ISSN 2070-7401 (Print), ISSN 2411-0280 (Online)
Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa
CURRENT PROBLEMS IN REMOTE SENSING OF THE EARTH FROM SPACE

  

Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa, 2017, Vol. 14, No. 4, pp. 76-84

Activity of Chirinkotan volcano (Chirinkotan Isl., the Northern Kuriles) in 2013–2016

A.V. Rybin 1 , M.V. Chibisova 1 , A.V. Degterev 1 
1 Institute of Marine Geology and Geophysics FEB RAS, Yuzhno-Sakhalinsk, Russia
Accepted: 16.05.2017
DOI: 10.21046/2070-7401-2017-14-4-76-84
The data on the activity of Chirinkotan volcano (Chirinkotan Isl., Northen Kuriles) in 2013–2016 are given in the paper. According to satellite monitoring of the volcano, two episodes of explosive activity were recorded in 2013–2016. The first episode (from 24 May 2013 to 2 December 2015) manifested in the form of an explosive eruption of moderate power with regular thermal anomalies of different intensities and periodical ash explosions with a maximum eruptive plume length of 180 km. The second episode (29 November 2016) manifested as a single short (but strong) ash explosion (the height of the eruptive column up to ~ 8.5 km above sea level, and the area of the ash cloud 73 km2). By the example of the eruption of Chirinkotan volcano it was found that the use of the information service “Distance monitoring of the activity of the volcanoes of Kamchatka and the Kurile Islands” (VolSatView) significantly enhances determination of thermal anomalies and identification of ash emissions, which considerably improves the efficiency and quality of monitoring the volcanic activity in Kuril Islands.
Keywords: Kuril Islands, Chirinkotan volcano, explosive activity, ash, satellite data, VolSatView
Full text

References:

 1. Gordeev E.I., Girina O.A., Loupian E.A., Sorokin A.A., Kramareva L.S., Efremov V.Yu., Kashnitskii A.V., Uvarov I.A., Burtsev M.A., Romanova I.M., Mel’nikov D.V., Manevich A.G., Korolev S.P., Verkhoturov A.L., Informatsionnaya sistema VOLSATVIEW dlya resheniya zadach monitoringa vulkanicheskoi aktivnosti Kamchatki i Kuril (The VolSatView information system for Monitoring the Volcanic Activity in Kamchatka and on the Kuril Islands), Vulkanologiya i seismologiya, 2016, No. 6, pp. 1–16.
 2. Gorshkov G.S., Vulkanizm Kuril’skoi ostrovnoi dugi (Volcanism of Kuril island arc), Moscow: Nauka, 1967, 287 p.
 3. Efremov V.Yu., Girina O.A., Kramareva L.S., Loupian E.A., Manevich A.G., Matveev A.M., Mel’nikov D.V., Proshin A.A., Sorokin A.A., Flitman E.V., Sozdanie informatsionnogo servisa “Distantsionnyi monitoring aktivnosti vulkanov Kamchatki i Kuril” (Creating of information service “Remote monitoring of active volcanoes of Kamchatka and the Kuril Islands”), Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa, 2012, Vol. 9, No 5, pp. 155–170.
 4. Ivanov B.V., Kirsanov I.T., Khrenov A.P., Chirkov A.M., Deistvuyushchie vulkany Kamchatki i Kuril’skikh ostrovov v 1978−1979 gg. (Active volcanoes of Kamchatka and Kuril Islands in 1978−1979), Vulkanologiya i seismologiya, 1979, No. 6, pp. 94–100.
 5. Loupian E.A., Milekhin O.E., Antonov V.N., Kramareva L.S., Burtsev M.A., Balashov I.V., Tolpin V.A., Solov’ev V.I., Sistema raboty s ob"edinennymi informatsionnymi resursami, poluchaemymi na osnove sputnikovykh dannykh v tsentrakh NITs “Planeta” (System of operation of joint information resources based on satellite data in the Planeta Research Centers for Space Hydrometeorology), Meteorologiya i gidrologiya, 2014, No. 12, pp. 89–97.
 6. Loupian E.A., Proshin A.A., Burtsev M.A., Balashov I.V., Bartalev S.A., Efremov V.Yu., Kashnitskii A.V., Mazurov A.A., Matveev A.M., Sudneva O.A., Sychugov I.G., Tolpin V.A., Uvarov I.A., Tsentr kollektivnogo pol’zovaniya sistemami arkhivatsii, obrabotki i analiza sputnikovykh dannykh IKI RAN dlya resheniya zadach izucheniya i monitoringa okruzhayushchei sredy (IKI center for collective use of satellite data archiving, processing and analysis systems aimed at solving the problems of environmental study and monitoring), Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa, 2015, Vol. 12, No. 5, pp. 263–284.
 7. Noveishii i sovremennyi vulkanizm na territorii Rossii (The newest and modern volcanism in Russia), Moscow: Nauka, 2005, 604 p.
 8. Rybin A.V., Chibisova M.V., Koroteev I.G., Problemy monitoringa vulkanicheskoi aktivnosti na Kuril’skikh ostrovakh (Problems of monitoring of volcanic activity in the Kuril Islands), Vestnik DVO RAN, 2010, No. 3, pp. 64–72.
 9. Rybin A.V., Degterev A.V., Chibisova M.V., Gur’yanov V.B., Koroteev I.G., Vulkanicheskaya aktivnost’ na Kuril’skikh ostrovakh v 2012–2015 gg. (Volcanic activity in the Kurile Islands in 2012−2015), Vestnik KRAUNTs, Nauki o Zemle, 2016, No. 2, Issue 30, pp. 77–87.
 10. Fedorchenko V.I., Abdurakhmanov A.I., Rodionova R.I., Vulkanizm Kuril'skoi ostrovnoi dugi: geologiya i petrogenezis (Volcanism of the Kuril Island Arc: geology and petrogenesis), Moscow: Nauka, 1989, 237 p.
 11. Chibisova M.V., Rybin A.V., D’yakov S.E., Gruppa SVERT — monitoring vulkanicheskoi aktivnosti na Kuril’skikh ostrovakh (SVERT — monitoring of volcanic activity of Kuril Islnads), Sbornik materialov konf. “Geodinamicheskie protsessy i prirodnye katastrofy. Opyt Neftegorska” (Proc. Conf. “Geodynamical processes and natural catastrophes. The case of Neftegorsk”), Yuzhno-Sakhalinsk, 26–30 May 2015, Vladivostok: Dal’nauka, 2015, pp. 288–293.
 12. Chibisova M.V., Rybin A.V., D’yakov S.E., Aktivnost’ vulkanov Snou (o. Chirpoi) i Chirinkotan (o. Chirinkotan) v 2015 godu: sputnikovye i polevye nablyudeniya po dannym gruppy SVERT (Activity of Snow (Chirpoi Isl.) and Chirinkotan (Chirinkotan Isl.) volcanoes in 2015: satellite and field observations according to data of SVERT), Sbornik tezisov XIX konf. “Vulkanizm i svyazannye s nim protsessy” (Proc. XIX Conf. “Volcanism and associated processes”), 29–30 March 2016, Petropavlovsk-Kamchatskii: IViS DVO RAN, 2016, pp. 146–151.
 13. Rybin A.V., Karagusov Y.V., Izbekov P.E., Terentyev N.S., Guryanov V.B., Monitoring of active volcanoes of the Kurile Islands: Present and future, The 2nd International Conference on Volcanic Ash and Aviation Safety, June 21–24, 2004, Washington, USA, pp. 55–61.