ISSN 2070-7401 (Print), ISSN 2411-0280 (Online)
Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa
CURRENT PROBLEMS IN REMOTE SENSING OF THE EARTH FROM SPACE

  

Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa, 2018, Vol. 15, No. 1, pp. 195-205

Evaluation of applicability of the satellite data for studying suspended organic matter variability in the surface layer of the Black Sea

A.S. Kukushkin 1 , A.V. Parkhomenko 2 
1 Marine Hydrophysical Institute RAS, Sevastopol, Russia
2 A. O. Kovalevsky Institute of Marine Biological Research RAS, Sevastopol, Russia
Accepted: 25.09.2017
DOI: 10.21046/2070-7401-2018-15-1-195-205
We estimated the possibility of application of satellite data on chlorophyll a concentration to study the variability of the content of suspended organic matter (SOM) components in the surface layer of the Black Sea. The results of simultaneous shipboard and satellite (CZCS and SeaWiFS color scanners) observations of the chlorophyll a concentration which were carried out in different seasons in va­rious areas of the Black Sea deepwater and shelf parts are compared. A high correlation between these concentrations and their similar values (a 5–20 % difference) indicates a good agreement between the measured and calculated concentrations of chlorophyll a. Based on the archive data on the content of the SOM components (suspended organic carbon, nitrogen and phosphorus) and shipboard measurements of the chlorophyll a concentration, the seasonal regression equations were obtained between the simultaneously measured values in the surface layer of the deepwater and northwestern (shelf) parts of the sea. Seasonal concentrations of the SOM components in the surface layer of the northwestern and western deep sea parts are calculated with the use of these equations and available array of satellite data on the chlorophyll a concentration. Examples of their application for studying the spatial and interannual variability of the concentration of the SOM components are given.
Keywords: the chlorophyll a concentration, suspended organic matter, onboard and satellite observations, regression equations, correlation, the Black Sea
Full text

References:

 1. BersenevaG. P., ChurilovaT. Ya., GeorgievaL. V., Sezonnaya izmenchivost’ khlorofilla i biomassy fitoplanktona v zapadnoi chasti Chernogo morya (Seasonal variability of chlorophyll and phytoplankton biomass in the western part of the Black sea), Okeanologiya, 2004, Vol. 44, No. 3, pp. 389–398.
 2. BurlakovaZ. P., EremeevaL. V., KonovalovS. K., Sezonnaya i prostranstvennaya izmenchivost’ soderzhaniya vzveshennogo organicheskogo veshchestva v deyatel’nom sloe Chernogo morya (Seasonal and spatial variability of the content of suspended organic substances in the active layer of the Black sea), Morskoi gidrofizicheskii zhurnal, 1998, No. 5, pp. 30–62.
 3. VostokovS. V., Vzveshennoe veshchestvo kak pokazatel’ produktivnosti v zapadnoi chasti Chernogo morya (Suspended matter as a productivity indicator in the western part of the Black Sea), Okeanologiya, 1996, Vol. 36, No. 2, pp. 260–267.
 4. VostokovS. V., LisitsynB. E., KonovalovB. V., Solov’evD. M., GagarinV. I., Mezomasshtabnaya izmenchivost’ kontsentratsii khlorofilla “a”, vzveshennogo organicheskogo veshchestva i spektral’nykh pokazatelei pogloshcheniya sveta pigmentami fitoplanktona v poverkhnostnom sloe severo-vostochnoi chasti Chernogo morya (Mesoscale variability of chlorophyll a concentration, suspended organic matter and spectral index of light absorption by phytoplankton pigments in the surface layer of the northeastern part of the Black Sea), Kompleksnye issledovaniya severo-vostochnoi chasti Chernogo morya, Moscow: Nauka, 2002, pp. 235–247.
 5. KrivenkoO. V., ParkhomenkoA. V., Prostranstvennaya i vremennaya izmenchivost’ biomassy fitoplanktona v Chernom more za period 1948–2001 gg. (Spatial and time variability of phytoplankton biomass in the Black Sea during 1948–2001), Morskoi ekologicheskii zhurnal, 2010, Vol. 9, No. 4, pp. 5–24.
 6. KukushkinA. S., Izmenchivost’ soderzhaniya vzveshennogo organicheskogo veshchestva v severo-zapadnoi chasti Chernogo morya (Variability of suspended organic matter in the northwestern part of the Black Sea), Okeanologiya, 2013, Vol. 53, No. 5, pp. 626–642.
 7. KukushkinA. S., Izmenchivost’ soderzhaniya vzveshennogo organicheskogo veshchestva v verkhnem sloe glubokovodnoi chasti Chernogo morya (Variability of suspended organic matter in the surface layer in the Black Sea (deep-sea areas), Okeanologiya, 2014, Vol. 54, No. 5, pp. 646–658.
 8. KukushkinA. S., ParkhomenkoA. V., Izmenchivost’ soderzhaniya vzveshennogo organicheskogo fosfora v verkhnem sloe glubokovodnoi oblasti Chernogo morya (Variability of suspended organic phosphorus in the upper layer of the deep part of the Black Sea), Okeanologiya, 2015, Vol. 55, No. 2, pp. 252–261.
 9. NezlinN. P., D’yakonovV. Yu., Analiz mnogoletnikh izmenenii kontsentratsii khlorofilla v poverkhnostnom sloe Chernogo morya po dannym CZCS-radiometra (Analysis of the long-term chlorophyll concentrations in the upper layer of the Black sea using the CZCS-radiometer data), Okeanologiya, 1998, Vol. 38, No. 5, pp. 703–709.
 10. RumshinskiiL. Z., Elementy teorii veroyatnosti (Elements of probability theory), Moscow: Nauka, 1970, 256 p.
 11. SuetinV. S., KucheryavyiA. A., SuslinV. V., KorolevS. N., Kontsentratsiya pigmentov fitoplanktona v severo-zapadnoi chasti Chernogo morya po dannym izmerenii sputnikovym tsvetovym skanerom CZCS (Phytoplankton pigment concentrations in the northwestern part of the Black Sea based on data of measurements by satellite color scanner CZCS), Morskoi gidrofizicheskii zhurnal, 2000, No. 2, pp. 74–82.
 12. SuslinV. V., ChurilovaT. Ya., SosikKh. M., Regional’nyi algoritm rascheta kontsentratsii khlorofilla “a” v Chernom more po sputnikovym dannym SeaWiFS (A regional algorithm for for calculating the chlorophyll-a concentration in the Black Sea on the satellite SeaWiFS data), Morskoi ekologicheskii zhurnal, 2008, Vol. 7, No. 2, pp. 24–42.
 13. FinenkoZ. Z., SuslinV. V., ChurilovaT. Ya., Otsenka produktivnosti fitoplanktona Chernogo morya po sputnikovym dannym (Evaluation of productivity of phytoplankton of the Black Sea from satellite data), Doklady RAN, 2010, Vol. 432, No. 6, pp. 845–848.
 14. KopelevichO. V., SheberstovS. V., YunevO. A., BasturkO., FinenkoZ. Z., NikonovS., VedernikovV. I., Surface chlorophyll in the Black Sea over 1978–1986 derived from satellite and situ data, J. Marine Systems, 2002, Vol. 36, pp. 145–160.
 15. KopelevichO. V., BurenkovV. I., ErshovaS. V., SheberstovS. V., EvdoshenkoM. A., Application of SeaWiFS data for studying variability of bio-optical characteristics in the Barents, Black and Caspian Seas, Deep-Sea Research II, 2004, Vol. 51, pp. 1063–1091.
 16. SuslinV. V., ChurilovaT. Ya., A regional algorithm for separating light absorption by chlorophyll-a and coloured detrital matter in the Black Sea, using 480–560 nm bands from ocean colour scanners, Intern. J. Remote Sens., 2016, Vol. 37, No. 18, pp. 4380–4400.