ISSN 2070-7401 (Print), ISSN 2411-0280 (Online)
Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa
CURRENT PROBLEMS IN REMOTE SENSING OF THE EARTH FROM SPACE

  

Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa, 2012, Vol. 9, No. 2, pp. 152-159

Earth Observation Optical Instruments' Radiometric Data Quality and Developing Russian Supporting System to Ensure Uniformity of Radiometric Measurements with these Instruments

A.S. Panfilov 1, A.A. Burdakin 1, V.R. Gavrilov 1, V.S. Ivanov 1, A.N. Kondratenko2, V.N. Krutikov 1, E.V Makolkin2, S.P. Morozova 1, G.G. Raykunov2, B.B. Khlevnoy 1, V.S. Chaporgin3, V.I. Sapritsky 1
1 VNIIOFI, 119361, Moscow, ul. Ozernaya, 46
2 TSNIImash
3 Roscosmos
Development of supporting system to assure traceability of radiometric measurements with Earth observation radiometric instruments (EORI) is obligatory for delivery of high quality data. Regulatory and procedural documentation together with apparatuses for pre-flight calibration and post-launch monitoring of the EORI characteristics constitute the said system. Hereafter some concrete proposals on establishment of supporting system and first actions in a way of its realization are reported.
Keywords: Earth observation instruments, quality, traceability, data, calibration
Full text

References:

  1. Miroshnikov M.M., Teoreticheskie osnovy optiko-elektronnykh priborov (Theory of optoelectronic devices), Leningrad: Mashinostroenie, 1977.
  2. Krutikov V.N., Sapritskii V.I., Ivanov V.S., Tezisy doklada na II Vserossiiskoi nauchno-tekhnicheskoi konferentsii “Izmereniya i ispytaniya v raketno-kosmicheskoi promyshlennosti” (Proc. 2nd All-Russian Scientific and Technical Conference “Measurements and tests in the rocket and space industry” ), Moscow, 2011.
  3. Panfilov A.S., Burdakin A.A., Ivanov V.S., Krutikov V.N., Morozova S.P., Ogarev S.A., Khlevnoi B.B., Sapritskii V.I., Issledovanie Zemli iz kosmosa, 2010, No. 5, pp. 87-94.
  4. Panfilov A.S., Gavrilov V.R., Ivanov V.S., Krutikov V.N., Lisyansky B.E., Morozova S.P., Ogarev S.A., Puzanov A.V., Solodilov M.V., Khlevnoy B.B., Sapritslii V.I., Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa, 2011, Vol. 8, No. 2, pp. 303-309.
  5. RMG 43-2001 Rekomendatsii po mezhgosudarstvennoi standartizatsii (Recommendation on the international standardization), 2001.
  6. Sapritskii V.I., Panfilov A.S., Morozova S.P., Khlevnoi B.B., Gavrilov V.R., Makolkin E.V., Mir izmerenii, 2011, No. 12, pp. 14–20.
  7. Earth Observation Handbook. Climate Change Special Edition, Committee on Earth Observation Satellites, ESA, 2008.
  8. Evaluation of measurement data - Guide to the expression of uncertainty in measurement, JCGM 100: 2008.