ISSN 2070-7401 (Print), ISSN 2411-0280 (Online)
Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa
CURRENT PROBLEMS IN REMOTE SENSING OF THE EARTH FROM SPACE

  

Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa, 2017, Vol. 14, No. 4, pp. 52-63

Ground intercalibration methods of star sensor coordinate frames

N.A. Stroilov 1 , A.V. Nikitin 1 , A.N. Kurkina 1 , R.V. Bessonov 1 , E.V. Belinskaya 1 , S.V. Voronkov 1 
1 Space Research Institute RAS, Moscow, Russia
Accepted: 25.05.2017
DOI: 10.21046/2070-7401-2017-14-4-52-63
The paper describes intercalibration between coordinate frames of spacecraft, attitude measuring instruments and payload. Calibration techniques and error evaluation are described. The ground calibration process is divided into two successive stages: 1) independent autonomous calibration of each instrument by the manufacturer; 2) joint calibration of instruments mounted on the spacecraft. Autonomous calibration is carried out on the bench equipment and relates the internal (measuring) coordinate frames with external frames such as mount seats or mirror cube. Complex calibration is carried out on the spacecraft and relates the coordinate frames of instruments and payloads. The results of each calibration stage are rotation matrices between coordinate frames. These matrices are subsequently use in the attitude complex and allow increasing accuracy and guidance time. Two calibration methods are considered: the first using mount seats, precision holes and plates, and the second using autocollimation measurements of mirror cube faces, which should be installed of instruments enclosures. Conducted errors analysis shows advantage of calibration though optical mirror cubes prior calibration through the seats.
Keywords: spacecraft orientation, attitude measuring instruments, ground, calibration, intercalibration, coordinate systems, frames, principal axes, techniques, methods, mirror cube, autocollimation measurements
Full text

References:

  1. Avanesov G.A., Polyanskiy I.V., Zhukov B.S., Nikitin A.V., Forsh A.A., Kompleks mnogozonal’noi sputnikovoi s"emki na bortu KA «Meteor-M» No. 1: tri goda na orbite // Issledovanie Zemli iz kosmosa (Multispectral Satellite Imaging System Aboard the Meteor-M No. 1 Spacecraft: Three Years in Orbit), Issledovanie Zemli iz Kosmosa, 2013, No. 2, pp. 74–83.
  2. Avanesov G.A., Krasikov V.A., Nikitin A.V., Otsenka tochnosti zvezdnogo pribora BOKZ-M po rezul’tatam nazemnykh i letnykh ispytanii (Estimation of BOKZ-M star tracker accuracy by the ground and flight testing), Proceedings of 1st All-Russian Scientific and Technological Conference “Contemporary Problems of Spacecraft Attitude Determination and Control”, Moscow: IKI RAN, 2008, pp. 387–408.
  3. Belinskaya E.V., Voronkov S.V., Nikitin A.V., Stroilov N.A., Yaskovich A.L., Vliyanie formy odinochnoi zvezdy na tochnostnye kharakteristiki sistemy datchikov gida teleskopa T-170M (Influence of a Single Star shape on the Accuracy of the Guidance Sensor of the T-170M telescope), Proceedings of 4th All-Russian Scientific and Technological Conference “Contemporary Problems of Spacecraft Attitude Determination and Control”, Moscow: IKI RAN, 2015, pp. 38–54.
  4. Kondratieva T.V., Nikitin A.V., Polyanskiy I.V., Otsenka tochnosti avtomaticheskii geograficheskoi privyazki prostranstvennykh dannykh kompleksa mnogozonal’noi sputnikovoi s"emki v khode letnoi ekspluatatsii (Accuracy Estimation of Spatial Data Automatic Gridding of Satellite Multiband Imaging System through the Flight Operation), Proc. 3rd All-Russian Scientific and Technological Conference “Contemporary Problems of Spacecraft Attitude Determination and Control”, Moscow: IKI RAN, 2013, pp. 310–326.
  5. Nikitin A.V., Dunaev B.S., Kondratieva T.V., Polyanskiy I.V. (2011a) Opredelenie geometricheskikh parametrov mnogozonal’nykh skaniruyushchikh ustroistv MSU-100, MSU-50 na laboratornom stende i v usloviyakh poleta kosmicheskogo apparata «Meteor-M» (Determination of Geometrical Parameters Multispectral Scanners MSU-100, MSU-50 on a Laboratory Bench and in Blight Conditions «Meteor- M»), Proc. 2nd All-Russian Scientific and Technological Conference “Contemporary Problems of Spacecraft Attitude Determination and Control”, Moscow: IKI RAN, 2011, pp. 289–307.6. Nikitin A.V., Dunaev B.S., Krasikov V.A. (2011b) Nazemnyi eksperiment po sinkhronnomu opredeleniya parametrov uglovoi inertsial’noi orientatsii tremya priborami zvezdnoi orientatsii BOKZ-M (Ground experiment of the Simulation Determination of Parameters of the Internal Angular Orientation of the Three Devices BOKZ-M), Proc. 2nd All-Russian Scientific and Technological Conference “Contemporary Problems of Spacecraft Attitude Determination and Control”, Moscow: IKI RAN, 2011, pp. 62–69.
  6. Nikitin A.V., Dunaev B.S., Krasikov V.A. (2011b) Nazemnyi eksperiment po sinkhronnomu opredeleniya parametrov uglovoi inertsial’noi orientatsii tremya priborami zvezdnoi orientatsii BOKZ-M (Ground experiment of the Simulation Determination of Parameters of the Internal Angular Orientation of the Three Devices BOKZ-M), Proc. 2nd All-Russian Scientific and Technological Conference “Contemporary Problems of Spacecraft Attitude Determination and Control”, Moscow: IKI RAN, 2011, pp. 62–69.
  7. Smetanin P.S., Avanesov G.A., Bessonov R.V., Kurkina A.N., Geometricheskaya kalibrovka zvezdnogo datchika vysokoi tochnosti po zvezdnomu nebu (Star Tracker Board Side Reference Frame Calibration By The Sky Research), Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa, 2017, Vol. 14, No. 2, pp. 9–23.