ISSN 2070-7401 (Print), ISSN 2411-0280 (Online)
Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa
CURRENT PROBLEMS IN REMOTE SENSING OF THE EARTH FROM SPACE

  

Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa, 2015, Vol. 12, No. 6, pp. 136-142

Investigation of surfactant spreading over the surface of internal fresh-water reservoir using marine navigation radar

A.V. Ermoshkin 1 , I.A. Kapustin 1 
1 Institute of Applied Physics RAS, Nizhniy Novgorod, Russia
The paper presents the results of experimental studies of appearance and temporal dynamics of surface-active substances (surfactants) on radar panoramas of wavy water surface carried out at the Gorky reservoir of the Volga River. Marine navigation radar operating in X-band at horizontal polarization radiation was used. Spilling alcohol solution of pure oleic acid simulating surface contamination was carried out with the floating lab “Geophysicist”. As a result of the proposed method of processing of radar panoramas it is possible to highlight the area occupied by the slick and to determine its geometrical parameters. Data processing allowed us to investigate the temporal dynamics of spreading of the artificial slick film, which at the initial stage was in good agreement with the classical theory of Fay (Fay, 1969) in the mode of surface tension when spreading in the direction coinciding with the direction of the wind. When the film spread in the direction transverse to the wind direction, a deviation from the classical theory was observed.
Keywords: surfactants, oil spills, sea surface, gravity-capillary waves, navigation radar
Full text

References:

  1. Ermakov S.A. Vliyanie plenok na dinamiku gravitatsionno-kapillyarnykh voln (Influence of films on the dynamics of gravity-capillary waves), N.Novgorod: IPF RAN, 2010, 164 p.
  2. Ermakov S.A., Sergievskaya I.A., Kapustin I.A., Makarov E.V., Malinovskij V.V., Korinenko A.E. Rastekanie I drejf plenok v pole vetra I techenij. Naturnye eksperimenty s okeanograficheskoj platformy MGI NANU. Ekologicheskaya bezopasnost pribreghnoj i shelfovoj zon i kompleksnoe ispolzovanie resursov shelfa: Sb. nauch. tr. «K 30-letiyu okeanograficheskoj platformy v Katziveli» NAN Ukrainy: MGI, IGN, OFInBYUM, Sevastopol, 2010, No. 21, pp. 117–122.
  3. Ermoshkin A.V., Bakhanov V.V., Bogatov N.A., Razvitie empirico-teoreticheskoj modeli rasseyaniya radiolokacionnih signalov vzvolnovannoy vodnoy poverhnostiu pri skolzyaschih uglah zondirovaniya ( Development of an empirical model for radar backscattering cross section of the ocean surface at grazing angles), Sovremennye problem distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa, 2015, Vol. 12, No. 4, pp. 51–59.
  4. Lavrova O.Yu., Kostyanoi A.G., Lebedev S.A., Mityagina M.I., Ginzburg A.I., Sheremet N.A. Kompleksnyi sputnikovyi monitoring morei Rossii (Complex satellite monitoring of Russian seas), Moscow: IKI RAS, 2011, 470 p.
  5. Lavrova O.Yu., Serebryany A.N., Mityagina M.I., Bocharova T.Yu., Podsputnikovye nablyudeniya melkomasshtabnyx gidrodinamicheskih processov v severo-vostochnoj chasti Chernogo morya (Subsatellite observations of small-scale hydrodynamic processes in the northeastern Black Sea), Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa, 2013, Vol. 10, No. 4, pp. 308–322.
  6. S. Ermakov, I. Kapustin, I. Sergievskaya, J. da Silva. Spreading of oil films on the sea surface: radar/optical observations and physical mechanisms, Proc. SPIE 9638, Remote Sensing of the Ocean, Sea Ice, Coastal Waters, and Large Water Regions, 2015, 963807 (October 14, 2015), doi: 10.1117/12.2195004.
  7. Fay, J.A., The spread of oil slicks on a calm sea, In: Hoult, D.P. (ed.), Oil on the Sea, Plenum New York, 1969, pp. 53–63.
  8. Gade M., Huehnerfuss H., Korenowski G. Marine surface films, Springer, 2006, 341 p.