ISSN 2070-7401 (Print), ISSN 2411-0280 (Online)
Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa
CURRENT PROBLEMS IN REMOTE SENSING OF THE EARTH FROM SPACE

  

Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa, 2017, Vol. 14, No. 6, pp. 176-193

Methodology of post-fire tree mortality monitoring and prediction using remote sensing data

S.A. Bartalev 1 , F.V. Stytsenko 1 , S.A. Khvostikov 1 , E.A. Loupian 1 
1 Space Research Institute RAS, Moscow, Russia
Accepted: 15.12.2017
DOI: 10.21046/2070-7401-2017-14-6-176-193
Until recently knowledge about post-fire tree mortality in Russia was fragmentary and limited, despite significant quantity and area of wildfires in our country and serious ecological and socio-economical damage inflicted by them. Over the last few years widespread implementation of remote sensing methods allowed regular estimation of post-fire tree mortality for the whole territory of Russia. This development made it possible to create a data bank with annual geospatial data on fire severity in the forests of Russia, identify new patterns in associated tree mortality, and form a basis for regular monitoring of post-fire effects on forest ecosystem. This data bank spans the period from 2006 to 2017 and offers unique source of information for the development of new models of fire induced mortality that account for fire conditions and other natural factors. This type of models in turn provides new opportunities to develop methods for prediction of post-fire tree mortality. Predictions provided by those methods can play important part in the decision-making process regarding wildfire protection in Russia. Analysis provided in this paper shows significant spatiotemporal variability in fire-induced changes in forests of Russia, existence of trends in fire regimes, and consistent seasonal patterns in probabilities of post-fire mortality for various tree species. Those patterns form a basis for new methodology of probabilistic prediction and real time estimation of post-fire tree mortality. Predictions and estimates produced by new methodology show high skill, and thus can be used to make decisions about firefighting planning and post-fire management.
Keywords: wildfires, post-fire tree mortality, remote sensing, monitoring, prediction
Full text

References:

 1. Abushenko N. A., Bartalev S. A., Belyaev A. I., Ershov D. V., Zakharov M. Yu., Korovin G. N., Koshelev V. V., Krasheninnikova Yu. S., Loupian E. A., Mazurov A. A., Min’ko N. P., Nazirov R. R., Semenov S. M., Tashchilin S. A., Flitman E. V., Shchetinskii V. E., Opyt i perspektivy organizatsii operativnogo sputnikovogo monitoringa territorii Rossii v tselyakh sluzhby pozharookhrany lesov (Experience and perspectives of near-realtime satellite monitoring of Russia’s territory for the needs of forest fires services), Issledovanie Zemli iz kosmosa, 1998, No. 3, pp. 89–95.
 2. Bartalev S. A., Egorov V. A., Efremov V. Yu., Loupian E. A., Stytsenko F. V., Flitman E. V., Otsenka ploshchadi pozharov na osnove kompleksirovaniya sputnikovykh dannykh razlichnogo prostranstvennogo razresheniya MODIS i Landsat-TM/ETM+ (Integrated burnt area assessment based on combine use of multi-resolution MODIS and Lansat-TM/ETM+ satellite data), Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa, 2012, Vol. 9, No. 2, pp. 9–27.
 3. Bartalev S. A., Egorov V. A., Zharko V. O., Loupian E. A., Plotnikov D. E., Khvostikov S. A., Shabanov N. V., Sputnikovoe kartografirovanie rastitel’nogo pokrova Rossii (Land cover mapping over Russia using Earth observation data), Moscow: IKI RAN, 2016, 208 p.
 4. Bartalev S. A., Egorov V. A., Krylov A. M., Stytsenko F. V., Khovratovich T. S., Issledovanie vozmozhnostei otsenki sostoyaniya povrezhdennykh pozharami lesov po dannym mnogospektral’nykh sputnikovykh izmerenii (The evaluation of possibilities to assess forest burnt severity using multi-spectral satellite data), Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa, 2010, Vol. 7, No. 3, pp. 215–225.
 5. Bartalev S. A., Ershov D. V., Korovin G. N., Kotel’nikov R. V., Loupian E. A., Shchetinskii V. E., Informatsionnaya sistema distantsionnogo monitoringa lesnykh pozharov Federal’nogo agentstva lesnogo khozyaistva RF (sostoyanie i perspektivy razvitiya) (Forest Fire Satellite Monitoring Information System of Russian Federal Forestry Agency), Sovremennye problemy dstantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa, 2008, Vol. 5, No. 2, pp. 419–429.
 6. Bartalev S. A., Stytsenko F. V., Egorov V. A., Loupian E. A., Sputnikovaya otsenka gibeli lesov Rossii ot pozharov (Assessment of Russian forest fire mortality using satellite data), Lesovedenie, 2015, No. 2, pp. 83–94.
 7. Vorob’ev O. N., Kurbanov E. A., Lezhnin S. A., Polevshchikova Yu. A., Demisheva E. N., Metodika vyyavleniya stepeni povrezhdeniya drevostoev posle pozharov 2010 goda v Srednem Povolzh’e (The method of identifying burn severity of disturbed forest stands after wild fires of 2010 in Middle Povolzhje), Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa, 2014, Vol. 11, No. 4, pp. 217–229.
 8. Deivis Sh. M., Landgrebe D. A., Lanzhenlaub D. S., Sieva R. F., Svein F. Kh., Fillips T. L., Khoffer R. M., Distantsionnoe zondirovanie: kolichestvennyi podkhod (Remote sensing, the quantitative approach), Moscow: Nedra, 1983, 415 p.
 9. Egorov V. A., Bartalev S. A., Loupian E. A., Uvarov I. A., Monitoring povrezhdenii rastitel’nogo pokrova pozharami po dannym sputnikovykh nablyudenii (Burnt area monitoring using satellite data), Izvestiya vuzov: geodeziya i aerofotos”emka, 2006, Vol. 2, pp. 98–109.
 10. Korovin G. N., Bartalev S. A., Belyaev A. I., Integrirovannaya sistema monitoringa lesnykh pozharov (Integrated fire monitoring information system), Lesnoe Khozyaistvo, 1998, No. 4, pp. 45–48.
 11. Kronberg P., Distantsionnoe izuchenie Zemli: Osnovy i metody distantsionnykh issledovanii v geologii (Main remote sensing techniques in geology), Moscow: Mir, 1988, 343 p.
 12. Loupian E. A., Bartalev S. A., Ershov D. V., Kotel’nikov R. V., Balashov I. V., Burtsev M. A., Egorov V. A., Efremov V. Yu., Zharko V. O., Kovganko K. A., Kolbudaev P. A., Krasheninnikova Yu. S., Proshin A. A., Mazurov A. A., Uvarov I. A., Stytsenko F. V., Sychugov I. G., Flitman E. V., Khvostikov S. A., Shulyak P. P., Organizatsiya raboty so sputnikovymi dannymi v informatsionnoi sisteme distantsionnogo monitoringa lesnykh pozharov Federal’nogo agentstva lesnogo khozyaistva (ISDM-Rosleskhoz).(Satellite data processing management in Forest Fires Remote Monitoring Information System (ISDM-Rosleskhoz) of the Federal Agency for Forestry), Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa. 2015, Vol. 12, No. 5, pp. 222–250.
 13. Loupian E. A., Proshin A. A., Burtsev M. A., Balashov I. V., Bartalev S. A., Efremov V. Yu., Kashnitskii A. V., Mazurov A. A., Matveev A. M., Sudneva O. A., Sychugov I. G., Tolpin V. A., Uvarov I. A., Tsentr kollektivnogo pol’zovaniya sistemami arkhivatsii, obrabotki i analiza sputnikovykh dannykh IKI RAN dlya resheniya zadach izucheniya i monitoringa okruzhayushchei sredy (IKI center for collective use of satellite data archiving, processing and analysis systems aimed at solving the problems of environmental study and monitoring), Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa, 2015, Vol. 12, No. 5, pp. 263–284.
 14. http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1139919459344 (accessed 23.12.3017).
 15. Ponomarev E. I., Kharuk V. I., Yakimov N. D., Rezul’taty i perspektivy sputnikovogo monitoringa prirodnykh pozharov Sibiri (Current results and perspectives of wildfire satellite monitoring in Siberia), Sibirskii lesnoi zhurnal, 2017, No. 5, pp. 25–36.
 16. http://www.alppp.ru/law/bezopasnost-i-ohrana-pravoporjadka/21/prikaz-rosleshoza-ot-29-12-2007--523.html (access 23.10.2017).
 17. Stytsenko F. V., Bartalev S. A., Egorov V. A., Loupian E. A., Metod otsenki stepeni povrezhdeniya lesov pozharami na osnove sputnikovykh dannykh MODIS (Post-fire forest tree mortality assessment method using MODIS satellite), Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa, 2013, Vol. 10, No. 1, pp. 254–266.
 18. Stytsenko F. V., Bartalev S. A., Ivanova A. A., Loupian E. A., Sychugov I. G., Vozmozhnosti otsenki ploshchadei lesnykh pozharov v regionakh Rossii na osnove dannykh sputnikovogo detektirovaniya aktivnogo goreniya (Forest burnt area assessment possibilities in regions of Russia based on active fires detection by satellites), Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa, 2016, Vol. 13, No. 6, pp. 189–298.
 19. Khvostikov S. A., Balashov I. V., Bartalev S. A., Efremov V. Yu., Loupian E. A., Regional’naya optimizatsiya parametrov prognoznoi modeli prirodnykh pozharov i operativnoe modelirovanie dinamiki ikh razvitiya s ispol’zovaniem dannykh sputnikovykh nablyudenii (Regional scale optimization of wildfire model parameters and modeling of wildfaire dynamic using remote sensing data), Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa, 2012, Vol. 9, No. 3, pp. 91–100.
 20. Arino O., Plummer S., Defrenne D., Fire Disturbance: The ten years time series of the ATSR World Fire Atlas, Proceedings of the MERIS-AATSR Symposium, 2005, p. 597.
 21. Bartalev S. A., Egorov V. A., Loupian E. A., Uvarov I. A., Multi-Year Circumpolar Assessment the Area Burnt in Boreal Ecosystems Using SPOT-Vegetation, International Journal of Remote Sensing. 2007, Vol. 28, No. 6, pp. 1397–1404.
 22. Epting J., Verbyla D., Sorbel B., Evaluation of remotely sensed indices for assessing burn severity in interior Alaska using Landsat TM and ETM+, Remote Sensing of Environment. 2005, Vol. 96, pp. 328–339.
 23. Gao B., NDWI — A normalized difference water index for remote sensing of vegetation liquid water from space, Remote Sensing of Environment, 1996, Vol. 58, pp. 257–266.
 24. Giglio L., Van Der Wer G. R., Randerson J. T., Collatz, P. Kasibhatla G. J., Global estimation of burned area using MODIS active fire observations, Atmospheric Chemistry and Physics, 2006, Vol. 6, pp. 957–974.
 25. Hoy E. E., French N. H., Turetsky M. R., Trigg S. N., Kasischke E. S., Evaluating the potential of Landsat TM/ETM+ imagery for assessing fire severity in Alaskan black spruce forests, International Journal of Wildland Fire, 2008, Vol. 17, pp. 500–514.
 26. Isaev A. S., Korovin G. N., Bartalev S. A., Ershov D. V., Janetos A. S., Kasischke E. S., Shugart H. H., French N. H., Orlick B. E., Murphy T. L., Using Remote Sensing to Assess Russian Forest Fire Carbon Emissions, Climate Change, 2002, Vol. 55, No. 1-2, pp. 235–249.
 27. Justice C., Giglio L., Boschetti L., Roy D., Csiszar I., Morisette J., Kaufman Y. MODIS Fire Products Algorithm Technical Background Document, Version 2.3, 2006.
 28. Loupian E. A., Mazurov A. A., Flitman E. V., Ershov D. V., Korovin G. N., Novik V. P., Abushenko N. A., Altyntsev D. A., Koshelev V. V., Tashchilin S. A., Tatarnikov A. V., Csiszar I., Sukhinin A. I., Ponomarev E. I., Afonin S. V., Belov V. V., Matvienko G. G., Loboda T., Satellite Monitoring of Forest Fires in Russia at Federal and Regional Levels, Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change, 2006, Vol. 11, pp. 113–145.
 29. Murphy K. A., Reynolds J. H., Koltun J. M., Evaluating the ability of the differenced Normalized Burn Ratio (dNBR) to predict ecologically significant burn severity in Alaskan boreal forests, Intern J. Wildland Fire 2008, Vol. 17, pp. 490–499.
 30. Sukhinin A. I., French N. H. F., Kasischke E. S., Hewson J. H., SoJa A. J., Csiszar I. A., Hyer E. J., Loboda T., Conrad S. G., Romasko V. I., Pavlichenko E. A., Miskiv S. I., Slinkina O. A. Satellite-based Mapping of Fires in Russia: New Products for Fire Management and Carbon Cycle Studies, Remote Sensing of Environment, 2005, Vol. 94, pp. 428.