ISSN 2070-7401 (Print), ISSN 2411-0280 (Online)
Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa
CURRENT PROBLEMS IN REMOTE SENSING OF THE EARTH FROM SPACE

  

Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa, 2014, Vol. 11, No. 3, pp. 259-267

Validation of remote sensing products generated from space-based microwave radiometers data

D.M. Karavaev1 , Yu.V. Kuleshov1 , A.B. Uspensky2 , G.G. Shchukin1 
1 A.F. Mozhaisky Military Aerospace Academy, Saint Petersburg, Russia
2 Scientific Research Center for Space Hydrometeorology "Planeta", Moscow, Russia
Validation issues of satellite based temperature-humidity profile retrieval are considered. The comparative characteristics of advanced satellite-based microwave radiometers (SSMIS, ATMS, AMSU, AMSR2, MTVZA) intended to obtain information about the parameters of the atmosphere and the underlying surface are presented. Methodical aspects of determining the atmospheric water vapor, cloud liquid, atmospheric temperature-humidity profiles using ground-based microwave radiometers are considered. The results of comparison satellite based products with upper-air and ground-based microwave radiometric soundings of the atmosphere are reviewed. In particular, it was found that for the North West and the West Siberian regions of Russia, the accuracy of determining the temperature of atmosphere on satellite data ATOVS is 1.3-2.3 K at high-altitude levels of 300-850 hPa and the relative error of determination of specific humidity is around 15-30%. Displaying agreed the SSMI data water vapor of the atmosphere over the ocean with the ship-based microwave radiometer (22 GHz and 36 GHz). Microwave radiometric measurements of water vapor are in good agreement with the data synchronized upper-air sounding (RMS between the data of the ship-based radiometer and the radiosonde is 2 kg/m2). The problems of test site equipment for the validation of satellite-based temperature-humidity sounding of the atmosphere and prospects of using polygon Lehtusi (Leningrad region) for the validation of information products derived from data of microwave radiometer (MTVZA) and radar (BRLK) on-board Meteor-M satellite are under discussion.
Keywords: microwave radiometer, brightness temperature, profile of temperature of atmosphere, profile of humidity of atmosphere, cloud liquid, water vapor, cloud liquid, validation.
Full text

References:

  1. Kadygrov E.N., Gorelik A.G., Miller E.A., Nekrasov V.V., Troickij A.B., Tochilkina T.A., Shaposhnikov A.N., Rezul'taty monitoringa termodinamicheskogo sostoyaniya troposfery mnogokanal'nym mikrovolnovym radiometricheskim kompleksom (Results of monitoring of termodinamical condition of troposphere by multichannel microwave radiometric complex), Optika atmosfery i okeana, 2013, Vol. 26, No. 6, pp. 459-465.
  2. Karavaev D.M., Shchukin G.G., Primenenie metodov SVCh-radiometrii dlya diagnoza soderzhaniya zhidkokapel'noy vlagi v oblakakh (Application of microwave radiometry for diagnosis of cloud liquid water contents), Prikladnaya Meteorologiya, 2004, No. 5(533), pp. 99-120.
  3. Obraztsov S.P., Shchukin G.G., Vosstanovlenie parametrov atmosfery i podstilayushchey poverkhnosti po dannym sputnikovykh nablyudeniy v vidimom, IK i SVCh-diapazonakh elektromagnitnogo spektra dlin voln (Determination of parameters of atmosphere and surface on based data of space observations in visible, infrared and microwave ranges of wavelength), Prikladnaya meteorologiya, 2004, No. 5(553), pp. 65-98.
  4. Stepanenko V.D., Shchukin G.G, Bobylev L.P., Matrosov S.Yu., Radioteplolokatsiya v meteorologii (Microwave radiometry in meteorology), Leningrad: Gidrometeoizdat, 1987, 283 p.
  5. Shchukin G.G., Bulkin V.V., Meteorologicheskie passivno-aktivnye radiolokatsionnye sistemy (Meteoroloical passive-active radars), Murom: IPTs MI VlGU (Vladimir State University Publ.), 2009, 166 p.
  6. Shchukin G.G., Chichkova E.F., Karavaev D.M., Mikrovolnovyy radiometr dlya validatsii sputnikovykh dannykh temperaturno-vlazhnostnogo zondirovaniya atmosfery (Microwave radiometer for validation of satellite data of the temperature-humidity sounding of the atmosphere), Radiotekhnicheskie i telekommunikatsionnye sistemy, 2013, No. 1, pp. 28-31.
  7. Blackwell W.J., Barrett J.W., Chen F.W., Leslie R.V., Rosenkranz P.W., Schwartz M.J., Staelin D.H., NPOESS Aircraft Sounder Testbed-Microwave (NAST-M): Instrument description and initial flight results, IEEE Trans. Geosci. Remote Sens., 2001, Vol. 39, No. 11, pp. 2444-2453.
  8. Li J., Wolf W., Menzel P., Global Soundings of the Atmosphere from ATOVS Measurements: The Algorithm and Validation, Journal of Applied Meteorology, 2000, Vol. 39, No. 8, pp. 1248–1268.