ISSN 2070-7401 (Print), ISSN 2411-0280 (Online)
Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa
CURRENT PROBLEMS IN REMOTE SENSING OF THE EARTH FROM SPACE

  

Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa, 2016, Vol. 13, No. 1, pp. 161-168

Research of dynamics dates of snow cover disappearance in the Northern Kazakhstan

A.M. Kauazov 1 , A.S. Dara 1 , M.Zh. Batyrbayeva 1 , I.S. Vitkovskaya 1 , N.R. Muratova 1 , V.G. Salnikov 2 , G.K. Turulina 2 , S.E. Polyakova 2 , L.F. Spivak 3 , S.I. Turebayeva 1 
1 National Center of Space Research and Technologies, Almaty, Kazakhstan
2 Al-Farabi Kazakh National University, Almaty, Kazakhstan
3 Dubna International University, Dubna, Moscow Region, Russia

Accepted: 19.01.2016
DOI: 10.21046/2070-7401-2016-13-1-161-168
 

The paper investigates changes in timing of snow cover loss in Northern Kazakhstan. Climatic features of snow cover in the territory of Northern Kazakhstan derived from thematic interpretation of NOAA/AVHRR data of 1982-2012 are presented. Data on changes in snow cover loss timing and its dynamics over the past 30 years are provided. Analysis of satellite maps and comparisons with the average longterm ground data for the past 30 years demonstrated changes in the dates of snow cover melt and loss and in characteristics of snow spatial distribution. Statistical data on snow cover loss from 4 ground meteorological stations (Kostanay, Petropavlovsk, Kokchetav and Astana) were processed, final terms of snow cover loss in the territory of Northern Kazakhstan were established. A trend for an earlier loss of snow cover by 7–10 days over the past 30 years was revealed.
Keywords: snow cover loss, map, area, timing of snow cover loss, trend, meteorological station, remote sensing, satellite, NOAA/AVHRR
Full text

References:

  1. Gruza G.V., Ran'kova E.Ya. Obnaruzhenie izmenenii klimata: sostoyanie, izmenchivost' i ekstremal'nost' klimata (Detection of climate change: condition of climate, variability and extreme), Meteorologiya i gidrologiya, 2004, No. 4, pp. 50–66.
  2. Dolgikh S.A. O mnogoletnikh tendentsiyakh termicheskogo rezhima na territorii Respubliki Kazakhstan (On the multi-year trends of thermal regime in the territory of the Republic of Kazakhstan), Gidrometeorologiya i ekologiya, 1995, No. 3, pp. 68–77.
  3. Kauazov A.M. Vozmozhnost' opredeleniya dat skhoda snezhnogo pokrova v Severnom Kazakhstane po sputnikovym dannym NOAA/AVHRR (The possibility of determining the date of snowmelting in the Northern Kazakhstan from satellite data NOAA/AVHRR), Vestnik KazNU. Seriya geograficheskaya, 2010, No. 1, pp. 95–99.
  4. Kauazov A.M. Metodika opredeleniya maksimal'nykh vlagozapasov v Severnom Kazakhstane s ispol'zovaniem dannykh distantsionnogo zondirovaniya (Method of determining SWE in Northern Kazakhstan using remote sensing data), Poisk. Seriya estestvennykh i tekhnicheskikh nauk, 2010, No. 3(1), pp. 149–153.
  5. Kauazov A.M., Muratova N.R., Tyurebaeva S.I., Berdygulov N. Monitoring snegotayaniya v Severnom Kazakhstane s ispol'zovaniem sputnikovykh dannykh NOAA/AVHRR (Monitoring snowmelt in northern Kazakhstan using NOAA/AVHRR data), In: Prikladnye kosmicheskie issledovaniya v Kazakhstane (Applied space studies in Kazakhstan), Almaty: Daik-Press, 2010, pp. 25–29.
  6. Kotlyakov V.M. Snezhny pokrov i ledniki Zemli (Snow cover and glaciers of the Earth). Vol. 2. Moscow: Nauka, 2004, 447 p.
  7. Sal'nikov V.G., Turulina G.K., Dolgikh S.A., Polyakova S.E. Sovremennye tendentsii izmeneniya klimata (Modern trends in climate change), Universitety XXI veka: innovatsii i novye tekhnologii (Universities XXI century: innovation and new technologies), Almaty: Kazak universiteti, 2009, pp. 216–220.
  8. Sneg. Spravochnik (Snow. Handbook), Leningrad: Gidrometeoizdat, 1986, 752 p.
  9. Hall D.K., Riggs G.A., Salomonson V.V., Development of methods for mapping global snow cover using moderate resolution imaging spectroradiometer data, Remote Sensing of Environment, 1995, No. 54, pp. 127–140.