ISSN 2070-7401 (Print), ISSN 2411-0280 (Online)
Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa
CURRENT PROBLEMS IN REMOTE SENSING OF THE EARTH FROM SPACE

  

Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa, 2017, Vol. 14, No. 6, pp. 194-209

Satellite monitoring of Kamchatkan and Northern Kuriles volcanoes

O.A. Girina 1 , D.V. Melnikov 1 , A.G. Manevich 1 
1 Institute of Volcanology and Seismology FEB RAS, Petropavlovsk-Kamchatskiy, Россия
Accepted: 24.11.2017
DOI: 10.21046/2070-7401-2017-14-6-194-209
There are 36 active volcanoes in Kamchatka and Northern Kuriles, from 3 to 8 volcano eruptions occur here every year. Daily satellite monitoring of volcanoes has been performed by the Kamchatka Volcanic Eruption Response Team (KVERT) since 1997 in cooperation with colleagues from the Alaska Volcano Observatory (USA). Since 2002, KVERT scientists have processing and analyzing primary images of satellite systems NOAA (AVHRR), TERRA and AQUA (MODIS), etc. in close–to–real time to detect ash plumes and thermal anomalies on active volcanoes. The multiparameter analysis of the available published information about volcanoes, as well as visual and satellite data obtained by KVERT scientists during 24 years of daily monitoring of volcanic activity, made it possible to identify the main features of the activity at each of the active volcanoes and assess their degree of danger for air transportation and population of the peninsula. With the creation in 2011 of the information system “Remote monitoring activity of volcanoes of Kamchatka and the Kuriles (VolSatView)”, volcanologists opportunity have the opportunities that have no analogues in the world to conduct satellite observations of active volcanoes. VolSatView combines a wide range of data from various satellite systems coming from different sources and allows us to process operational and retrospective satellite information directly in the web–interface by means of specially created tools, to compare it with video information, to simulate ash plumes propagation, to classify various volcanogenic objects and etc. VolSatView enables to solve problems at different levels — from on–line monitoring of volcanoes activity to the fundamental problems in volcanology. The character of volcanic activity changes and the actuality of solving the problem of “how the volcano works” remain. To accomplish this task and for searching precursors of explosive volcanic eruptions, it is necessary to continue long–term remote observations of the volcanoes in the region; to study changes in their activity with time; to compare behavior of volcanoes supplying the eruptive products of similar and contrast compositions to the earth surface.
Keywords: volcano, explosive eruption, Kamchatka, Northern Kuriles, satellite monitoring, information system, VolSatView
Full text

References:

 1. Bol’shoe treshchinnoe Tolbachinskoe izverzhenie (Large Tolbachik fissure eruption) (1975–1976, Kamchatka), Moscow: Nauka, 1984, 637 p.
 2. Borovkov S. O., O piroklasticheskikh potokakh vulkana Bezymyannyi (About pyroclastic flows of Bezymianny volcano), Issledovaniya v oblasti nauk o Zemle: Materialy 9 Regional’noi molodezhnoi nauchnoi konferentsii (Proc. of 9th Regional Youth Science Conference), Petropavlovsk–Kamchatskii, 1–2 December 2011, Petropavlovsk–Kamchatskii: IViS DVO RAN, 2011, pp. 87–94.
 3. Girina O. A., Sputnikovye dannye vysokogo razresheniya dlya utochneniya polozheniya razlomnykh zon v predelakh Klyuchevskoi gruppy vulkanov Kamchatki (Satellite high–resolution data used to clarify the position of fault zones within the Klyuchevskaya volcanic group of Kamchatka), Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa, 2016, Vol. 13, No. 6, pp. 148–156. DOI: 10.21046/2070–7401–2016–13–6–148–156.
 4. Girina O. A., Gordeev E. I., Proekt KVERT — snizhenie vulkanicheskoi opasnosti dlya aviatsii pri eksplozivnykh izverzheniyakh vulkanov Kamchatki i Severnykh Kuril (KVERT project: reduction of volcanic hazards for aviation from explosive eruptions of Kamchatka and Northern Kuriles volcanoes), Vestnik DVO RAN, 2007, No. 2, pp. 100–109.
 5. Girina O. A., Demyanchuk Yu.V., Mel’nikov D. V., Ushakov S. V., Ovsyannikov A. A., Sokorenko A. V., Novaya paroksizmal’naya faza izverzheniya vulkana Molodoi Shiveluch, Kamchatka, 27 fevralya 2005 g. (predvaritel’noe soobshchenie) (The paroxysmal phase of the February 27, 2005 eruption on Young Shiveluch volcano, Kamchatka. A preliminary report), Vulkanologiya i seismologiya, 2006, No. 1, pp. 16–23.
 6. Girina O. A., Loupian E. A., Mel’nikov D. V., Manevich A. G., Kashnitskiy A. V., Bril A. A., Sorokin A. A., Izverzheniya Severnoi gruppy vulkanov Kamchatki 14–18 iyunya 2017 g. (Eruptions of Kamchatka Northern volcanic group on 14–18 June, 2017), Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa, 2017, Vol. 14, No. 3, pp. 317–323.
 7. Girina O. A., Manevich A. G., Mel’nikov D. V., Nuzhdaev A. A., Ushakov S. V., Konovalova O. A. Aktivnost’ vulkana Koryakskii s oktyabrya 2008 g. po oktyabr’ 2009 g. po dannym KVERT (Activity of Koryaksky volcano from October 2008 to October 2009 according to KVERT–data), Sovremennyi vulkanizm i svyazannye s nim protsessy: Materialy konferentsii, posvyashchennoi Dnyu vulkanologa (Proc. of Conference in Day of Volcanologist), Petropavlovsk–Kamchatskii, 29–30 March 2010, Petropavlovsk–Kamchatskii: IViS DVO RAN, 2010, pp. 15–23.
 8. Girina O. A., Mel’nikov D. V., Demyanchuk Yu.V., Manevich A. G., Izverzhenie vulkana Bezymyannyi v 2016–2017 gg. po dannym KVERT (2016–2017 Bezymianny volcano eruption according to data by KVERT), Vulkanizm i svyazannye s nim protsessy. Materialy 10th regional’noi nauchnoi konferentsii, posvyashchennoi Dnyu vulkanologa (Proc. of XX Regional Science Conference in Day of Volcanologist), Petropavlovsk-Kamchatskii, 30–31 March 2017, Petropavlovsk–Kamchatskii: IViS DVO RAN, 2017, pp. 14–17.
 9. Girina O. A., Mel’nikov D. V., Manevich A. G., Nuzhdaev A. A. Izverzhenie vulkana Kambal’nyi v 2017 g. (2017 eruption of Kambalny volcano), Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa, 2017, Vol. 14, No. 2, pp. 263–267. DOI: 10.21046/2070–7401–2017–14–2–263–267
 10. Girina O. A., Mel’nikov D. V., Manevich A. G., Nuzhdaev A. A., Demyanchuk Yu.V., Khronologiya sobytii izverzheniya vlk. Klyuchevskoi v 2016 g. po dannym KVERT (Timeline of eruptive events of Klyuchevskoy volcano in 2016 according to data by KVERT), Vulkanizm i svyazannye s nim protsessy. Materialy 10 regional’noi nauchnoi konferentsii, posvyashchennoi Dnyu vulkanologa (Proc. of XX Regional Science Conference in Day of Volcanologist), 30–31 March 2017, Petropavlovsk-Kamchatskii: IViS DVO RAN, 2017, pp. 18–21.
 11. Girina O. A., Nuzhdaev A. A., Manevich A. G., Ushakov S. V., Izverzhenie vulkana Kizimen v 2010–2012 gg. po dannym monitoringa gruppy KVERT (2010–2012 Kizimen volcano eruption according to KVERT monitoring data), Vulkanizm i svyazannye s nim protsessy. Tezisy dokladov regional’noi nauchnoi konferentsii, posvyashchennoi Dnyu vulkanologa: Abstracts of Regional Science Conference in Day of Volcanologist, Petropavlovsk–Kamchatskii, 29–30 March 2012, Petropavlovsk–Kamchatskii: IViS DVO RAN, 2012, p. 10.
 12. Girina O. A., Ushakov S. V., Demyanchuk Yu. V., Paroksizmal’noe izverzhenie vulkana Molodoi Shiveluch, Kamchatka, 9 maya 2004 g. (The paroxysmal eruption of Young Shiveluch volcano, Kamchatka, 9 May, 2004), Vestnik KRAUNTs. Seriya: Nauki o Zemle, 2007, Vol. 10, No. 2, pp. 65–73.
 13. Gordeev E. I., Girina O. A., Loupian E. A., Sorokin A. A., Efremov V.Yu., Mel’nikov D. V., Manevich A. G., Romanova I. M., Korolev S. P., Kramareva L. S., Vozmozhnosti ispol’zovaniya dannykh giperspektral’nykh sputnikovykh nablyudenii dlya izucheniya aktivnosti vulkanov Kamchatki s pomoshch’yu geoportala VolSatView (Possibility of using hyperspectral data from satellite observations to study activity of Kamchatka volcanoes on the basis of the VolSatView geoportal), Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa, 2014, Vol. 11, No. 1, pp. 267–284.
 14. Gordeev E. I., Girina O. A., Loupian E. A., Kashnitskii A. V., Uvarov I. A., Efremov V.Yu., Mel’nikov D. V., Manevich A. G., Sorokin A. A., Verkhoturov A. L., Romanova I. M., Kramareva L. S., Korolev S. P., Izuchenie produktov izverzhenii vulkanov Kamchatki s pomoshch’yu giperspektral’nykh sputnikovykh dannykh v informatsionnoi sisteme VolSatView (Studies of Kamchatka volcanic eruptions products using hyperspectral satellite data in VolSatView information system), Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa, 2015, Vol. 12, No. 1, pp. 113–128.
 15. Gorshkov G. S., Izverzhenie sopki Bezymyannoi (predvaritel’noe soobshchenie) (Eruption of Bezymianny hills (preliminary report)), Byulleten’ vulkanologicheskikh Stantsii, 1957, No. 26, pp. 19–72.
 16. Gorshkov G. S., Bogoyavlenskaya G. E., Vulkan Bezymyannyi i osobennosti ego poslednego izverzheniya 1955–1963 gg. (Bezymianny volcano and the features of its last eruption of 1955–1963), Moscow: Nauka, 1965, 172 p.
 17. Gorshkov G. S., Dubik Yu.M., Napravlennyi vzryv na vulkane Shiveluch (Directed blast on Sheveluch volcano), Vulkany i izverzheniya, Moscow: Nauka, 1969, pp. 3–37.
 18. Droznin V. A., Murav’ev Ya.D., Energeticheskii i ekologicheskii aspekty izverzheniya vulkana Avachinskii na Kamchatke (Energy and ecological aspects of Avachinsky volcano eruption in Kamchatka), Vulkanologiya i seismologiya, 1994, No. 3, pp. 3–19.
 19. Ivanov B. V., Izverzhenie Karymskogo vulkana v 1962–1965 gg. i vulkany Karymskoi gruppy (1962–1965 Karymsky volcano eruption, and volcanoes of the Karymskaya group), Moscow: Nauka, 1970, 135 p.
 20. Ivanov B. V., Chirkov A. M., Dubik Yu.M., Gavrilov V. A., Stepanov V. V., Rulenko O. P., Firstov P. P., Sostoyanie vulkanov Kamchatki i Kuril’skikh ostrovov v 1980 g. (State of Kamchatka and on the Kuril Islands in 1980), Vulkanologiya i seismologiya, 1981, No. 3, pp. 99–104.
 21. Kashnitskii A. V., Balashov I. V., Loupian E. A., Tolpin V. A., Uvarov I. A., Sozdanie instrumentov dlya udalennoi obrabotki sputnikovykh dannykh v sovremennykh informatsionnykh sistemakh (Development of software tools for satellite data remote processing in contemporary information systems), Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa, 2015, Vol. 12, No. 1, pp. 156–170.
 22. Kashnitskii A. V., Loupian E. A., Balashov I. V., Konstantinova A. M., Tekhnologiya sozdaniya instrumentov obrabotki i analiza dannykh sverkhbol’shikh raspredelennykh sputnikovykh arkhivov (Technology for producing tools for processing and analysis of data from very large ever–expanding archives), Optika atmosfery i okeana, 2016, Vol. 29, No. 9, pp. 772–777. DOI: 10.15372/AOO20160908.
 23. Kirsanov I. T., Ozerov A.Yu., Sostav produktov i energeticheskii effekt izverzheniya vulkana Gorelyi v 1980–1981 gg. (The products composition and the energy effect of the 1980–1981Gorely volcano eruption), Vulkanologiya i seismologiya, 1983, No. 1, pp. 25–42.
 24. Loupian E. A., Proshin A. A., Burtsev M. A., Balashov I. V., Bartalev S. A., Efremov V.Yu., Kashnitskii A. V., Mazurov A. A., Matveev A. M., Sudneva O. A., Sychugov I. G., Tolpin V. A., Uvarov I. A., Tsentr kollektivnogo pol’zovaniya sistemami arkhivatsii, obrabotki i analiza sputnikovykh dannykh IKI RAN dlya resheniya zadach izucheniya i monitoringa okruzhayushchei sredy (IKI center for collective use of satellite data archiving, processing and analysis systems aimed at solving the problems of environmental study and monitoring), Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa, 2015, Vol. 12, No. 5, pp. 263–284.
 25. Melekestsev I. V., Braitseva O. A., Ponomareva V. V., Sulerzhitskii L. D., Katastroficheskie kal’deroobrazuyushchie izverzheniya vulkana Ksudach v golotsene (Catastrophic caldera–forming eruptions of Ksudach volcano in the Holocene), Vulkanologiya i seismologiya, 1995, No. 4–5, pp. 28–53.
 26. Ovsyannikov A. A., Manevich A. G. Izverzhenie vulkana Shiveluch v oktyabre 2010 g. (Sheveluch volcano eruption in October 2010), Vestnik KRAUNTs. Seriya: Nauki o Zemle, 2010, Vol. 16, No. 2, pp. 7–9.
 27. Piip B. I., Klyuchevskaya sopka i ee izverzheniya v 1944–1945 gg. i v proshlom (Klyuchevskaya sopka and its eruptions in 1944–1945, and last), Moscow: AN SSSR, 1956, 312 p.
 28. Proshin A. A., Loupian E. A., Balashov I. V., Kashnitskii A. V., Burtsev M. A., Sozdanie unifitsirovannoi sistemy vedeniya arkhivov sputnikovykh dannykh, prednaznachennoi dlya postroeniya sovremennykh sistem distantsionnogo monitoringa (Unified satellite data archive management platform for remote monitoring systems development), Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa, 2016, Vol. 13, No. 3, pp. 9–27. DOI: 10.21046/2070–7401–2016–13–3–9–27.
 29. Sorokin A. A., Korolev S. P., Girina O. A., Balashov I. V., Efremov V.Yu., Romanova I. M., Mal’kovskii S. I., Integrirovannaya programmnaya platforma dlya kompleksnogo analiza rasprostraneniya peplovykh shleifov pri eksplozivnykh izverzheniyakh vulkanov Kamchatki (The integrated software platform for a comprehensive analysis of ash plume propagation from explosive eruptions of Kamchatka volcanoes), Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa, 2016, Vol. 13, No. 4, pp. 9–19. DOI: 10.21046/2070–7401–2016–13–4–9–19.
 30. Fedotov S. A., Ivanov B. V., Avdeiko G. P., Flerov G. B., Andreev V. I., Dvigalo V. N., Dubik Yu.M., Chirkov A. M., Izverzhenie vulkana Alaid v 1981 g. (1981 Alaid volcano eruption), Vulkanologiya i seismologiya, 1981, No. 5, pp. 82–87.
 31. Carn, S. A., Clarisse L., Prata A. J., Multi–decadal satellite measurements of global volcanic degassing, J. Volcanology and Geothermal Research, 2016, Vol. 311, pp. 99–134. DOI: 10.1016/j.jvolgeores.2016.01.002.
 32. Carter A. J., Girina O. A., Ramsey M. S., Demyanchuk Y. V., ASTER and field observations of the 24 December 2006 eruption of Bezymianny volcano, Russia, Remote Sensing of Environment., 2008, Vol. 112, pp. 2569–2577.
 33. Corradini1 S., Merucci1 L., Prata A. J., Retrieval of SO2 from thermal infrared satellite measurements: correction procedures for the effects of volcanic ash, Atmospheric Measurement Techniques., 2009, No. 2, pp. 177–191.
 34. Girina O. A., On precursor of Kamchatkan volcanoes eruptions based on data from satellite monitoring, J. Volcanology and Seismology, 2012, Vol. 6, No. 3, pp. 142–149. DOI: 10.1134/S0742046312030049
 35. Girina O. A., Chronology of Bezymianny volcano activity, 1956–2010, J. Volcanology and Geothermal Research, 2013, Vol. 263, pp. 22–41.
 36. Gordeev E. I., Girina O. A., Volcanoes and their hazard to aviation, Herald of the Russian Academy of Sciences, 2014, Vol. 84, No. 1, 8 p. DOI: 10.1134/S1019331614010079.
 37. Gordeev E. I., Girina O. A., Loupian E. A., Sorokin A. A., Kramareva L. S., Efremov V. Yu., Kashnitskii A. V., Uvarov I. A., Burtsev M. A., Romanova I. M., Mel’nikov D. V., Manevich A. G., Korolev S. P., Verkhoturov A. L., The VolSatView information system for monitoring the volcanic activity in Kamchatka and on the Kuril Islands, J. Volcanology and Seismology, 2016, Vol. 10, No. 6, pp. 382–394. DOI: 10.1134/S074204631606004X.
 38. Lundgren P., Berardino P., Coltelli M., Fornaro G., Lanari R., Puglisi G., Sansosti E., Tesauro M., Coupled magma chamber inflation and sector collapse slip observed with syntheic aperture radar interferometry on Mt. Etna volcano, J. Geophysical Research, 2003, Vol. 108, Issue B5, 15 p. DOI: 10.1029/2001JB000657.
 39. Miller T. P., Casadevall T. J., Volcanic ash hazards to aviation, Encyclopedia of Volcanoes, Academic Press, San Diego, California, 2000, pp. 915–930.
 40. Neal Ch., Girina O, Senyukov S., Rybin A. V., Osiensky J., Izbekov P., Ferguson G., Russian eruption warning systems for aviation, Natural Hazards, 2009, Vol. 51, No. 2, pp. 245–262.
 41. Prata A. J., Observation of volcanic ash clouds using AVHRR–2 radiances, International J. Remote Sensing, 1989, Vol. 10, No. 4–5, pp. 751–761.
 42. Prata A. J., Satellite detection of hazardous volcanic clouds and the risk to global air traffic, Nat Hazards, 2009, Vol. 51, No. 2, pp. 303–324. DOI: 10.1007/s11069–008–9273–z.
 43. Realmuto V. J., The potential use of Earthobserving system data to monitor the passive emission of sulfur dioxide from volcanoes, Remote Sensing of Active Volcanism, Geophysical Monograph, 2000, pp. 101–115.
 44. Schneider D. J., Dean K. G., Dehn J., Miller T. P., Kirianov V.Yu., Monitoring and analyses of volcanic activity using remote sensing data at the Alaska volcano observatory: case study for Kamchatka, Russia, December 1997, Remote Sensing of Active Volcanism, Geophysical Monograph, 2000, pp. 65–85.