ISSN 2070-7401 (Print), ISSN 2411-0280 (Online)
Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa
CURRENT PROBLEMS IN REMOTE SENSING OF THE EARTH FROM SPACE

  

Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa, 2012, Vol. 9, No. 5, pp. 133-139

The remote sensing data in ecological monitoring of carbohydrates deposits

V.V. Elsakov 
Institute of Biology Komi SC UrD RAS, 167610, Syktyvkar, Kommunisticheskaja, 28
The results of remote sensing approaches using in ecological monitoring of carbohydrates deposits of Timan-Pechora region are presented in article. The combination of data of optical and radar sensors was the main source of data for complex monitoring research
Keywords: carbohydrate deposits, spectrazonal and radar satellite images
Full text

References:

  1. Bobrakova G., Respublika, 2011, No. 36 (4433).
  2. Gedymin A.V., Sorokina N.P., Pochvovedenie, 1988, No. 6, pp. 110–121.
  3. Gosudarstvennyi doklad “O sostoyanii okruzhayushchei prirodnoi sredy v Respublike Komi v 2010 godu” (State report “On the environmental conditions in Republic of Komi in 2010”), Syktyvkar, 2011, 116 p.
  4. Evtyushkin A.V., Filatov A.V., Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa, 2009, Issue 6, Vol. 2, pp. 46–53.
  5. Elsakov V.V., Shchanov V.M., Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa, 2004, pp. 152–155.
  6. Elsakov V.V., Shchanov V.M., Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa, 2005, pp. 267–272.
  7. Sazhina O., Respublika, 2011, No. 24 (4421).
  8. Solntseva N.P., Dobycha nefti i geokhimiya prirodnykh landshaftov (Oil production and geochemistry of natural landscapes), Moscow: Izd-vo MGU, 1998, 376 p.
  9. Stenina A.S., Elsakov V.V., Khokhlova L.G., Vodnye resursy, 2010, Vol. 37, No. 4, pp. 565–574.
  10. Filatov A.V., Vestnik Yugorskogo gosudarstvennogo universiteta, 2006, No. 4, pp. 103–109.