ISSN 2070-7401 (Print), ISSN 2411-0280 (Online)
Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa
CURRENT PROBLEMS IN REMOTE SENSING OF THE EARTH FROM SPACE

  

Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa, 2012, Vol. 9, No. 5, pp. 104-115

Satellite technologies for soil inventorying and monitoring in Russia

I. Savin 1, M. Simakova 2, T. Koroliuk 2
1 V.V. Dokuchaev Soil Science Institute Space Research Institute of Russian Academy of Sciences, 117019 Moscow, Pyzhevsky per., 7, b.2 117997 Moscow, Profsoyuznaya str., 84/32
2 V.V. Dokuchaev Soil Science Institute, 117019 Moscow, Pyzhevsky per., 7, b.2
An overview of application of satellite data in Russia for soil mapping and monitoring was done. The history of satellite technologies applying for soil study in Russia, as well as main directions of the development and main achievements were highlighted. Modern stage of the technology development was characterized. A list of most perspective directions of further development was given.
Keywords: soil recognition based on RS data, soil patterns, soil mapping, remote sensing data
Full text

References:

 1. Andreev G.G., Afanas'eva T.V., Bocharov V.P., Tez. dokl. Vses. konf. Obrabotka izobrazhenii i distantsionnye issledovaniya (Abstracts of Papers All-Soviet Union Conference on Image Processing and Remote Sensing), Novosibirsk, 1984, Ch. 3., pp. 48-49.
 2. Andronikov V.L., Aerokosmicheskie metody izucheniya pochv (Aerospace methods of soil research), Moscow: Kolos, 1979, 280 p.
 3. Andronikov V.L., Metodika deshifrirovaniya pochvennogo pokrova territorii lesostepi po aerofotomaterialam Ref. diss. kand. geol.-miner. nauk (Aerial photography interpretation method of forest-steppe soil cover. Candidate's geol. and min. sci. thesis abstract), Moscow, 1958, 17 p.
 4. Andronikov V.L., Izv. AN SSSR. Seriya georgafiya, 1958, No. 3, pp. 93-97.
 5. Artsibashev E.S., Belov S.V., Trudy Laboratorii aerometodov AN SSSR, Moscow, Leningrad: Izd-vo AN SSSR, 1958, Vol. 6, pp. 120-145.
 6. Afanas'eva T.V., Aerometody izucheniya prirodnykh resursov (Aerial photography methods of natural resources exploration), Moscow: Geografgiz, 1962, pp. 129-132.
 7. Afanas'eva T.V., Ispol'zovanie aerometodov pri kartirovanii pochv (Aerial photography methods application for soil mapping), Moscow: Izd-vo MGU, 1965, 158 p.
 8. Afanas'eva T.V., Trifonova T.A., Vestnik MGU. Seriya pochvovedenie, 1983, No. 4, pp. 3-9.
 9. Knizhnikov Yu.F., Kravtsova V.I., Aerokosmicheskie metody v pochvovedenii i ikh ispol'zovanie v sel'skom khozyaistve (Aerospace methods in soil science and its application in agriculture), Moscow: Nauka, 1990, 247 p.
 10. Belov S.V., Aerofotos"emka lesov (Aerial photography of the forests), Moscow, Leningrad: Izd-vo AN SSSR, 1959, 219 p.
 11. Bel'chanskii G.I., Andreev G.G., Sazonov V.N., Issledovaniya Zemli iz kosmosa, 1982, No. 5, pp. 5-11.
 12. Berezin A.M., Uch. Zap. Lesnoi gruppy Labor. aerometodov AN SSSR,. Moscow, Leningrad: Izd-vo AN SSSR, 1957, pp. 47-58.
 13. Vavilov E.I., Opyt kartografirovaniya rastitel'nosti i pochv po aerosnimkam (Vegetation and soil mapping experience using aerial images), Moscow, Leningrad: Nauka, 1964. pp. 17-28.
 14. Vasil'ev L.N., Poluarshinova A.G., Issledovaniya Zemli iz kosmosa, 1984, No. 1, pp. 51-57.
 15. Vinogradov B.V., Aerokosmicheskii monitoring ekosistem (Aerospace monitoring of ecosystems), Moscow: Nauka, 1984, 320 p.
 16. Vinogradov B.V., Aerometody izucheniya rastitel'nosti aridnykh zon (Aerial methods of vegetation study of arid zones), Moscow, Leningrad: Nauka, 1966, 361 p.
 17. Gaveman A.V., Liverovskii Yu.A., Pochvovedenie, 1953, No. 3, pp. 1-9.
 18. Geograficheskii sbornik. Voprosy aerofotos"emki, Moscow-Leningrad: Izd-vo AN SSSR, 1955, 176 p.
 19. Gol'dman L.M., Primenenie tsvetnoi aeros"emki dlya izucheniya mestnosti (deshifrirovanie tsvetnykh aerofotosnimkov), Trudy TsNIIGAiK, Moscow: Geodezizdat, 1960, Issue 137, 172 p.
 20. Dement'ev V.I., Trudy Laboratorii aerometodov, 1958, Vol. 6, pp. 176-187.
 21. Zonn S.V., Mazikov V.M., Gorina M.A., Lotov R.A., Pochvovedenie, 1980, No. 4, pp. 37-45.
 22. Kalnina V.A., Deshifrirovanie kak metod izucheniya i kartografirovaniya pochv po materialam aerofotos"emki. Avtoref. diss. kand. geol.-min. nauk (Interpretation as a method of studying and mapping of soils based on aerial survey data. Candidate's geol. and min. sci. thesis abstract), 1970, 28 p.
 23. Kir'yanova E.Yu., Savin I.Yu., Doklady RASKhN, 2012 (in print).
 24. Kir'yanova E.Yu., Savin I.Yu., Tsifrovaya pochvennaya kartografiya: teoreticheskie i eksperimental'nye issledovaniya, 2012, pp. 189-209.
 25. Konyushkova M.V., Kartografirovanie pochvennogo pokrova i zasolennosti pochv solontsovogo kompleksa na osnove tsifrovogo analiza kosmicheskoi s"emki. Diss. kand. s.-kh. n. (Mapping of alkali soil cover and salinity based on digital analysis of satellite imagery. Candidate's agr. sci. thesis), 2010, 300 p.
 26. Kosmicheskaya s"emka i tematicheskoe kartografirovanie, Moscow: Izd-vo MGU, 1976, 232 p.
 27. Kosmicheskaya s"emka i tematicheskoe kartografirovanie, Moscow: Izd-vo MGU, 1980, 272 p.
 28. Kravtsova V.I., Nikolaeva S.A., Kosmicheskaya s"emka i tematicheskoe kartografirovanie, Moscow: Izd-vo MGU, 1979, pp. 148-154.
 29. Krenke A.N., Tsifrovaya pochvennaya kartografiya: teoreticheskie i eksperimental'nye issledovaniya, 2012, pp. 284-302.
 30. Krinov E.L., Spektral'naya otrazhatel'naya sposobnost' prirodnykh obrazovanii (The spectral reflectivity of natural formations), Moscow: Izd-vo AN SSSR, 1947, 272 p.
 31. Krupenio N.N., Issledovaniya Zemli iz kosmosa, 1985, No. 1, pp. 88-94.
 32. Krupnomasshtabnaya kartografiya pochv: metody, teoriya i praktika (Large-scale soil cartography: methods, theory and practice), Moscow: Nauka, 1971, 214 p.
 33. Kuleshov L.N., Ratsional'noe ispol'zovanie i okhrana prirodnykh resursov severnogo i tsentral'nogo Kazakhstana (Sustainable use and protection of natural resources of Northern and Central Kazakhstan), Alma-Ata, 1981, pp. 95-97.
 34. Levengaupt A.I., Materialy po probleme Nizhnego Dnepra, Vol. 2, 1931, pp. 143-152.
 35. Liverovskii Yu.A., Pochvovedenie, 1957, No. 6, pp. 1-10.
 36. Liverovskii Yu.A., Simakova. M.S., Aerometody izucheniya prirodnykh resursov, Moscow: Geografgiz, 1962, pp. 115-122.
 37. Lupyan E.A., Savin I.Yu., Bartalev S.A., Tolpin V.A., Balashov I.V., Plotnikov D.E., Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa, 2011, Vol. 8, No. 1, pp. 190-198.
 38. Metodika sostavleniya krupnomasshtabnykh pochvennykh kart s primeneniem materialov aerofotos"emki (The principles of large-scale soil maps composition using aerial survey), Moscow: Izd-vo AN SSSR, 1962, 116 p.
 39. Nikolaev V.A., Ryabtseva Z.G., Primenenie aerometodov v landshaftnykh issledovaniyakh (Aerial survey applications in landscape research), Moscow-Leningrad: Izd-vo AN SSSR, 1961, pp. 105-119.
 40. Obshchesoyuznaya instruktsiya po krupnomasshtabnym pochvennym i agrokhimicheskim issledovaniyam territorii kolkhozov i sovkhozov i po sostavleniyu pochvennykh kart territorii proizvodstvennykh kolkhozno-sovkhoznykh upravlenii (All-Soviet Union directions on large-scale soil and agrochemical investigations of collective and state farms territories), Moscow: Kolos, 1964, 110 p.
 41. Obshchesoyuznaya instruktsiya po pochvennym obsledovaniyam i sostavleniyu krupnomasshtabnykh pochvennykh kart zemlepol'zovaniya (All-Soviet Union directions on soil survey and map composition), Moscow: Kolos, 1973, 95 p.
 42. Polyakov V.G., Tsvetnaya i spektrozonal'naya aerofotos"emka v issledovanii pochvennogo pokrova sukhikh stepei Kazakhstana. Avtoref. diss. kand. geogr. nauk (Color and multispectral aerial photography in the study of soil cover of dry Kazakhstan steppes. Extended abstract of candidate’s geogr. sci. thesis), Moscow: MGU, 1971, 19 p.
 43. Pochvennaya s"emka (Soil survey), Moscow: Izd-vo AN SSSR, 1959, 346 p.
 44. Pronin A.K., Trudy Laboratorii Aerometodov, 1949, Vol. 1, pp. 69-91.
 45. Puzachenko M.Yu., Tsifrovaya pochvennaya kartografiya: teoreticheskie i eksperimental'nye issledovaniya (Digital soil cartography: theoretical and experimental investigations), 2012, pp. 252-269.
 46. Rukovodstvo po sostavleniyu pochvennykh i agrokhimicheskikh kart (Handbook on the soil and agro-climatic maps compilation), Moscow: Kolos, 1964, 384 p.
 47. Rukhovich D.I., Koroleva P.V., Vil'chevskaya E.V., Kalinina N.V., Tsifrovaya pochvennaya kartografiya: teoreticheskie i eksperimental'nye issledovaniya (Digital soil cartography: theoretical and experimental investigations), 2012, pp. 58-86.
 48. Savin I.Yu., Deshifrirovanie pochvennogo pokrova lesostepi tsentral'no-chernozemnogo raiona po srednemasshtabnym kosmicheskim snimkam. Avtoref. diss. kand. geogr. nauk (Interpretation of the soil cover of the forest-steppe in Central-Chernozem region based on mesoscale space images. Extended abstract of candidate’s geogr. sci. thesis), Moscow, 1990, 27 p.
 49. Savin I.Yu., Pochvovedenie: aspekty, problemy, resheniya, 2003, pp. 206-228.
 50. Savin I.Yu., Tsifrovaya pochvennaya kartografiya: teoreticheskie i eksperimental'nye issledovaniya, 2012, pp. 26-35.
 51. Savin I.Yu., Chendev Yu.G., Pochvovedenie, 1994, No. 5, pp. 88-92.115
 52. Selyakov L.Ya., Geodezist, 1932, No. 5.
 53. Smetanin I.S., Pochvovedenie, 1940, No. 12, p. 66-72.
 54. Simakova M.S., Kartografirovanie pochvennogo pokrova s ispol'zovaniem materialov aero– i kosmicheskoi fotos"emki. Avtoref. diss. dokt. s.-kh. nauk (Mapping of soil cover based on aerial and space photography data. Extended abstract of doctor’s agr. sci. thesis), Moscow, 1984, 43 p.
 55. Simakova M.S., Metodika kartirovaniya pochv Prikaspiiskoi nizmennosti po materialam aerofotos"emki. Avtoref. diss. kand. geol.-miner. nauk (The method of soil mapping in the Caspian Depression based on aerial survey data. Extended abstract of candidate’s geol.-min. sci. thesis), Moscow, 1954, 15 p.
 56. Simakova M.S., Pochvenno-geograficheskie issledovaniya i ispol'zovanie aerofotos"emki v kartirovanii pochv (Soil-geographical studies and the use of aerial photography in the mapping of soils), Mosvow: Izd-vo AN SSSR, 1959, pp. 283-357.
 57. Simakova M.S., Savin I.Yu., Pochvovedenie, 1998, pp. 1339-1347.
 58. Teoriya i praktika deshifrirovaniya aerosnimkov (Theory and practice of aerial imagery interpretation), Moscow-Leningrad: Nauka, 1966, 223 p.
 59. Tereshenkov O.M., Pochvenno-ekologicheskoe kartografirovanie na osnove aerokosmicheskoi informatsii dlya tselei okhrany i optimizatsii pochvennykh resursov. Avtoref. diss. dokt. geogr. nauk (Soil-ecological mapping for the protection and optimization of soil resources based on aerial survey data. Extended abstract of doctor’s geogr. sci. thesis), Saint-Petersburg, 1993, 54 p.
 60. Tolchel'nikov Yu.S., Deshifrirovanie po aerosnimkam pochv Severnogo Kazakhstana (Aerial imagery interpretation of the soil cover in Northern Kazakhstan), Moscow-Leningrad: Nauka, 1966, 184 p.
 61. Tolchel'nikov Yu.S., Opticheskie svoistva landshafta primenitel'no k aeros"emke (Optical properties of the landscape with reference to aerial photography), Leningrad: Nauka, 1974, 252 p.
 62. Kharin N.G., Uchen. Zap. Lesnoi gruppy Labor. aerometodov, 1957, pp. 34-46.
 63. Tsifrovaya pochvennaya kartografiya: teoreticheskie i eksperimental'nye issledovaniya (Digital soil cartography: theoretical and experimental research), Moscow: Pochvennyi in-t im. V.V. Dokuchaeva, 2012, 350 p.
 64. Shpaar D., Zakharenko A.V., Yakushev V.P., Tochnoe sel'skoe khozyaistvo (Precise agriculture), Saint-Petersburg, 2009, 398 p.
 65. Shcherbenko E.V., Sovremennye metody issledovaniya pochv (Actual methods of soil research), Moscow: Izd-vo MGU, 1983, pp. 126-127.
 66. Yanutsh D.A., Afanas'ev N.F., Aeros"emka i ee primenenie (Aerial photography and its application), Leningrad, 1967, pp. 30-37.