ISSN 2070-7401 (Print), ISSN 2411-0280 (Online)
Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa
CURRENT PROBLEMS IN REMOTE SENSING OF THE EARTH FROM SPACE

  

Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa, 2014, Vol. 11, No. 1, pp. 215-225

Studying the deep structure of the Earth's crust by geomagnetic fields and their gradients at stratospheric altitudes

Yu.P. Tsvetkov1 , S.V. Filippov1 
1 Pushkov Institute of Terrestrial Magnetism, Ionosphere and Radio Wave Propagation RAS, Moscow, Troitsk, Russia
Lithosphere magnetic field of the Earth and its vertical gradients at altitudes of the stratosphere are considered. The problem of the interior structure of the Earth's crust retrieval from magnetic stratospheric data is analyzed. It can be reliably solved based on remote sensing of the anomaly lithosphere magnetic field of the Earth, received at two altitudes - 500 and 30 km. The idea of stratospheric balloon gradient magnetic surveys in the stratosphere on a lengthy (6 km) measuring base is considered. A technique for stratospheric balloon gradient magnetic measurements and instruments for this purpose are created. Results of stratospheric balloon gradients magnetic surveys conducted at altitudes of about 30 km are analyzed. It is proved, that on the measuring 6 km base gradients of the fields of magnetic sources located close to the sole of the Earth’s crust are reliably measured. A new method is substantiated to correct global analytical models of the main geomagnetic field during extraction of magnetic anomalies from surveys at lengthy routes. The process of formation of satellite magnetic anomaly (H=400 km) from magnetic anomalies received aboard a balloon (H=30 km) is shown. We conclude that the model of the main geomagnetic field developed up to 720 spherical harmonics should be build based on satellite and stratospheric balloon gradient magnetic data. Such model will carry reliable information on the lithosphere magnetic field, and hence the deep magnetic structure of the Earth's crust.
Keywords: gradient geomagnetic surveys, lithosphere magnetic field of the Earth, global analytical models of themagnetic field of the Earth, stratospheric balloons
Full text

References:

 1. Vinogradov A. Proiskhozhdenie obolochek Zemli (The origin of the Earth covers), Izv. AN SSSR. Ser. geology, No. 11, 1962.
 2. Karta anomal'nogo magnitnogo polya territorii SSSR. Masshtab 1:2500000 (Map of the anomalous magnetic field of the USSR. Scale 1:2500000), Moscow: GUGK, 16 posters, 1974.
 3. Laz'ko E.M. Osnovy regional'noi geologii SSSR, Tom III (Basis of regional geology of the USSR, Vol. III), Moscow: Nedra, 1971, 344 p.
 4. Nikolaev N.S., Krapivnyi A.V., Baranov Ya.V., Brekhov O.M., Tsvetkov Yu.P., Pchelkin A.V. Vysokotochnyi aerostatnyi gradiometr so sputnikovymi kanalami svyazi (High-precision balloon gradiometer with satellite communication links). Datchiki i Sistemy, 2008, No. 1, pp. 16-20.
 5. Tsvetkov Yu.P., Brekhov O.M., Filippov S.V., Bondar' T.N., Ivanov A.A., Krapivnyi A.V., Nikolaev N.S. Eksperimental'nye otsenki pogreshnosti izmerenii vertikal'nykh geomagnitnykh gradientov v stratosfere (Experimental evaluation of measurement errors of vertical geomagnetic gradients in the stratosphere). Geomagnetizm i aeronomiya, 2007, Vol. 47, No. 4, pp. 543–547.
 6. Tsvetkov Yu.P., Golovkov V.P., Kuznetsov V.D., Brekhov O.M., Pelle V.A. Sposob vydeleniya sostavlyayushchikh induktsii anomal'nogo magnitnogo polya Zemli. Patent na izobretenie № 2437125 (The way of separating the components of the anomalous magnetic field of the Earth. Russian Federation State Patent № 2437125). 20.12.2011, Official Bul. No. 35.
 7. Tsvetkov Yu.P., Kuznetsov V.D., Golovkov V.P., Brekhov O.M., Pelle V. A., Krapivnyi A.V., Nikolaev N.S. Vydelenie anomal'nogo magnitnogo polya Zemli iz aerostatnykh magnitnykh s"emok na vysotakh 20–40 km (Selection of the anomalous magnetic field of the Earth from balloon magnetic surveys on the heights of 20–40 km). Doklady akademii nauk, 2011, Vol. 436, No. 2, pp. 262–266.
 8. Tsvetkov Yu.P., Rotanova N.M., Kharitonov A.L. Povysotnaya struktura magnitnykh anomalii po gradientnym izmereniyam v stratosfere (Height structure of magnetic anomalies gradient measurements in the stratosphere). Geomagnetizm i aeronomiya, 2004, Vol. 44, No. 3, pp. 412–418.
 9. Chernikov S.P., Tsvetkov Yu.P., Brekhov O.M., Krapivnyi A.V., Nikolaev N.S. Komp'yuternaya model' dinamiki protsessa avtomaticheskogo razvertyvaniya aerostatnogo magnitnogo goradientometra (Computer model of the dynamics of the automated deployment process balloon magnetic gradiometer). Datchiki i sistemy, 2009, No. 6, pp. 20–23.
 10. Shkol'nyi E.P., Maiboroda L.A. Atmosfera i upravlenie dvizheniem letatel'nykh apparatov (Atmosphere and the traffic control of aircrafts). Leningrad: Gidrometizdat, 1973, 307 p.
 11. Korepanov V., Tsvetkov Yu. Gradient magnetometer system for balloons. Proceedings of the 17th ESA Symposium on European Rocket and Balloon Programmes and Related Research, ESA SP-590, Sandefiord, Norway, 2005, pp. 443–448.
 12. Nelson J.B., Marcotte D.V., Hardwick C.D. Comments on “Magnetic field gradients and their uses in the study of the Earth's magnetic field” of by Harrison and Southam. J. Geomag. Geoelectr., 1992, Vol. 44, pp. 367–370.
 13. Webers W.A., Yu. Tsvetkov. The role of magnetic field data from the Earth’s surface and from different balloon and satellite altitudes for deriving high quality analytical models of the internal magnetic field. Proceedings of the 18th ESA Symposium on European Rocket and Balloon Programmes and Related Research, ESA SP-647, Netherlands, 2007, pp. 597–600.