevich E. G., Bastida I., Ginzburg A. I., Dikarev S. N., Zhitina L. S., Izhitskii A. S., Ishniyazov D. P., Kostyanoi A. G., Kravtsova V. I., Kudyshkin T. V., Kurbaniyazov A. K., Ni A. A., Nikishina A. B., Petrov M. A., Sazhin A. F., Sapozhnikov F. V., Solov’ev D. M., Khan V. M., Sheremet N. A., Bol’shoe Aral’skoe more v nachale XXI veka (The big Aral Sea at the beginning of the 21st century), Moscow: Nauka, 2012, 232 p.
  6. Miklin F., Aladin N. V., Vosstanovlenie Aral’skogo morya (Restoration of the Aral Sea), V mire nauki, 2008, No. 7.
  7. Miklin F., Aladin N. V., Otchet ob ekspeditsii na severnuyu chast’ Aral’skogo morya (29 avgusta – 16 sentyabrya 2011 g.) (The report on an expedition on a northern part of the Aral Sea (August 29 – September 16, 2011)), Kyzylorda, 2011, 21 p.
  8. Miklin F., Aladdin N. V., Plotnikov I. S., Ermakhanov Z. K., Vozmozhnoe budushchee ostatochnykh vodoyomov Aral’skogo morya i ikh fauny, Trudy Zoologicheskogo instituta RAN, 2016, Vol. 320, No. 2, pp. 221–244.
  9. Plotnikov I. S., Mnogoletnie izmeneniya fauny svobodnozhivushchikh vodnykh bespozvonochnykh Aral’skogo morya (Long-term changes of fauna of free living water invertebrates of the Aral Sea), Saint Petersburg: Zool. in-t. RAN, 2016, 168 p.
  10. Izhitskiy A. S., Zavialov P. O., Sapozhnikov P. V., Kirillin G. B., Grossart H. P., Kalinina O. Y., Zalota A. K., Goncharenko I. V., Kurbaniyazov A. K., Present state of the Aral Sea: diverging physical and biological characteristics of the residual basins. Sci. Rep., 2016, No. 6, 23906, DOI: 10.1038/srep23906.