ISSN 2070-7401 (Print), ISSN 2411-0280 (Online)
Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa
CURRENT PROBLEMS IN REMOTE SENSING OF THE EARTH FROM SPACE

  

Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa, 2016, Vol. 13, No. 6, pp. 148-156

Satellite high-resolution data used to clarify the position of fault zones within the Klyuchevskaya volcanic group of Kamchatka

O.A. Girina 1 
1 Institute of Volcanology and Seismology FEB RAS, Petropavlovsk-Kamchatsky, Россия
Accepted: 21.11.2016
DOI: 10.21046/2070-7401-2016-13-6-148-156
The Klyuchevskaya volcanic group of Kamchatka is unique in many respects: it includes 13 volcanoes, four of which are active; Klyuchevskoy volcano is the youngest and the most active of Kamchatka; the contrast (basaltic and andesitic) volcanism is observed within the relatively small area of this group. This work provides a general scheme of principal fault zones in the area of the Klyuchevskaya volcanic group superimposed on satellite data of middle and high resolution (MODIS, SRTM, ASTER, Landsat, Meteor-M, Kanopus-B and the others). The scheme of the fault zones was created on the basis of the analysis of a set of various published materials and numerous satellite data of different resolution, as well as on the author’s studies of the Klyuchevskaya group volcanoes. All faults at the scheme were well expressed in all examined satellite images. It is shown that the faults ever formed here are long-lived and their activity is associated with certain stages of the evolution of the Klyuchevskaya volcanic group. The formation of all volcanoes of this group mainly happens owing to faults of the northwest, northeast and west-northwest directions. For example, the current activity of Klyuchevskoy volcano is associated probably with the northwest and northeast striking faults; right-hand downthrow-upheaval movements along the faults of the north-northeast directions are likely to have led at different times to the collapse of the eastern parts of the volcanoes Ostry Tolbachik and Kamen.
Keywords: satellite data, fault zones, Klyuchevskaya volcanic group, Kamchatka
Full text

References:

 1. Vlodavets V.I., Klyuchevskaya gruppa vulkanov (Klyuchevskaya volcanic group), Moscow-Leningrad: AN SSSR, 1940, 124 p.
 2. Glubinnoe stroenie, seismichnost' i sovremennaya deyatel'nost' Klyuchevskoi gruppy vulkanov (Deep structure, seismicity and recent activities of the Klyuchevskaya volcanic group), Vladivostok: DVNTS AN SSSR, 1976, 148 p.
 3. Gontovaya L.I., Senyukov S.L., Nazarova Z.A., Glubinnaya struktura Klyuchevskoi gruppy vulkanov v rezul'tatakh seismicheskoi tomografii (Deep structure of the Klyuchevskaya volcanic group in the results of seismic tomography), Vulkanizm i svjazannye s nim process (Volcanism and related processes), Proc. Regional Conference in the Volcanologist day, 27–28 March 2014, Petropavlovsk-Kamchatskii: IViS DVO RAN, 2014, pp. 157–162.
 4. Ermakov V.A., Formatsionnoe raschlenenie chetvertichnykh vulkanicheskikh porod (Formational division of Quaternary volcanic rocks), Moscow: Nedra, 1977, 224 p.
 5. Ermakov V.A., Milanovskii E.E., Tarakanovskii A.A., Znachenie riftogeneza v formirovanii vulkanicheskikh zon Kamchatki (The value of rifting in the formation of the volcanic zone of Kamchatka), Vestnik MGU, Ser. geologich., 1974, No. 3, pp. 3–20.
 6. Efremov V.Yu., Girina O.A., Kramareva L.S., Loupian E.A., Manevich A.G., Matveev A.M., Mel'nikov D.V., Proshin A.A., Sorokin A.A., Flitman E.V., Sozdanie informatsionnogo servisa “Distantsionnyi monitoring aktivnosti vulkanov Kamchatki i Kuril” (Creating an information service “Remote monitoring of active volcanoes of Kamchatka and the Kuril Islands”), Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa, 2012, Vol. 9, No. 5, pp. 155–170.
 7. Zavaritskii A.N., Severnaya gruppa vulkanov Kamchatki (Northern volcanic group of Kamchatka), Moscow–Leningrad: AN SSSR, 1935, 55 p.
 8. Ivanov B.V., Gorel'chik V.I., Tektonika, seismichnost' i vulkanizm Klyuchevskoi gruppy vulkanov (Tectonics, seismicity and volcanism of Klyuchevskaya volcanic group), In: Glubinnoe stroenie, sejsmichnost' i sovremennaja dejatel'nost' Kljuchevskoj gruppy vulkanov (Deep structure, seismicity and recent activity of the Klyuchevskaya volcanic group), Vladivostok: DVNC AN SSSR, 1976, pp. 42–51.
 9. Ivanov B.V., Popruzhenko S.V., Aprelkov S.E., Glubinnoe stroenie Tsentral'no-Kamchatskoi depressii i strukturnaya pozitsiya vulkanov (Deep structure of the Central Kamchatka Depression and structural position of volcanoes), In: Geodinamika i vulkanizm Kurilo-Kamchatskoj ostrovoduzhnoj sistemy (Geodynamics and volcanism of the Kurile-Kamchatka Island-arc system), Petropavlovsk-Kamchatskii: IVGiG DVO RAN, 2001, pp. 45–57.
 10. Kulakov I.Yu., Kukarina E.V., Gordeev E.I., Chebrov V.N., Vernikovskii V.A., Magmaticheskie istochniki v mantiinom kline pod vulkanami Klyuchevskoi gruppy i vlk. Kizimen (Kamchatka) po dannym seismicheskoi tomografii (Magma sources in the mantle wedge beneath the volcanoes of the Klyuchevskaya group and Kizimen based on seismic tomography modeling), Geologiya i geofizika, 2016, Vol. 57, No. 1, pp. 109–124.
 11. Piip B.I., Klyuchevskaya sopka i ee izverzheniya v 1944–1945 gg. i v proshlom (Klyuchevskaya sopka and its eruptions in 1944–1945, and last), Moscow: AN SSSR, 1956, 312 p.
 12. Seliverstov N.I., Geodinamika zony sochleneniya Kurilo-Kamchatskoi i Aleutskoi ostrovnykh dug (Geodynamics of junction zone of Kurile-Kamchatkan and Aleutian Island arcs), Petropavlovsk-Kamchatskii: KamGU im. V. Beringa, 2009, 191 p.
 13. Suprunenko O.I., Dekin G.P., Ob osobennostyakh gravitatsionnogo polya Yuzhnoi Kamchatki (On the singularities of the gravitational field of Southern Kamchatka), Dokl. AN SSSR, 1968, Vol. 181, No. 4, pp. 956–959.
 14. Tikhonov V.I., Unasledovannye i nalozhennye struktury Kamchatki i ikh rol' v raspredelenii vulkanov (Inherited and superimposed structures of Kamchatka and their role in the distribution of volcanoes), In: Kajnozojskie skladchatye zony severa Tihookeanskogo kol'ca (Cenozoic folded zones of the North Pacific Rim), Moscow: AN SSSR, 1963, pp. 7–27.
 15. Shantser A.E., Strukturnoe obramlenie yuga Klyuchevskoi gruppy vulkanov i osobennosti tektoniki i magmatizma Kronotsko-Tigil'skoi poperechnoi zony (Structural framing south Klyuchevskaya volcano group and features tectonics and magmatism Kronotsky-Tigilsky transverse zone), Bull. vulkanol. stancij., 1979, No. 56, pp. 67–73.
 16. Shantser A.E., Chelebaeva A.I., Pozdnii mel Tsentral'noi Kamchatki (Late Cretaceous of central Kamchatka), Moscow: GEOS, 2005, 116 p.