ISSN 2070-7401 (Print), ISSN 2411-0280 (Online)
Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa
CURRENT PROBLEMS IN REMOTE SENSING OF THE EARTH FROM SPACE

  

Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa, 2014, Vol. 11, No. 2, pp. 152-164

Spectral response estimation of Sich-2 satellite system multispectral imager using ground-based spectrometry measurements

M.A. Popov1 , S.A. Stankevich1 , Y.I. Zelyk2 , S.V. Shklyar1 , O.V. Semeniv2 , S.S. Dugin1 , B.S. Zhukov3 
1 Scientific Centre for Aerospace Research of the Earth IGS NAS of Ukraine, Kiev, Ukraine
2 Space Research Institute NAS and SSA of Ukraine, Kiev, Ukraine
3 Space Research Institute RAS, Moscow, Russia
A technique for sensor spectral response estimation of Sich-2 multispectral satellite system based on satellite imaging of the Eupatoria (Ukraine) ground calibration test site is presented. A special parameterization of spectral response function of multispectral sensor is suggested. Such parameterization allows to solve analytically a system of equations of optical radiation transfer. The procedure for precision ground-based measurements of surface spectral reflectance of area-type test objects within Eupatoria ground calibration test site in June 2012 is described in detail. Results of sensor spectral response evaluation of Sich-2 multispectral satellite system using actual imagery and ground spectrometry measurements are discussed. Accuracy of spectral sensitivity determination for multispectral sensors of Sich-2 satellite system was evaluated statistically. Systematic shift in the central wavelength toward long-wave region and systematic increase in the width of spectral bands were registered with respect to the nominal values. A possibility of multispectral sensors cross-calibration for Sich-2 (Ukraine) and the Meteor-M (Russia) satellite systems at the same ground calibration test sites in Ukraine is demonstrated.
Keywords: remote sensing of the Earth, satellite system, multispectral survey apparatus, spectral sensitivity, calibration, ground-based test object
Full text

References:

 1. Vavaev V.A., Vasileiskii A.S., Zhukov B.S., Zhukov S.B., Kurkina A.N., Polyanskii I.V., Nazemnaya kalibrovka kamer KMSS dlya KA “Meteor-M” (Ground calibration of KMSS cameras for Meteor-M satellite), Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa, 2009, Vol. 6, No. 1, pp. 251-258.
 2. Zhukov B.S., Polyanskii I.V., Kurevleva T.G., Permitina L.I., Gektin Yu.M., Tsvetkova I.P., Popov M.A., Stankevich S.A., Dugin S.S., Poletnaya absolyutnaya radiometricheskaya kalibrovka kompleksa mnogozonal'noi sputnikovoi s’emki na KA “Meteor-M” № 1 (In-light absolute radiometric calibration of the imaging multispectral sensor for Meteor-M No.1 satellite), Desyataya vserossiiskaya konferentsiyaSovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa” (Proc. 10th all-Russia Open Conference “Current Problems in Remote Sensing of the Earth from Space”), Moscow, IKI RAS, 12-16 November 2012, Book of abstracts, p. 587.
 3. Krinov E.L., Spektral’naya otrazhatel’naya sposobnost’ prirodnykh obrazovanii (The spectral reflectance of natural formations), Academy of Sciences of the USSR. 1947, 271 p.
 4. Kryuchkov A.I., Ustranenie vliyaniya atmosfery i uchet topografii podstilayushchei poverkhnosti pri mnogospektral’nom distantsionnom zondirovanii Zemli iz kosmosa (Excluding the influence of atmosphere and terrain elevations in the Earth multispectral remote sensing from space), Issledovanie Zemli iz kosmosa, 2002, No. 05, pp.45-49.
 5. Lyal’ko V.І., Popov M.O. (Eds.), Bagatospektral’nі metodi distantsіinogo zonduvannya Zemlі v zadachakh prirodokoristuvannya (Multispectral remote sensing of the Earth in nature management), Kiiv: Naukova dumka, 2006, 360 p.
 6. Popov M.O., Stankevich S.A., Zelik Ya.І., Shklyar S.V., Semenіv O.V., Kalіbruvannya spektral’noї chutlivostі sensora bagatospektral’noi suputnikovoi sistemi “Sіch-2” za nazemnimi spektrometrichnimi vimіryuvannyami: poperednі rezul’tati (Sensor spectral response calibration of Sich-2 multispectral satellite system by ground spectrometry measurements: preliminary results), Kosmіchna nauka і tekhnologіya, 2012, Vol. 18, No. 5, pp. 59-65.
 7. Smolenskii V.V., Statisticheskie metody obrabotki eksperimental'nykh dannykh (Statistical methods for experimental data processing), Saint-Petersburg: SPbGGI(TU), 2003, 102 p.
 8. Stankevich S.A., Viyavlennya dodatkovikh rozpіznaval’nikh oznak ob’єktіv za rezul’tatami bagatozonal’nogo distantsіinogo sposterezhennya v іnfrachervonomu spektral’nomu dіapazonі (Target’s additional features detection by multispectral remote sensing in infrared band), Trudi akademії, 1999, Issue 23, p. 92-99.
 9. Stankevich S.A., Informativnost’ opticheskikh diapazonov distantsionnogo nablyudeniya Zemli iz kosmosa: prakticheskie algoritmy (Informativity of Earth remote sensing optical bands: practical algorithms), Kosmіchna nauka і tekhnologіya, 2008, Vol. 14, No. 2, pp. 22-27.
 10. Biggar S.F., Slater P.N., Gellman D.I., Uncertainties in the in-flight calibration of sensors with reference to measured ground sites in the 0.4-1.1 µm range, Remote sensing of environment, 1994, Vol. 48, No. 2, pp. 245-252.
 11. Clark R.N., Swayze G.A., Wise R., Livo K.E., Hoefen T.M., Kokaly R.F., Sutley S.J., USGS digital spectral library splib06a, USGS Digital Data Series 231, 2007, 1254 p.
 12. Justice C., Belward A., Morisette J., Lewis P., Privette J., Baret F., Developments in the validation of satellite sensor products for the study of the land surface, International Journal of Remote Sensing, 2000, Vol. 21, No. 17, pp. 3383-3390.
 13. Schowengerdt R.A. Remote Sensing: Models and Methods for Image Processing, San Diego: Academic Press, 2007, 560 p.