ISSN 2070-7401 (Print), ISSN 2411-0280 (Online)
Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa
CURRENT PROBLEMS IN REMOTE SENSING OF THE EARTH FROM SPACE

  

Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa, 2015, Vol. 12, No. 2, pp. 50-60

Application of satellite methods to assess snow cover pollution around industrial enterprises in the tundra zone

M.I. Vasilevich1 , V.M. Shchanov1 , M.I. Vasilevich1 
1 Institute of Biology, Komi Science Centre, Ural Branch RAS, Syktyvkar, Russia
The article presents results demonstrating the possibility to use satellite data to assess contamination of a territory. A method to identify areas of environmental pollution around industrial facilities in the tundra zone is developed. It is based on comparison of the results of chemical analysis of snow samples and spectral characteristics of the surface, which is an interpolation based on linear regression. The optimal conditions for building a raster content evaluation of individual components of pollution affecting the spectral characteristics of snow cover were selected. The accuracy and efficacy of this method in the analysis of the impact of industrial enterprises in the tundra zone were evaluated. It is shown that the accuracy of the estimated raster content of substances in the snow is comparable to the error characteristics of the methods of quantitative chemical analysis. The intake of substances on the studied territory of Vorkuta agglomeration with winter precipitation and distribution of pollution around industrial facilities were estimated. The component content in the snow of sanitary-protection zones and background areas was calculated. The calculations showed that the average content of macrocomponents for the winter period in sanitary-protection zones is 2.9 g/m2, which is approximately 6 times higher than in the background areas.
Keywords: technogenic air pollution, remote sensing data, the snow cover
Full text

References:

 1. Atlas po klimatu i gidrologii Respubliki Komi (The Atlas of climate and hydrology of the Komi Republic), Moscow: Drofa, 1997, 115 p.
 2. Baglaeva E.M., Sergeev A.P., Medvedev A.I. Prostranstvennaya struktura tehnogonnogo zagryazneniya snegovogo pokrova promyshlennogo goroda i ego okrestnostei rastvorimymi i nerastvorimymi formamy metalov (Spatial structure of technogenic pollution of snow cover of industrial city and its surroundings soluble and insoluble forms of metals), Geoekologiya, 2012, No. 4, pp. 326–335.
 3. Vasilevich M.I., Beznosikov V.A., Kondratenok B.M., Gabov D.N. Organicheskoe veshestvo snegnogo pokrova v zone vliyaniya vybrosov cellulosno-bumagnogo predpriyatya (Organic matter of the snow cover in the zone of influence of emissions of pulp and paper enterprises), Vodnie resursy, 2009, No. 2, pp. 182–188.
 4. Vasilevich M.I., Beznosikov V.A., Kondratenok B.M. Himicheskyi sostav snegnogo pokrova Evropeiskogo severo-vostoka Rossii (The chemical composition of the snow cover of the European North-East of Russia the chemical composition of the snow cover of the European North-East of Russia), Lambert Academic Publishing, 2012, 146 p.
 5. Vinogradov B.V. Aerokosmicheski monitoring ekosistem (Aerospace monitoring of ecosystems), Moscow: Nauka, 1984, 320 p.
 6. Vorkuta – gorod na ugle v Arktike (Vorkuta - the coal city in the Arctic), Ed. Gecen M.V., Syktyvkar, 2011, 512 p.
 7. Grigor`ev A.I. Indikaciya sostoyaniya okrugaushei sredy (Indication of a state of environment) Omsk: OmIPP, 2003, 128 p.
 8. Dmitriev A.V., Dmitriev V.V. Korelyaciya dinamiki snegotayaniya i soderganiya pylevyh veshestv v snegu vokrug g.Omska (Correlation of snowmelt dynamics and the content of dust substances in snow round Omsk), Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa, 2008, T. 1, Vol. 5, pp. 84–91.
 9. Kasimov N.S., Kosheleva N.E., Vlasov D.V., Terskaya E.V. Geohimiya snegnovo pokrova v Vostochnom okruge Moskvy (Geochemistry of snow cover in the East district of Moscow), Vestnik Moskovskogo universiteta, Seriya 5, Geographiya, 2012, No. 4, pp.14–24.
 10. Prirodnaya sreda tundry v usloviyah otkrytoi razrabotki ugly (na primere Un`yaginskogo mestorogdeniya) (Tundra environment in the conditions of open-cast mining of coal (by the example of the Yunyaginsky field)), Syktyvkar, 2005, 246 p.
 11. Rukovodstvo po himicheskomu analizu poverhnostnyh vod sushy (Manual on chemical analysis of surface waters), St. Petersburg: Hidrometeoizdat, 1977, 540 p.
 12. Shamrikova E.V., Vanchikova E.V., Ryazanov M.A., Kazakov V.G. Sostoyanie snegnovo i pochvennogo pokrova vblizi cementnogo zavoda (Condition of snow and soil cover near cement works), Voda: himiya i ekologiya, 2010, No. 10, pp. 46–51.
 13. Barcan V., Sylina A. The appraisal of snow sampling for environmental pollution valuation, Water, Air, and Soil Pollution, 1996, Vol. 89, pp. 49–65.
 14. Jost G., Weiler M., Gluns D.R., Alila Y. The influence of forest and topography on snow accumulation and melt at the watershed-scale, Journal of Hydrology, 2007, Vol. 347, pp. 101–115.
 15. Kokhanovsky A. Spectral reflectance of solar light from dirty snow: a simple theoretical model and its validation, Cryosphere, 2013, Vol. 7, pp. 1325–1331.
 16. Melnikov S., Carrol J., Goshkov A., Vlasov S., Dahle, S. Snow and ice concentrations of selected persistent pollutants in the Ob–Yenisey River watershed, The Science of the Total Environment, 2003, Vol. 306, pp. 27–37.