ISSN 2070-7401 (Print), ISSN 2411-0280 (Online)
Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa
CURRENT PROBLEMS IN REMOTE SENSING OF THE EARTH FROM SPACE

  

Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa, 2016, Vol. 13, No. 5, pp. 91-100

Assessment of the Sea of Azov ice cover in the XXI century using Terra/Aqua MODIS images and numerical modelling

L.V. Dashkevich 1 , L.D. Nemtseva 1 , S.V. Berdnikov 2 
1 Institute of Arid zones of the Southern Scientific Center RAS, Rostov-on-Don, Russia
2 Southern Scientific Center RAS, Rostov-on-Don, Russia
Accepted: 01.07.2016
DOI: 10.21046/2070-7401-2016-13-5-91-100
Simulation of the ice cover and thickness and water temperature of the Sea of Azov for the period 1920–2016 was done with using multi-compartment hydrological model which was modify to operate on a daily time step. Monitoring data from the coastal weather stations are model inputs. The simulation results were compared with values of ice cover and water temperature from MODIS (Terra and Aqua) satellite data for 2006–2016 and with observations of the ice thickness in the ports. It is shown that the model can be used for creating a historical reanalysis of the Sea of Azov ice cover, as well as for operational forecasting. Long-term dynamics (1920 to present) of the Sea of Azov ice cover and thickness average annual values is presented. Easing of ice conditions in the modern period was noted. Average ice extent of the Sea of Azov in the beginning of the XXI century is 16%, which is almost 2 times less than in the middle of the XX century. However according to the simulation results at the background of ice cover square and duration decreasing in the last decade the average ice thickness has been decreased not significantly.
Keywords: ice cover, Sea of Azov, mathematical models, processing satellite images of Terra/Aqua MODIS
Full text

References:

  1. Berdnikov S.V., Modelirovanie krupnomasshtabnykh izmenenii okeanologicheskikh kharakteristik ekosistemy Azovskogo morya (Simulation of large-scale changes in oceanographic characteristics of the Azov Sea ecosystem), In: Zakonomernosti ekosistemnykh protsessov v Azovskom more (Laws of ecosystem processes in the Sea of Azov), Moscow: Nauka, 2006, pp. 137–229.
  2. Gidrometeorologicheskie usloviya shel'fovoi zony morei SSSR, T. 3. Azovskoe more (Hydrometeorological conditions of the shelf zone of the seas of USSR. Book 3. Sea of Azov), Leningrad: Gidrometeoizdat, 1986, 218 p.
  3. Dashkevich L.V., Analiz mnogoletnei izmenchivosti temperaturnogo rezhima vod otkrytoi chasti Azovskogo morya s ispol'zovaniem geoinformatsionnykh tekhnologii i matematicheskogo modelirovaniya (Analysis of long-term variability of temperature regime of water of the open part of the Sea of Azov with the use of GIS and mathematical modeling), kand. geogr. sci. thesis, Murmansk, 2008, 26 p.
  4. Dashkevich L.V., Nemtseva L.D., Berdnikov S.V., Ledovitost' Azovskogo morya po sputnikovym snimkam MODIS (Terra/Aqua) i rezul'tatam matematicheskogo modelirovaniya (Ice cover of the Azov Sea from satellite images MODIS (Terra/Aqua) and the results of mathematical modeling), Informatsiya i kosmos, 2015, No. 4, pp. 100–105.
  5. Matishov G.G., Vliyanie izmenchivosti klimaticheskogo i ledovogo rezhimov na sudokhodstvo (The impact of climate variability and ice conditions of navigation), Vestnik Rossiiskoi akademii nauk, 2008, No. 78 (10), pp. 896–902.
  6. Matishov G.G., Matishov D.G., Gargopa Yu.M., Dashkevich L.V., Zamerzanie Azovskogo morya i klimat v nachale XXI veka (The freezing of the Sea of Azov and climate at the beginning of the XXI century), Vestnik Yuzhnogo nauchnogo tsentra, 2010, No. 6 (1), pp. 33–40.
  7. Matishov G.G., Chikin A.L., Dashkevich L.V., Kulygin V.V., Chikina L.G., Ledovyi rezhim Azovskogo morya i klimat v nachale XXI veka (The ice regime of the Azov Sea and the climate at the beginning of the XXI century), Doklady akademii nauk, 2014, No. 457 (5), pp. 603–607.
  8. Hall D.K., Riggs G.A., Salomonson V.V., Barton J.S., Casey K., Chien J.Y.L., DiGirolamo N.E., Klein A.G., Powell H.W., Tait A.B., Algorithm theoretical basis document (ATBD) for the MODIS snow and sea ice-mapping algorithms, NASA GSFC, 2001, 45 p.
  9. Matishov G.G., Berdnikov S.V., Zhichkin A.P., Dzhenyuk S.L., Smolyar I.V., Kulygin V.V., Yaitskaya N.A., Povazhniy V.V., Sheverdyaev I.V., Kumpan S.V., Tretyakova I.A., Tsygankova A.E., D'yakov N.N., Fomin V.V., Klochkov D.N., Shatohin B.M., Plotnikov V.V., Vakulskaya N.M., Luchin V.A., Kruts A.A., Atlas of Climatic Changes in Nine Large Marine Ecosystems of the Northern Hemisphere (1827–2013), NOAA Atlas NESDIS 78, U.S., Government Printing Office, Washington D.C., 2014, 131 p.
  10. Matishov G., Matishov D., Gargopa Yu., Dashkevich L., Berdnikov S., Kulygin V., Archipova O., Chikin A., Shabas I., Baranova O., Smolyar I., Climatic Atlas of the Sea of Azov 2008, NOAA Atlas NESDIS 65, U.S. Government Printing Office, Washington, D.C., 2008, 148 p.