ISSN 2070-7401 (Print), ISSN 2411-0280 (Online)
Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa
CURRENT PROBLEMS IN REMOTE SENSING OF THE EARTH FROM SPACE

  

Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa, 2012, Vol. 9, No. 5, pp. 171-180

Information system of satellite monitoring of forest health condition "VEGA-Lesopatolog"

I.A. Uvarov 1, D.V. Ershov 2, A.M. Krylov 3, S.A. Bartalev 1, E.A. Lupian 1
1 Space Research Institute of Russian Academy of Sciences, 117997, Moscow, Profsoyuznaya str., 84/32
2 Center for Forest Ecology and Productivity of Russian Academy of Sciences (CFEP RAS), 117997, Moscow, Profsoyuznaya str., 84/32
3 Federal Forest Agency, 115184 Moscow, Pyatnizkaya str. 59/19
This paper describes the system for distributed satellite data processing products archives operation implemented in the regional centers of SRC "Planeta". Basic tasks and requirements for the system are given along with the general structure of the system and its basic blocks description. Particular attention is paid to the distributed satellite data archives creation and access methods. Another important topic described in the paper is the structure and the capabilities of the cartographic web interface for data access and analysis. The conclusion of the paper gives the ways of the system further development
Keywords: satellite data, distributed archives, information systems, monitoring systems, automated systems development technologies, data access interfaces
Full text

References:

 1. Abushenko N.A., Bartalev S.A., Belyaev A.I., Ershov V.V., Korovin G.N., Koshelev V.V., Lupyan E.A., Krasheninnikova Yu.S., Mazurov A.A., Min'ko N.P., Nazirov R.R., Proshin A.A., Flitman E.V., Naukoemkie tekhnologii, 2000, Vol. 1, No. 2, pp. 4-18.
 2. Andreev M.V., Efremov V.Yu., Lupyan E.A., Mazurov A.A., Naglin Yu.F., Proshin A.A., Flitman E.V., Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa, 2004, Issue 1, pp. 514-520.
 3. Bartalev S.A., Egorov V.A., Ershov D.V., Isaev A.S., Lupyan E.A., Plotnikov D.E., Uvarov I.A., Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa, 2011, Vol. 8, No. 4, pp. 285-302.
 4. Fraser R.H., Li Z., Landry R., SPOT VEGETATION for characterising boreal forest fires, International Journal of Remote Sensing, 2000, Vol. 21, pp. 3525–3532.
 5. Bartalev S.A., Ershov D.V., Korovin G.N., Kotel'nikov R.V., Lupyan E.A., Shchetinskii V.E., Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa, 2008, Vol. 5, No. 2, pp. 419-429.
 6. Bartalev S.A., Ershov D.V., Korovin G.N., Kotel'nikov R.V., Lupyan E.A., Shchetinskii V.E., Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa, 2010, Vol. 7, No. 2, pp. 97-105.
 7. Bartalev S.A., Ershov D.V., Lupyan E.A., Tolpin V.A., Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa, 2012, Vol. 9, No. 1, pp. 49-56.
 8. Bartalev S.A., Egorov V.A., Lupyan E.A., Uvarov I.A., Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa, 2005, Vol. 2, No. 2, pp. 354-366.
 9. Bartalev S.A., Isaev A.S., Lupyan E.A., Sibirskii ekologicheskii zhurnal, 2005, Vol. 12, No. 6, pp. 1039-1054.
 10. Belova E.I., Ershov D.V., Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa, 2011, Vol. 8, No. 1, pp. 73-82.
 11. Gavrilyuk E.A., Ershov D.V., Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa, 2012, Vol. 9, No. 4, pp. 15-23.
 12. Galeev A.A., Proshin A.A., Ershov D.V., Tashchilin S.A., Mazurov A.A., Lupyan E.A., Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa, 2005, pp. 367-371.
 13. Egorov V.A., Bartalev S.A., Lupyan E.A., Uvarov I.A., Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedenii. Geodeziya i aerofotos"emka, 2006, No. 2, pp. 98-109.
 14. Egorov V.A., Il'in V.O., Lupyan E.A., Mazurov A.A., Proshin R.R., Flitman E.V., Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa, 2004, No. 1, pp. 431-436.
 15. Efremov V.Yu., Balashov I.V., Kotel'nikov R.V., Lupyan E.A., Mazurov A.A., Proshin A.A., Tolpin V.A., Uvarov I.A., Flitman E.V., Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa, 2011, Vol. 8, No. 3, pp. 129-139.
 16. Efremov V.Yu., Krasheninnikova Yu.S., Lupyan E.A., Mazurov A.A., Proshin A.A., Flitman E.V., Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa, 2007, Vol. 4, No. 1, pp. 125-132.
 17. Efremov V.Yu., Lupyan E.A., Mazurov A.A., Proshin A.A., Flitman E.V., Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa, 2004, Issue 1, pp. 437-443.
 18. Efremov V.Yu., Lupyan E.A., Mazurov A.A., Proshin A.A., Flitman E.V., Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa, 2004, Issue 1, pp. 467-475.
 19. Isaev A.S., Korovin G.N., Sukhikh V.I., Titov S.P., Utkin A.I., Golub A.A., Zamolodchikov D.G., Pryajnikov A.A., Ekologicheskie problemy pogloshcheniya uglekislogo gaza posredstvom lesovosstanovleniya i lesorazvedeniya v Rossii. Analiticheskii obzor, Moscow: Tsentr ekologicheskoi politiki Rossii (Ecological problems of carbon dioxide absorption through reforestation and forest-growing), 1995, 155 p.
 20. Isaev A.S., Lyamtsev N.I., Ershov D.V., Bioraznoobrazie lesnykh ekosistem, 2012 (in print)
 21. Korovin G.N., Kotel'nikov R.V., Lupyan E.A., Shchetinskii V.E., Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa, 2010, Vol. 7, No. 2, pp. 97-105.
 22. Lupyan E.A., Mazurov A.A., Nazirov R.R., Proshin A.A., Flitman E.V., Krasheninnikova Yu.S., Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa, 2011, Vol. 8, No. 1, pp. 26-43.
 23. Lupyan E.A., Mazurov A.A., Nazirov R.R., Proshin A.A., Flitman E.V., Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa, 2004, Issue 1, pp. 81-88.
 24. Lupyan E.A., Savin I.Yu., Bartalev S.A., Tolpin V.A., Balashov I.V., Plotnikov D.E., Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa, 2011, Vol. 8, No. 1, pp. 190-198.
 25. Obzor lesopatologicheskogo i sanitarnogo sostoyaniya lesov v 2009 godu v Moskovskoi oblasti i prognoz lesopatologicheskoi situatsii na 2010 god (Sanitary and phytopathologic state overview in the Moscow region’s forests in 2009 and the forecast for 2010), Pushkino: FGU “Roslesozashchita”, 2010.
 26. Tolpin V.A., Balashov I.V., Efremov V.Yu., Lupyan E.A., Proshin A.A., Uvarov I.A., Flitman E.V., Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa, 2011, Vol. 8, No. 3, pp. 93-108.