ISSN 2070-7401 (Print), ISSN 2411-0280 (Online)
Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa
CURRENT PROBLEMS IN REMOTE SENSING OF THE EARTH FROM SPACE

  

Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa, 2012, Vol. 9, No. 3, pp. 332-335

Hardware-software complex operational support of consumers by meteorological and geophisical satellite's data

Yu.А. Polushkovsky 1, O.A. Alekseev 2, V.O. Skripachev 1
1 Moscow State Technical University of Radio-engineering, Electronics and Automation S&T center «Cosmonit» JSC «RSS», Moscow, av. Vernadskogo, 78 Moscow, Profsoyuznaya, 84/32
2 JSC «Russian Space Systems», Moscow, Aviamotornaya, 53
Developed and put into trial operation of hardware-software complex (HSC) for operational support consumers of meteorologial and geophysical information from the meteorological satellite.
Keywords: meteorological satellite, hardware-software complex, meteorological information, receive data, transmit data
Full text

References:

  1. Menshikov V.A., Baskin I.M., Perminov A.N., Shevchenko V.G., Patent RF № 2349513.
  2. 2. Gordin V.A., Matematika, komp'yuter, prognoz pogody i drugie stsenarii matematicheskoi fiziki (Mathematics, computer, weather forecast and other scenarios of mathematical physics), Moscow: Fizmatlit, 2010, 736 p.
  3. Polishchuk G.M., Distantsionnoe zondirovanie Zemli: Spravochnye materially (Remote sensing of the Earth: reference sources), Saint-Petersburg: Gidrometizdat, 2001.
  4. Polushkovskii Yu.A., Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa, 2003.