ISSN 2070-7401 (Print), ISSN 2411-0280 (Online)
Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa
CURRENT PROBLEMS IN REMOTE SENSING OF THE EARTH FROM SPACE

  

Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa, 2014, Vol. 11, No. 1, pp. 9-20

Rapid mapping of forest burnt areas over Russia using Landsat data

S.A. Bartalev1 , E.A. Loupian1 , F.V. Stytsenko1 , O.Y. Panova2 , V.Yu. Efremov1 
1 Space Research Institute, Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia
2 V.A. Kotelnikov Institute of Radioengineering and Electronics, Fryazino, Russia
A technology for burnt area mapping using Landsat data is developed by the Space Research Institute of Russian Academy of Sciences. The technology began to be used for mass mapping of burnt area since 2011. It based on interactive mapping using GIS instruments in web-interface. During fire season of 2013 this technology was applied to perform mass satellite data processing and to produce the burnt area map for entire Russian Federation territory. As a result, about 5000 fires detected by MODIS were mapped using Landsat images, which accounted for about 80% of total forest burnt area. Total 8,7 Mha, of fires was mapped including 4,9 Mha of forest area. This map allowed to refine the burnt area assessment obtained in near-real-time mode using MODIS hot-spots detection based algorithm and to estimate its accuracy depending on fire size and season. The results led to suggestions for the improvement of rapid MODIS-based burnt area estimations.
Keywords: remote sensing, burnt area mapping, Landsat satellite data
Full text

References:

 1. Bartalev S.A., Egorov V.A., Ershov D.V., Isaev A.S., Lupyan E.A., Plotnikov D.E., Uvarov I.A., Sputnikovoe kartografirovanie rastitel'nogo pokrova Rossii po dannym spektroradiometra MODIS (Mapping of Russia’s vegetation cover using MODIS satellite spectroradiometer data), Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa, 2011, Vol. 8, No. 4, pp. 285–302.
 2. Bartalev S.A., Egorov V.A., Efremov V.Yu., Lupyan E.A., Stytsenko F.V., Flitman E.V., Otsenka ploshchadi pozharov na osnove kompleksirovaniya sputnikovykh dannykh razlichnogo prostranstvennogo razresheniya MODIS i Landsat-TM/ETM+ (Integrated burnt area assessment based on combine use of multi-resolution MODIS and Landsat-TM/ETM+ satellite data), Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa, 2012, Vol. 9, No. 2, pp. 9–27.
 3. Bartalev S.A., Ershov D.V., Korovin G.N., Kotel'nikov R.V., Lupyan E.A., Shchetinskii V.E., Informatsionnaya sistema distantsionnogo monitoringa lesnykh pozharov Federal'nogo agentstva lesnogo khozyaistva RF (sostoyanie i perspektivy razvitiya) (Information forest fire remote monitoring system of Federal Forest Agency), Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa, 2008, Issue 5, Vol. 2, pp. 419–429.
 4. Bartalev S.A., Ershov D.V., Lupyan E.A., Tolpin V.A., Vozmozhnosti ispol'zovaniya sputnikovogo servisa VEGA dlya resheniya razlichnykh zadach monitoringa nazemnykh ekosistem (Possibilities of Satellite Service VEGA Using for Different Tasks of Land Ecosystems Monitoring), Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa, 2012, Vol. 9, No. 1, pp. 49–56.
 5. Bartalev S.A., Zlatopol'skii A.A., Galeev A.A., Efremov V.Yu., Lupyan E.A., Mazurov A.A., Proshin A.A., Flitman E.V., Shcherbenko E.V., Avtomatizirovannoe utochnenie ploshchadei, proidennykh lesnymi pozharami, po dannym priborov HRV, HRVI (More precise automatic burnt out places space detection using HRV, HRVIR data), Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa, 2009, Issue 6, Vol. 2, pp. 335–342.
 6. Belyaev A.I., Korovin G.N., Lupyan E.A., Ispol'zovanie sputnikovykh dannykh v sisteme distantsionnogo monitoringa lesnykh pozharov MPR RF (Using of satellite data in forest fire remote monitoring system), Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa, 2005, Issue 2, Vol. 1, pp. 20–29.
 7. Egorov V.A., Bartalev S.A., Lupyan E.A., Uvarov I.A., Monitoring povrezhdenii rastitel'nogo pokrova pozharami po dannym sputnikovykh nablyudenii (Wild fire monitoring using satellite data), Izvestiya vuzov: geodeziya i aerofotos"emka, 2006, Issue 2, pp. 98–109.
 8. Ershov D.V., Korovin G.N., Lupyan E.A., Mazurov A.A., Tashchilin S.A., Rossiiskaya sistema sputnikovogo monitoringa lesnykh pozharov (Russian satellite forest fire monitoring system), Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa, 2004, Issue 1, pp. 47–57.
 9. Efremov V.Yu., Balashov I.V., Kotel'nikov R.V., Lupyan E.A., Mazurov A.A., Proshin A.A., Tolpin V.A., Uvarov I.A., Flitman E.V., Ob"edinennyi kartograficheskii interfeis dlya raboty s dannymi ISDM Rosleskhoz (Integrated mapping interface for operations with ISDM-Rosleskhoz data), Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa, 2011, Vol. 8, No. 3, pp. 129–139.
 10. Efremov V.Yu., Zlatopol'skii A.A., Mazurov A.A., Avtomatizirovannoe okonturivanie lesnoi gari po dannym SPOT (Automated outlining of forest burnt areas based on SPOT data), Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa, 2010, Vol. 7, No. 2, pp. 35–42.
 11. Zlatopol'skii A.A., Segmentatsiya izobrazhenii po granitsam s razryvami (Image segmentation using borders with discontinuities), Avtomatika i telemekhanika, 1985, No. 9, pp. 109–117.
 12. Lupyan E.A., Balashov I.V., Burtsev M.A., Efremov V.Yu., Mazurov A.A., Mal'tsev D.V., Matveev A.M., Proshin A.A., Tolpin V.A., Khalikova O.A., Krasheninnikova Yu.S., Vozmozhnosti raboty s dolgovremennym arkhivom dannykh sputnikov LANDSAT po territorii Rossii i prigranichnykh stran (Opportunities to work with long-term archive of Landsat satellite data on the territory of Russia and neighboring countries), Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa, 2012, Vol. 9, No. 3, pp. 307–315.
 13. Lupyan E.A., Savin I.Yu., Bartalev S.A., Tolpin V.A., Balashov I.V., Plotnikov D.E., Sputnikovyi servis monitoringa sostoyaniya rastitel'nosti ("Vega") (Satellite service for vegetation monitoring VEGA), Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa, 2011, Vol. 8, No. 1, pp. 190–198.
 14. Stytsenko F.V., Bartalev S.A., Egorov V.A., Lupyan E.A., Metod otsenki stepeni povrezhdeniya lesov pozharami na osnove sputnikovykh dannykh MODIS (Post-fire tree mortality assessment method using MODIS satellite data), Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa, 2013, Vol. 10, No. 1, pp. 254–266.
 15. Tolpin V.A., Balashov I.V., Efremov V.Yu., Lupyan E.A., Proshin A.A., Uvarov I.A., Flitman E.V., Sozdanie interfeisov dlya raboty s dannymi sovremennykh sistem distantsionnogo monitoring (The GEOSMIS system: Developing interfaces to operate data in modern remote monitoring systems), Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa, 2011, Vol. 8, No. 3, pp. 93–108.
 16. Bartalev S.A., Egorov V.A., Loupian E.A., Uvarov I.A., Multi-Year Circumpolar Assessment the Area Burnt in Boreal Ecosystems Using SPOT-Vegetation, International Journal of Remote Sensing, 2007, Vol. 28, No. 6, pp. 1397–1404.
 17. Giglio L., G.R. van der Werf, J.T. Randerson, G.J. Collatz, P. Kasibhatla, Global estimation of burned area using MODIS active fire observations, Atmospheric Chemistry and Physics, 2006, Vol. 6, p. 957–974.
 18. Grégoire J.M., Tansey K., Silva J.M.N., The GBA2000 initiative: developing a global burned area database from SPOT-VEGETATION imagery, Int. J. Remote Sens., 2003, Vol. 24, No. 6, pp. 1369–1376.
 19. Li Z., Kaufman Y.J., Ichoku C., Fraser R., Trishchenko A., Giglio L., Jin J., A review of AVHRR-based active fire detection algorithm: Principles, limitations, and recommendations. In: Global and Regional Vegetation Fire Monitoring from Space, Planning and Coordinated International Effort, 2001, pp. 199–225.
 20. Loupian E.A., Mazurov A.A., Flitman E.V., Ershov D.V., Korovin G.N., Novik V.P., Abushenko N.A., Altyntsev D.A., Koshelev V.V., Tashchilin S.A., Tatarnikov A.V., Csiszar I., Sukhinin A.I., Ponomarev E.I., Afonin S.V., Belov V.V., Matvienko G.G., Loboda T.V., Satellite Monitoring of Forest Fires in Russia at Federal and Regional Levels, Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change, 2006, No. 11, pp. 113–145.
 21. Roy D.P., Boschetti L., Justice C.O., Ju J., The Collection 5 MODIS Burned Area Product - Global Evaluation by Comparison with the MODIS Active Fire Product, Remote Sens. Environ., 2008, Vol. 112, pp. 3690–3707.
 22. Sukhinin A.I., French N.H.F., Kasischke E.S., Hewson J.H., Soja A.J., Csiszar I.A., Hyer E.J., Loboda T., Conard S.G., Romasko V.I., Pavlichenko E.A., Miskiv S.I., Slinkina O.A., AVHRR-based Mapping of Fires in Russia: New Products for Fire Management and Carbon Cycle Studies, Remote Sens. Environ., 2004, Vol. 93, pp. 546–564.
 23. Zhang Y.-H., Wooster M.J., Tutubalina O., Perry G.L.W., Monthly burned area and forest fire carbon emission estimates for the Russian Federation from SPOT VGT, Remote Sens. Environ., 2003, Vol. 87, pp. 1–15.