ISSN 2070-7401 (Print), ISSN 2411-0280 (Online)
Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa
CURRENT PROBLEMS IN REMOTE SENSING OF THE EARTH FROM SPACE

  

Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa, 2012, Vol. 9, No. 2, pp. 167-172

Simulation model of convert aviation hyperspectral data to satellite sensors

V.N. Ostrikov , O.V. Plakhotnikov , K.M. Shulika 
Joint-Stock Company «Luch», 197376 Saint-Petersburg, Akademika Pavlova str, 14a
The paper describes simulation model for convert the aviation hyperspectral data to satellite sensors. The pretreatment of aviation hyperspectral images discussed. Properties of system were developed with a help of model MODTRAN 5.2 for hyperspectral data which were passed the optical atmosphere media to cosmos
Keywords: pretreatment, hyperspectral data, simulation models
Full text

References:

  1. Gudmen G., Statisticheskaya optika (Statistical optics), Moscow: Mir, 1988, 527 p.
  2. Ostrikov V.N., Materialy nauchno-tekhnicheskoi konferentsii “Tekhnicheskoe zrenie v sistemakh upravleniya-2011” Sbornik dokladov (Proc. Scientific and Technical Conference “Technical vision in management systems”), IKI RAN, 2011.
  3. Ostrikov V.N., Plakhotnikov O.V., Opticheskii zhurnal, 2006, Vol. 73, No. 2, pp. 26–30.
  4. Ostrikov V.N., Plakhotnikov O.V., Sobolev A.A., Shulika K.M., Vos’maya Vserossiiskaya otkrytaya konferentsiya "Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa" (8th Annual All-Russian Open Conference “Actual Problems in Remote Sensing of the Earth from Space“), Moscow, 15-19 November, IKI RAN, 2010, pp. 14–15.
  5. Shovengerdt R.A., Distantsionnoe zondirovanie. Modeli i metody obrabotki izobrazhenii (Remote sensing: models and methods of image processing), Moscow: Tekhnosfera, 2010, 556 p.