ISSN 2070-7401 (Print), ISSN 2411-0280 (Online)
Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa
CURRENT PROBLEMS IN REMOTE SENSING OF THE EARTH FROM SPACE

  

Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa, 2011, Vol. 8, No. 3, pp. 182-191

Satellite monitoring the ecological framework of river basin as a method of assessing its condition and possibility of recovery

I.E. Kurbatova 
Water Problem Institute of Russian Academy of Sciences, Russia, 119333, Moscow, Gubkin str., 3
The paper describes the main tasks of monitoring the environmental framework of river basin, the urgency of using satellite imagery for inventory, assessing condition and dynamic of the ecological framework elements for river basins of different hierarchical levels, as well as identifying areas for future activities on the ecological framework strengthening and reconstruction. By the example of the Seim river basin specifics is considered of utilizing satellite imagery for studying and mapping the ecological framework of forest-steppe territories subject to intensive long-term anthropogenic load.
Keywords: river basin, ecological framework, satellite monitoring, conservation areas
Full text

References:

 1. Garbuk S.V., Gershenzon V.E., Kosmicheskie sistemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli (Space systems of remote sounding of the Earth), Moscow: Izd. A i B, 1997, 296 p.
 2. Elizarov A.V., Stepnoi byulleten', 1998, Issue 2-4.
 3. Korytnyi L.M., Basseinovaya kontseptsiya v prirodopol'zovanii (Basin concept in environmental management), Irkutsk: Izd. Instituta geografii SO RAN, 2001, 161 p.
 4. Kurbatova I.E., Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa, 2010, Vol. 7, No. 2, pp. 157-166.
 5. Maslov A.A., Lesnoi byulleten', No. 1 (31), February 2006, pp. 8-13.
 6. Pavlov D.S., Striganova B.R., Bukvareva E.N., Vestnik RAN, 2010, Vol. 80, No. 2, pp. 131-140.
 7. Priroda Kurskoi oblasti i ee okhrana (The nature of the Kursk region and its protection), Issue 1, 2, Voronezh: Tsentral'no-Chernozemnoe knizhnoe izd-vo, 1985, 1986.
 8. Strategiya sokhraneniya stepei Rossii: pozitsiya nepravitel'stvennykh organizatsii (Strategy for conservation of the steppes of Russia: the position of non-governmental organizations), Moscow: Izdatel'stvo Tsentra okhrany dikoi prirody, 2006, 36 p.
 9. Stoyashcheva N.V., Ekologicheskii karkas territorii i optimizatsiya prirodopol'zovaniya na yuge Zapadnoi Sibiri (na primere Altaiskogo regiona) (Ecological framework territory and optimization of nature management in the South of West Siberia (on the example of the Altai region)), Novosibirsk: Izd. SO RAN, 2007, 140 p.
 10. Tolmacheva N.I., Shklyaeva L.S., Kosmicheskie metody ekologicheskogo monitoringa (Space methods of ecological monitoring), Perm': Perm. un-t, 2006, 296 p.
 11. Chernyaev A.M., Dal'kov M.P., Shakhov I.S., Prokhorova N.B., Bassein. Ekologovodokhozyaistvennye problemy, ratsional'noe vodopol'zovanie (Pool. Environmental water issues, efficient use of water), RosNIVKh, Ekaterinburg: Izd. “Viktor”, 1995, 366 p.