ISSN 2070-7401 (Print), ISSN 2411-0280 (Online)
Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa
CURRENT PROBLEMS IN REMOTE SENSING OF THE EARTH FROM SPACE

  

Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa, 2016, Vol. 13, No. 4, pp. 20-28

The application of satellite methods for monitoring snow dump sites

O.A. Pasko 1 , O.S. Tokareva 1 , N.S. Ushakova 1 , E.S. Makartsova 1 , E.A. Gaponov 1 
1 National Research Tomsk Polytechnic University, Tomsk, Russia
Accepted: 24.08.2016
DOI: 10.21046/2070-7401-2016-13-14-20-28
The issues of allocation and operation of snow dumps are topical for all Russian regions with a long-lying snow. This paper presents the results of remote sensing and on-site research of four snow dump sites in Tomsk. Earlier unknown time of their operation start was identified. It was revealed that they are allocated in violation of the permitted type of the territory use approved by Tomsk urban zones documentation. Evaluation results of dynamics of snow dumps’ areas were presented, and it was shown that the area of degradation of soil and vegetation on the operated snow dump sites increases in average by 18 % per year. On the base of data from the thermal channel of the satellite Landsat-8 TIRS camera the temperature profiles of snow dump sites and background areas were made and the processes of soil warming were analyzed. It was discovered that the central areas of snow dump sites are overcooled till the end of May and over-wetted – till the third decade of June. These negative factors cause retardation of vegetation development. From the end of May, the acceleration of the soil warming begins. It was revealed that the speed of soil warming on the snow dump sites is 2,1 times higher than on the background areas at the expense of pollutants contained in the snow. Migration of dangerous pollutants (heavy metals, oil products) to the soil and underground water is very dangerous for the environment and requires correct and timely management decisions.
Keywords: snow dump site, remote sensing, snow, soil, temperature profile, pollution
Full text

References:

 1. Baglaeva E.M., Sergeev A.P., Medvedev A.I. Prostranstvennaya struktura tekhnogennogo zagryazneniya snegovogo pokrova promyshlennogo goroda i egookrestnostei rastvorimymi i nerastvorimymi formami metallov (Spatial structure of technogenic pollution of snow cover of the industrial city and suburbs by dissoluble and non-dissoluble forms of metals), Geoekologiya, 2012, No. 4, pp. 326–335.
 2. Vasilevich M.I, Shchanov V.M., Vasilevich R.S. Primenenie sputnikovykh metodov issledovanii pri otsenke zagryazneniya snezhnogo pokrova vokrug promyshlennykh predpriyatii v tundrovoi zone (Application of satellite methods in research of snow cover pollution around of industrial enterprises in the tundra zone), Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa, 2015, Vol. 12, No. 2, pp. 50–60.
 3. Gornyi V.I. Kosmicheskie izmeritel'nye metody infrakrasnogo teplovogo diapazona pri monitoringe potentsial'no opasnykh yavlenii i ob"ektov (Satellite measuring methods of infra-red heating range in monitoring of potentially dangerous phenomena and objects), Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa, 2004, Vol. 2, No. 1, pp. 10–16.
 4. Grigor'ev A.I. Indikatsiya sostoyaniya okruzhayushchei sredy (Indication of environmental condition), Omsk: OmIPP, 2003, 128 p.
 5. Gurulev A.A., Krylov S.D. Ispol'zovanie radioteplovogo izlucheniya dlya kontrolya zagryazneniya del'ty reki Selenga (Using of radio heat radiation for control of Delta of the Selenga river pollution), Geografiya i prirodnye resursy, 2004, No. 1, pp. 72–75.
 6. Dmitriev A.V., Dmitriev V.V. Korrelyatsiya dinamiki snegotayaniya i soderzhaniya pylevykh veshchestv v snegu vokrug g. Omska (Correlation of the snow melting dynamics and dust concentration in the snow around the Omsk city), Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa, 2008, Vol. 1, No. 5, pp. 84–91.
 7. Oblast' akkreditatsii otdela “Tomskaya spetsializirovannaya inspektsiya gosudarstvennogo ekologicheskogo kontrolya i analiza “OGBU Oblkompriroda” (Area of division accreditation “Tomsk specialized inspection of State environmental control and analysis of the “OGBU Oblcompriroda“), 2014, 57 p., http://www.green.tsu.ru/upload/File/2015/oblast_akkreditacii_2014.pdf.
 8. Obobshchennye perechni predel'no-dopustimykh kontsentratsii vrednykh veshchestv v pochve. Prilozhenie 1 i prilozhenie 2 k pis'mu TsSI Goskomprirody RSFSR ot 18.12.90 № TsS-299/15-73 (The general lists of permitted concentrations of dangerous substances in the soil. Appendix1 and Appendix 2 to the letter of CSI Goscomproroda RSFSR from 18.12.90 No. CS-299/15-73), Moscow: TsSI Goskomnedra, 1990, 8 p.
 9. Pasko O.A., Mochalova T.N. Vremennoe i territorial'noe izmenenie toksichnosti pochv poligona tverdykh bytovykh otkhodov (Timing and territory change of the soil stoxicity of the municipal solid wastes site), Zemleustroistvo, kadastr i monitoring zemel', 2015, No. 7, pp. 72–76.
 10. Altunina L.K., Svarovskaya L.I., Polishchuk Y.M., Tokareva O.S. Remediation of the damaged environment of oil-producing areas, Petroleum Chemistry, 2011, Vol. 51, No. 5, pp. 381–385.
 11. https://landsat.usgs.gov/documents/Landsat8DataUsersHandbook.pdf.
 12. Feng L., Han X., Hu Ch., Chen X. Four decades of wetland changes of the largest freshwater lake in China: Possible linkage to the Three Gorges Dam? Remote Sensing of Environment, 2016, Vol. 176, pp. 43–48.
 13. Melnikov S., Carrol J., Goshkov A., Vlasov S., Dahle S. Snow and ice concentrations of selected persistent pollutants in the Ob-Yenisey River watershed, The Science of the Total Environment, 2003, Vol. 306, pp. 27–37.
 14. Pasko O., Makartsova E., Ushakova N., Tokareva O., Mochalov M. The possibility of distance methods application for snow dump sites monitoring, MATEC Web of Conferences, 2016, Vol. 48, 05002. URL: http://www.matec-conferences.org/articles/matecconf/abs/2016/11/matecconf_tomsk2016_05002/matecconf_tomsk2016_05002.html (April 10, 2016).
 15. Pasko O.A., Mochalova T.N. Toxicity assessment of contaminated soils of solid domestic waste landfill, IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 2014, Vol. 21, 012044. URL: http://iopscience.iop.org/1755-1315/21/1/012044 (April 10, 2016).